Bắt giam cựu tổng thống Park Geun Hye

박근혜 대통령
출처 : 박근혜 페이스북 페이지

 

Ngày 31 tháng 3 vừa qua, cựu tổng thống Park Geun Hye đã bị bắt giam. Cựu tổng thống Park đã chính thức bị đưa vào trại giam chỉ trong vòng 21 ngày sau khi tòa án hiến pháp ra phán quyết bãi nhiệm chức vụ tổng thống vào ngày 10 tháng 3.

Viện kiểm sát cho biết sẽ tiến hành thủ tục xét xử sau khi tiến hành điều tra thẩm vấn cựu Tổng thống Park. Viện kiểm sát thông thường sẽ có thể kéo dài thời gian điều tra thẩm vấn nghi phạm bị bắt giam tối đa lên đến 20 ngày. Hiện tại thời hạn tạm giam dành cho cưu tổng thống Park đến ngày 19 tháng 4.

계속 “Bắt giam cựu tổng thống Park Geun Hye” 읽기

Penahanan Mantan Presiden Park Geun-hye

박근혜 대통령
출처 : 박근혜 페이스북 페이지

Mantan Presiden Park Geun-hye ditahan pada 31 Maret 2017. Mantan Presiden Park ditahan di pusat penahanan 21 hari setelah dipecat dari posisi presiden pada tanggal 10 Maret 2017 oleh Mahkamah Konstitusi. Mantan Presiden Park merupakan presiden ketiga yang ditahan oleh kejaksaan.

Jaksa diperkirakan akan menginvestigasi Park dan maju ke pengadilan. Jaksa dapat menginvestigasi tersangka yang ditahan selama maksimal 20 hari setelah satu kali perpanjangan. Waktu penahanan Mantan Presiden Park saat ini adalah sampai 19 April.

계속 “Penahanan Mantan Presiden Park Geun-hye” 읽기