Trẻ em nước ngoài chưa đăng ký cư trú được cấp tư cách cư trú tùy điều kiện

Chính phủ Hàn Quốc sẽ thi hành một hệ thống cho phép lưu trú có điều kiện đối với trẻ em nước ngoài có bố mẹ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và đã sống ở Hàn Quốc hơn 15 năm.

Vào ngày 19 tháng 4, Bộ Tư pháp đã công bố ‘Kế hoạch thực thi các biện pháp cứu trợ có điều kiện cho trẻ em cư trú bất hợp pháp sinh ra tại Hàn Quốc’, bao gồm các nội dung nêu trên, đồng thời thông báo sẽ tiếp nhận các đơn đăng ký cho đến tháng 2 năm 2025, là giai đoạn thực thi chế độ này.

Trẻ em nước ngoài sinh ra và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, cư trú từ 15 năm trở lên tính đến ngày nộp đơn, tốt nghiệp tiểu học trước ngày 28 tháng 2 năm 2021, đang học trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông được ở lại học tập cho đến khi tốt nghiệp trung học với visa du học sinh (D-4).

Bố mẹ nước ngoài cư trú bất hợp pháp cũng sẽ được tạm thời hoãn thực thi xuất cảnh về nước cho đến khi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành vì sự phát triển lành mạnh của trẻ.

계속 “Trẻ em nước ngoài chưa đăng ký cư trú được cấp tư cách cư trú tùy điều kiện” 읽기

Hàn Quốc có tỉ lệ sinh đẻ thấp nhất thế giới 2 năm liền

Theo kết quả phân tích bảng thống kê trong Báo cáo hiện trạng dân số thế giới năm 2021 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc công bố ngày 14/4, tổng tỷ lệ sinh đẻ của Hàn Quốc là 1,1, bằng với mức của năm ngoái và xếp thứ 198 trên 198 quốc gia.

Tổng tỷ lệ sinh đẻ của Hàn Quốc đứng ở vị trí 192 với mức 1,3 vào năm 2019, đã suy giảm lần đầu tiên vào năm ngoái và duy trì ở mức thấp nhất trong hai năm sau đó.

Xét về tỷ trọng dân số dưới 14 tuổi, Hàn Quốc cũng xếp cuối bảng cùng với Nhật Bản với mức tỉ lệ 12,3%.

Mặt khác, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên là 16,6%, tăng 0,8% so với năm ngoái, cao thứ 42 trong số 198 quốc gia.

Tuổi thọ trung bình dự kiến của trẻ sơ sinh mới ra đời ở Hàn Quốc là 86 đối với phụ nữ và 80 đối với nam giới, lần lượt xếp thứ 4 và 19.

계속 “Hàn Quốc có tỉ lệ sinh đẻ thấp nhất thế giới 2 năm liền” 읽기

Солонгос улс төрөлтийн тоогоор хоёр жил дараалан дэлхийд сүүлийн байр

НҮБ-ын Хүн амын сангийн дөрөвдүгээр сарын 14-ний өдөр тайлагнасан 2021 оны Дэлхийн хүн амын статистик тайланд дүн шинжилгээ хийхэд Солонгос улсын төрөлтийн түвшин өнгөрсөн жилийнхтэй ижил 1.1 буюу дэлхийн 198 орноос хамгийн сүүлд буюу 198-т жагссан байна.

2019 онд 1.3-тэй 192-т жагсаж байсан төрөлтийн түвшин өнгөрсөн жил анх удаа хамгийн сүүлд жагсаж, хоёр жилийн дараалан энэ үзүүлэлттэй байна.

14-өөс доош насны хүн амын эзлэх хувь хэмжээгээр Солонгос 12.3% -тай байгаа бөгөөд Япон улстай хамт хамгийн сүүлд бичигджээ.

Нөгөөтэйгүүр 65 ба түүнээс дээш насны хүн ам 16.6% -тай байгаа нь өнгөрсөн жилийнхээс 0.8 пунктээр өссөн бөгөөд 198 орноос 42-т жагсаж байна.

Дундаж наслалтын хувьд эмэгтэйчүүд 86 нас, эрэгтэйчүүд 80 нас байгаа ба 4, 19-т байна.

<한국 출산율 2년 연속 전세계 꼴찌>

4월 14일 유엔인구기금이 발간한 2021년 세계 인구 현황 보고서의 통계표를 분석한 결과 한국의 합계출산율은 지난해와 같은 1.1명으로 198개국 중 198위인 것으로 나타났다. 

2019년 1.3명으로 192위였던 한국의 합계출산율은 지난해 처음으로 꼴찌로 떨어진 뒤 2년 내리 최하위에 머무른 것이다. 

전체 인구에서 14세 이하가 차지하는 비율도 한국은 12.3%로 일본과 함께 공동 최하위를 차지했다.

반면 65세 이상 인구가 차지하는 비율은 16.6%로 지난해보다 0.8%포인트 증가해 전체 198개국 중 42번째로 높았다.

한국의 출생 시 평균 기대수명은 여성 86세, 남성 80세로 각각 4위와 19위에 올랐다.

Ким Бу Гем … Шинэ Ерөнхий сайдад нэр дэвшиж 5 яамны сайдыг өөрчлөх

Дөрөвдүгээр сарын 16-ны өдөр Ерөнхийлөгч Мүн Жэ Ин Төрийн захиргаа, аюулгүй байдлын сайд асан Ким Бу Гёмыг Ерөнхий сайдад мөн таван яамны сайдыг өөрчлөхөөр нэр дэвшүүлжээ.

Мүн Ерөнхийлөгч  Дэд бүтэц, тээврийн сайдаар Төрийн харилцаа зохицуулах газрын дарга асан Но Хён Үг, Шинжлэх ухаан технологи мэдээлэл, харилцаа холбооны сайдаар Үндэсний Шинжлэх Ухаан Технологийн Судалгааны газрын Удирдах Зөвлөлийн дарга Им Хи Сү, Худалдаа үйлдвэрлэл Эрчим хүчний сайдаар, Төрийн асуудал эрхэлсэн зохицуулах газрын 2-р дэд дарга Мун Сун, Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн сайдын албан тушаалд Эдийн засаг нийгэм хөдөлмөрийн хорооны Ан Ген Док гишүүн, Далайн аж ахуйн сайдаар одоогийн Дэд сайд Пак Жун Юнг нарын нарыг нэр дэвшүүлсэн байна.

Ерөнхий сайдаар нэр дэвшигч цаашид Үндэсний ассемблейн Төрийн өндөр дээд албан тушаалтанг томилох хэлэлцүүлэг орох бөгөөд бусад сайдад нэр дэвшигчдийг сонсголоор томилно.

<신임 총리 후보자에 김부겸…5개 부처 개각>

4월 16일, 문재인 대통령이 김부겸 전 행정안전부 장관을 신임 국무총리 후보자에 지명하고, 5개 부처 장관에 대한 인사를 단행했다.

또 문 대통령은 국토교통부 장관에 노형욱 전 국무조정실장, 과학기술정보통신부 장관에 임혜숙 현 국가과학기술연구회 이사장, 산업통상자원부 장관에 문승욱 국무조정실 2차장, 고용노동부 장관에 경제사회노동위원회 안경덕 상임위원, 해양수산부 장관에 박준영 현 차관을 지명했다. 

김 총리 후보자는 향후 국회 인사청문회와 임명동의 절차를 거치게 되며, 다른 장관 후보자들은 국회 인사청문회를 거쳐 임명된다. 

Зам тээврийн хөдөлгөөнд 50 км/цаг, хороолол дотор 30 км/цаг

Дөрөвдүгээр сарын 17-ноос эхлэн Солонгос улс даяар замын хөдөлгөөнд оролцохдоо 50 км / цаг, хороолол дотор 30 км / цаг хүртэл хязгаарлахаар болжээ.

Сөүл, Бусан зэрэг зарим газарт туршилтаар хэрэгжүүлж байсан ‘Аюулгүйн хурд 5030’ -ыг улс даяар хэрэгжүүлнэ.

Хотуудад гардаг зам тээврийн ослын 82%, явган зорчигчийн ослын 92% гардагийг харгалзан явган зорчигчдыг хамгаалах зорилгоор ‘Аюулгүйн хурд 5030’ -ийг ийнхүү нэвтрүүлж байгаа юм байна.

Цагдаагийн газраас туршилтын хугацаа буюу хэрэгжүүлж эхлэснээс гурван сарын хугацаанд торгуулиас чөлөөлөх бөгөөд долдугаар сарын 17-ноос эхлэн нэг бүрчлэн арга хэмжээ авахаар төлөвлөгөөтэй байна.

Хэрэв хурд хэтрүүлбэл дээд тал нь 140,000 вон хүртэл торгууль ногдуулахнээ.

<전국 일반도로 시속 50㎞·이면도로 30㎞ 제한>

4월 17일부터 전국 도시 일반도로의 차량 속도가 시속 50km, 이면도로에선 시속 30km로 제한된다. 

서울이나 부산 등 일부 지역에서 시범 적용돼왔던 ‘안전속도 5030’이 전국으로 확대 시행된다. 

‘안전속도 5030’은 전체 교통사고의 82%, 보행사고의 92%가 도시에서 발생하는 점을 고려해 보행자 보호 차원에서 마련됐다.

경찰은 유예기간 석 달을 둔 뒤 오는 7월 17일부터 일괄 단속에 들어갈 계획이다.

제한속도를 어기면 최대 14만원까지 과태료가 부과된다. 

Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн тайлангийн системийг туршилтаар хэрэгжүүлж эхэлнэ

Ирэх зургадугаар сард “Орон сууцны түрээсийн тайлангийн систем” -ийг хэрэгжүүлж эхлэх бөгөөд түүнээс өмнө дөрөвдүгээр сарын 19-ний өдрөөс эхлэн улсын хэмжээнд таван газарт туршилтаар хэрэгжүүлж байна.

Сэжүн хотын Борамдун, Тэжон хотын Баруун хэсгийн Волпёнг-2дун, Кёнги аймгийн Юнин хотын Гихын дүүрэг Бужонг дун, Жонжү хотын Мүанбумен болон Бунгбангдун зэрэг 5 газар орон сууцны түрээсийн тайлангийн системийн туршилтын ажиллагааг эхлүүлэхээр болжээ.

Орон сууцны түрээсийн тайлангийн систем нь өнгөрсөн оны 8-р сард шинэчлэн найруулсан “Үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны тайлангийн тухай хууль” -ийн дагуу 6-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ.

Түрээсийн тайлангийн систем бүрэн хэрэгжсэн тохиолдолд 60 сая воноос дээш эсвэл сарын түрээс ийн төлбөр 300,000 воноос дээш үнэтэй үл хөдлөхийн түрээсийн гэрээг байгуулахдаа түрээслүүлэгч, түрээслэгч нар гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 30 хоногийн дотор гэрээний үндсэн мэдээллийг мэдэгдэж байхаар үүрэгжүүлсэн байна.

Гэрээний агуулгыг өөрчлөх, хүчингүй болгоход мөн адил хамаарах бөгөөд мэдэгдэл хийгээгүй болон худал мэдүүлэг гаргасан тохиолдолд 1 сая воноос ихгүй хэмжээний торгууль ногдуулахаар болж байгаа юм байна.

<‘임대차 신고제’ 시범 운영>

오는 6월 ‘주택 임대차 신고제’ 시행을 앞두고 4월 19일부터 전국 5개 지역에서 시범 운영이 진행된다.

세종시 보람동, 대전 서구 월평 2동, 경기 용인시 기흥구 보정동, 충북 충주시 수안보면과 충주시 봉방동 등 5곳에서 주택 임대차 신고제 시범 운영에 들어간다. 

주택 임대차 신고제는 지난해 8월 개정된 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률’에 따라 오는 6월 1일부터 시행된다. 

임대차 신고제가 본격 시행되면 보조금 6,000만원 초과 또는 월차임 30만원 초과 주택의 임대차 계약을 할 때는 임대인과 임차인이 계약 체결일로부터 30일 이내에 임대료, 임대기간 등 계약 주요 내용을 의무적으로 신고해야 한다. 

계약 내용 변경이나 해제 시에도 마찬가지로 적용되며, 미신고 또는 거짓신고를 하면 100만원 이하의 과태료가 부과된다.

510 мянган жижиг бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх яамнаас дөрөвдүгээр сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 511 мянган жижиг бизнес эрхлэгчид гамшгийн мөнгөн дэмжлэг үзүүлэхээр болжээ.

Энэхүү хоёр дахь удаагийн мөнгөн дэмжлэг нь өнгөрсөн сарын 29-нд эхэлсэн мөнгөн дэмжлэгт хамрагдаж чадаагүй жижиг бизнес эрхлэгч дунд тодорхой шаардлагыг хангасан жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулагдах болно.

