Từng bước giảm bớt số lượng trung tâm điều trị sinh hoạt

Với việc mở rộng phương pháp điều trị tại nhà cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, số lượng giường bệnh cho bệnh nhân mức trung tại các trung tâm điều trị sinh hoạt và bệnh viện chuyên khoa bệnh truyền nhiễm sẽ từng bước được giảm bớt.

Vào ngày 8/4, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã quyết định loại bỏ dần trung tâm điều trị sinh hoạt, nơi chỉ có tỷ lệ sử dụng vận hành là 18,4%.

Từ ngày 18/4, số lượng giường bệnh cho bệnh nhân mức trung tại các bệnh viện chuyên khoa bệnh truyền nhiễm được vận hành sử dụng với mức giảm xuống mức 35% cũng đã được bố trí giảm quy mô xuống còn 7.000 giường bệnh, tương đương mức 30% tổng quy mô.

Các giường bệnh cho bệnh nhân nguy cấp và bệnh nhân nặng với tỷ lệ sử dụng hơn 50% vẫn được duy trì quy mô hiện tại, đồng thời vẫn sẽ duy trì giường bệnh thiết yếu cho các nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao như đối tượng có hoàn cảnh khó khăn dễ tổn thương trong xã hội…

<생활치료센터 단계적 감축>

코로나19 확진자의 재택치료가 확대되면서 생활치료센터와 감염병 전담병원의 중등증 병상이 단계적으로 축소된다. 

4월 8일, 한국 정부는 가동률이 18.4%에 불과한 생활치료센터를 단계적으로 축소하기로 했다고 밝혔다.

가동률이 35% 수준으로 떨어진 감염병 전담병원의 중등증 병상도 4월 18일부터 전체 30% 수준인 7천여 병상을 축소하기로 했다.

가동률이 50%가 넘는 중환자 병상과 준중환자 전담 병상은 현재 규모를 계속 유지하고 주거취약자 등 사회적 고위험군을 위한 필수 병상은 유지할 방침이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: