<សេវាស៊ើបការណ៍ជាតិរកឃើញអង្គការលួចបន្លំសំឡេង (Voice Fishing)នៅក្រៅប្រទេសចំនួន 36 ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ

យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េ កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមេសា សេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានប្រកាសថា ខ្លួនបានរកឃើញអង្គការលួចបន្លំសំឡេងនៅក្រៅប្រទេសចំនួន 36 ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដល់ខែមីនាឆ្នាំមុន ចំនួនសមាជិកនៃអង្គការមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន 183 នាក់ រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ 15 នាក់។

យោងតាម ​​NIS អង្គការប្រហែល 10 ក្នុងចំណោម 36 ត្រូវបានរកឃើញដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសចិន ហ្វីលីពីន និងវៀតណាម។

NIS បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងបន្តប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបន្លំសំឡេងនៅក្រៅប្រទេស ដោយសហការជាមួយភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក និងប្រព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការព័ត៌មាននៅបរទេស។

계속 “<សេវាស៊ើបការណ៍ជាតិរកឃើញអង្គការលួចបន្លំសំឡេង (Voice Fishing)នៅក្រៅប្រទេសចំនួន 36 ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ” 읽기

ការកាត់បន្ថយមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកូវីត

មួយរយះចុងក្រោយ ក្រសួងសុខាភិបាល បានកំពុងពង្រីកដើម្បីអោយអ្នកជម្ងឺ​កូវីត អាចធ្វើការព្យាបាលតាមផ្ទះ ដូច្នេះវាជាដំណាក់សម្រាប់កាត់បន្ថយ ចំនួនគ្រែជាមធ្យមនៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល និងមន្ទីរពេទ្យជំងឺឆ្លងផងដែរ។
កាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមេសា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថា ខ្លួនបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជម្ងឺកូវីត ដោយ មានអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះប្រមាណត្រឹមតែ 18.4% ប៉ុណ្ណោះ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែមេសា វាត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយចំនួនគ្រែ 7,000 ឬ 30% នៃចំនួនសរុប នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់តែជំងឺឆ្លង ដែលអត្រាប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 35%។

វាមានគម្រោងរក្សាទំហំគ្រែថែទាំបច្ចុប្បន្ន និងគ្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺពាក់កណ្ដាលសំខាន់ដែលមានអត្រាប្រើប្រាស់លើសពី 50% និងរក្សាគ្រែចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជាអ្នករស់នៅដែលងាយរងគ្រោះ។

계속 “ការកាត់បន្ថយមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកូវីត” 읽기

“ហាងលក់ទំនិញ” កញ្ចប់ពិនិត្យកូវីតដោយខ្លួនឯង តម្លៃ 6,000 វ៉ុន → 5,000 វ៉ុន

ហាងលក់ទំនិញបានកាត់បន្ថយតម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ COVID-19 ពី 6,000 វ៉ុន ចុះទៅ 5,000 វ៉ុន ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែមេសា។

សម្រាប់ GS25 តម្លៃសម្រាប់ផលិតផល ដែល1កញ្ចប់ដែលមាន2 ចំនួន3ប្រភេទដែលមានតម្លៃ 12,000 វ៉ុន ចុះនៅត្រឺម 10,000 វ៉ុន ហើយសម្រាប់1កញ្ចប់ដែលមាន1 ចំនួន3ប្រភេទត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 6,000 វ៉ុន ទៅ 5,000 វ៉ុន។

CU បានទម្លាក់តម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងចំនួន 6 ពី 6,000 វ៉ុន ទៅ 5,000 វ៉ុន ហើយ 7-Eleven ក៏បានទម្លាក់តម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងចំនួន 3 មកត្រឹម 5,000 វ៉ុនផងដែរ។

계속 ““ហាងលក់ទំនិញ” កញ្ចប់ពិនិត្យកូវីតដោយខ្លួនឯង តម្លៃ 6,000 វ៉ុន → 5,000 វ៉ុន” 읽기

ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនក្នុងចំនោមក្មេងជំទង់ដោយសារ COVID-19

យុវជនកូរ៉េភាគច្រើនប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនច្រើនជាង 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

យោងតាមរបាយការណ៍ ‘ការស្រាវជ្រាវលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យុវជន និងការឆ្លើយតបគោលនយោបាយតាមគោលដៅ’ ដែលចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុវជនជាតិ (NYPI) នៅថ្ងៃទី 22 ខែមីនា បានឱ្យដឹងថា 66% នៃសិស្សវិទ្យាល័យចំនួន 2810នាក់ ពីឆ្នាំទី 1 ដល់ឆ្នាំទី 3 នៃវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសគឺ ឆ្លើយថា ពេលវេលាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកើនឡើងក្នុងកំលុងរដូវកាលកូរ៉ុណានេះ។

98% នៃក្មេងជំទង់ជាម្ចាស់ស្មាតហ្វូន ហើយ 61.5% នៃអ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថា ពួកគេប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនជាមធ្យម 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះ។

ការវិភាគលើភាគរយនៃអ្នកឆ្លើយសំណួរដែលប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនលើសពី 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតាមភេទ សិស្សស្រីមានចំនួន 51.2% និងសិស្សប្រុស 31.7% ដែលបង្ហាញថាសិស្សស្រីប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនបានយូរជាងសិស្សប្រុស។

វេបសាយដែលពេញនិយមបំផុតក្នុងចំណោមយុវវ័យគឺ YouTube ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ 97.7% នៃអ្នកឆ្លើយតប។

계속 “ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនក្នុងចំនោមក្មេងជំទង់ដោយសារ COVID-19” 읽기

ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ 2021

កាលពីឆ្នាំមុន ប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើទីផ្សារ KOSPI និង KOSDAQ បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត។

នៅថ្ងៃទី 5 ខែមេសា យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់កូរ៉េ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក្រុមហ៊ុនចំនួន 595 ដែលបានចុះបញ្ជី KOSPI សម្រាប់ការទូទាត់ ខែធ្នូបានកត់ត្រាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសរុបចំនួនទាំងអស់ 156.56 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន និងប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន 183.96 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាន។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2012 ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំ 2021​ស្មើរនឹង 1.92 ដង ហើយប្រាក់ចំណេញសុទ្ធស្មើរនឹង 2.4 ដង។

KOSDAQបានរកឃើញថា របស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន 1048​ ដែលមានប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការរបស់សាជីវកម្មប្រមាណ 16.64 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន និងប្រាក់ចំនេញសុទ្ធប្រមាណ 13,397,9 ពាន់លានវ៉ុន ដែលជាចំនួនធំបំផុតមិនធ្លាប់មាន។

계속 “ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ 2021” 읽기

ការកែលម្អកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស នៅតំបន់Hwaseong

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានរៀបចំផែនការប្រតិបត្តិការដើម្បីកែលម្អកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសដែលមានទីតាំងនៅ Hwaseong, Gyeonggi-do និងដើម្បីពង្រឹងសុខមាលភាព​សម្រាប់ជនបរទេស។

កាលពីថ្ងៃទី 7 ខែមេសា ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថា មជ្ឈមណ្ឌលការពារស្ត្រីនៃជម្រកជនបរទេស Hwaseong ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងទៅជាកន្លែងការពារបើកចំហ ហើយបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការសាកល្បងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍។

បន្ទប់កុំព្យូទ័រ អ៊ីនធឺណេតដាច់ដោយឡែក និងកន្លែងទូរសព្ទចល័តត្រូវបានផ្តល់ជូន ដើម្បីធានាសិទ្ធិនៃការទំនាក់ទំនងខាងក្រៅ និងការទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ជនបរទេស។

ដោយចាប់ផ្តើមពីទីជម្រកជនបរទេស Hwaseong នៅឆ្នាំក្រោយ ក្រសួងយុត្តិធម៌គ្រោងនឹងជួសជុលកន្លែងមួយចំនួននៅជំរកជនបរទេស Cheongju និងបង្កើតកន្លែងការពារបើកចំហជាមួយនឹងបទបញ្ជាដែលបានបង្កើតឡើងខណៈពេលដែលការពង្រឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស។

계속 “ការកែលម្អកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេស នៅតំបន់Hwaseong” 읽기

កូរ៉េ: អ្វីទៅដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងឆ្នាំ 2022

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានដំឡើងដល់ 9,160វ៉ុន ក្នុង1ម៉ោង វាស្មើរនឹង 73,280វ៉ុនសម្រាប់រយៈពេល 8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង 1914,440វ៉ុនសម្រាប់ប្រាក់ខែប្រចាំខែ។

ទារកទើបនឹងកើតត្រូវបានផ្តល់ប័ណ្ណដែលមានតម្លៃ 2លានវ៉ុន ចាប់ពីខែមេសា ខាងមុខនេះទៅ ហើយប្រសិនបើឪពុកម្តាយឈប់សម្រាក ក្នុងពេលដំណាលគ្នា ឬបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល 12ខែបន្ទាប់ពីការសម្រាលនោះ 3ខែ ដំបូងគឺអាចទទួលបាន 3លានវ៉ុនក្នុងមួយខែ ហើយបូក 100% នៃប្រាក់ឈ្នួល សរុបត្រូវបានផ្ដល់ជូន និង ត្រូវបានអនុវត្តប្រព័ន្ធ 3+3 ឈប់សម្រាកពីឪពុកម្តាយ។

ស្តង់ដារប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការទូទាត់លើកទឹកចិត្តការងារត្រូវបានដំឡើងពី 2លានវ៉ុន ក្នុងមួយគ្រួសារ 22លានវ៉ុនសម្រាប់គ្រួសាររស់នៅតែឯង 32លានវ៉ុនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលតែមួយ និង 38លានវ៉ុនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលពីរនាក់(맞벌이)។