2019 болон 2020 оны нэг болон хоёрдугаар хагаст борлуулалт нь буурсан 416 мянган жижиг бизнес эрхлэгчдэд дээрх дэмжлэгийг нэмж олгохоор шийдвэрлэжээ.

<소상공인 51만명에 버팀목자금 플러스 추가 지급>

중소벤처기업부는 4월 19일부터 소상공인 51만1,000명에게 4차 재난지원금인 버팀목자금 플러스를 추가 지급한다. 

이번 2차 신속지급은 지난달 29일 시작된 1차 신속지급 대상에서 제외된 소상공인 가운데 일정 요건을 갖춘 사람을 대상으로 이뤄진다. 

중기부는 2019년과 2020년 상하반기별 비교를 통해 매출이 감소한 41만6,000명을 추가로 발굴해 버팀목자금 플러스를 지급하기로 했다.

Онгоцны үйлчлэгч болон өндөр настан зэрэг асран халамжилдаг хүмүүсийг вакцинжуулалэ эхэлнэ

Дөрөвдүгээр сарын 19-нөөс эхлэн 30-аас дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настан асрах үйлчилгээний салбарынхан болон онгоцны үйлчлэгчдийг AstraZeneca вакцинд хамруулж эхэлжээ.

Клиникийн эмнэлгүүд болон эмийн санд ажилладаг хүмүүс 19-ний өдрөөс эхлэн вакцинд хамрагдах хүсэлтээ гаргаж болох бөгөөд 26-наас вакцинжуулж эхлэх юм байна.

Хамрагдах хүмүүс 23-ны өдрийг хүртэл хүсэлтээ гаргаж болох бөгөөд тусдаа мэдээлэл аваагүй тохиолдолд харьяа эрүүл мэндийн төв, эмнэлэгт тухайн салбарт ажилладаг тухай нотлох баримтаа бүрдүүлэн өгснөөр вакцинд хамрагдах боломжтой.

Солонгосын засгийн газар цагдаа, далайн цагдаа, гал унтраах албанд ажилладаг 30-аас дээш насныхны вакцинжуулалтыг энэ сарын эцэс болгож наашлуулах  төлөвлөгөө боловсруулж байна.

<승무원·돌봄종사자 백신 접종 시작>

4월 19일부터 만 30세 이상 장애인·노인 돌봄 종사자와 항공승무원을 대상으로 아스트라제네카 백신 접종이 시작됐다.

의원급 의료기관과 약국 종사자 대상은 19일 예약이 시작돼 26일부터 접종이 이뤄지게 된다. 

대상자는 오는 23일까지 백신 접종을 예약할 수 있는데, 별도의 안내를 받지 못했다면 보건소나 병원에 직업 증명 자료를 제시하고 접종받을 수 있다. 

한국 정부는 경찰과 해경, 소방 등 사회 필수인력 가운데 30세 이상에 대한 접종 일정도 이달 말로 앞당기는 방안을 추진하고 있다.

Өрх толгойлсон эцэг эхэд дэмжлэг

Цаашид солонгос иргэншилтэй хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлж буй өрх толгойлсон гадаад эцэг эх гэрлэсэн эсэхээс үл хамааран Солонгосын засгийн газраас дэмжлэг авах боломжтой болж байна.

Дөрөвдүгээр сарын 6-ны өдөр Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн яамнаас дараах агуулга бүхий “Өрх толгойлсон эцэг эхийг дэмжих хуулийн хэрэгжилт” Үндэсний Ассамблаар батлагдсан хэмээн мэдээллээ.

Өрх толгойлсон гадаад эцэг эх Солонгос иргэншилтэй хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүлж буй тохиолдолд гэрлэсэн эсэхээс хамаарахгүйгээр дэмжлэг авах боломжтой болж холбогдох заалтуудыг шинэчлэгдсэн байна.

<외국인 미혼모·미혼부도 지원>

앞으로 대한민국 국적의 아동을 양육하는 이주민 한부모라면 혼인 여부와 상관없이 한국 정부의 지원을 받을 수 있게 된다.

4월 6일, 여성가족부는 이 같은 내용의 한부모가족지원법 시행령이 국무회의를 통과했다고 밝혔다. 

이주민이 엄마나 아빠로서 대한민국 국적의 아동을 양육하는 경우에도 혼인 여부와 관계없이 지원 대상이 될 수 있도록 관련 조항을 정비했다.