‘ប្រព័ន្ធបិទហ្គេម ឬ GAME SHUTDOWN’ ដែលដាក់កម្រិតម៉ោងលេងហ្គេមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ក្មេងជំទង់អាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ នៅពេលយប់ជ្រៅចាប់ពីម៉ោង 0 ដល់ម៉ោង 6 ព្រឹក​ដែលតម្រូវឱ្យជំនួសដោយ ‘ប្រព័ន្ធជ្រើសរើសម៉ោងលេងហ្គេម’ ។ ​ប្រសិនបើមានការស្នើរសុំសម្រាប់លេងហ្គេម ទៅកាន់មនុស្សដែលមានវ័យ 18ឆ្នាំឡើង ឬតំណាងស្របច្បាប់របស់ពួកគេ ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក៏នៅតែមានការមានការកំនត់ក្នុងការ​ជ្រើសរើសម៉ោងផងដែរ។

ការគាំទ្រសម្រាប់សកម្មភាពអប់រំ ចំពោះថ្លៃឧបត្ថម្ភសម្រាប់សិស្សដែលមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបក៏ត្រូវបានពង្រីកផងដែរ ដោយកើនឡើងជាមធ្យម 21% ប្រមាណ 331,000វ៉ុន សម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សា 466,000វ៉ុន សម្រាប់សិស្សមធ្យមសិក្សា និង 554,000 វ៉ុន សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ។

ក្នុងករណីថ្ងៃឈប់សម្រាកជំនួសសម្រាប់និយោជិក ដែលត្រូវបានពង្រីកជាបណ្តើរៗ ទៅតាមទំហំក្រុមហ៊ុន ហើយពិចារណាទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី 5នាក់ឡើងទៅ និងតិចជាង 30នាក់ ធានាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលបានបង់ ដូចជាថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកសងជាដើម។

ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មករស្នើសុំការកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការពីនិយោជកដោយហេតុផលដូចជាការថែទាំគ្រួសារ សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន ការងារសាលា និងការរៀបចំចូលនិវត្តន៍ ក៏នឹងត្រូវពង្រីកទៅកន្លែងធ្វើការដែលមានបុគ្គលិកតិចជាង 30 នាក់ផងដែរ។

계속 “កូរ៉េ: អ្វីទៅដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងឆ្នាំ 2022” 읽기

ការជួបប្រជុំជាឯកជនកម្រឹតត្រឹមមនុស្ស 6នាក់ និងហាងបិទត្រឹមម៉ោង 9យប់

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចបង្កើនចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួបជុំឯកជនរយៈពេលបីសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 17ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈពី 4 នាក់ ទៅ 6នាក់ នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

កាលពីថ្ងៃទី 14ខែមករា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសពីផែនការកែសម្រួលគម្លាតសង្គម ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សត្រឹមតែ 4 ទៅ 6នាក់សម្រាប់ការជួបជុំឯកជនខណៈពេលដែលចាកចេញពីភោជនីយដ្ឋាន និងម៉ោងធ្វើការផ្សេងទៀតត្រឹមម៉ោង 9 យប់។

រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាពួកគេនឹងរក្សាបន្តគម្លាតសង្គមនេះដោយពិចារណាដោយមានវិរ៉ុសបំផ្លែងខ្លួន Omicron នឹងក្លាយជាប្រភេទលេចឡើងបន្ទាប់ពីមួយសប្តាហ៍ ហើយបានបញ្ជាក់ថាអាចមានករណីនេះកើនដល់ប្រមាណ 30,000 នាក់ នៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខ។

រដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើឱ្យភ្ញៀវទេសចរណ៍ ចៀសវាងទៅលេងស្រុកកំណើត និងជួបជុំ ឬជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះផងដែរ។

계속 “ការជួបប្រជុំជាឯកជនកម្រឹតត្រឹមមនុស្ស 6នាក់ និងហាងបិទត្រឹមម៉ោង 9យប់” 읽기

ធនាគារកូរ៉េ នឹងដំឡើងអត្រាប្រាក់មូលដ្ឋានពី 1.00 → 1.25%

នៅថ្ងៃទី 14 ខែមករា ធនាគារកណ្តាលកូរ៉េបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋានពី 1.00% ដល់ 1.25% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

បន្ទាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំមុន ធនាគារកណ្តាលកូរ៉េបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់សំខាន់​ 2ដងជាប់ៗគ្នាជាបន្ដបន្ទាប់។

អត្រាមូលដ្ឋានបានឈានដល់ 1.25% ដែលជាកម្រិតនៃការកើនឡើង មុនការផ្ទុះឡើងនៃវិបត្តិ COVID-19 ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល 22ខែកន្លងមក។

ធនាគារកណ្តាលកូរ៉េបានថ្លឹងថ្លែងលើលទ្ធភាពនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដ៏សំខាន់បន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត ដោយយោងតាមក្នុងការពិចារណាលើការកើនឡើងនៃអតិផរណា និងលក្ខខណ្ឌរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម។

계속 “ធនាគារកូរ៉េ នឹងដំឡើងអត្រាប្រាក់មូលដ្ឋានពី 1.00 → 1.25%” 읽기