កូរ៉េ: អ្វីទៅដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងឆ្នាំ 2022

ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានដំឡើងដល់ 9,160វ៉ុន ក្នុង1ម៉ោង វាស្មើរនឹង 73,280វ៉ុនសម្រាប់រយៈពេល 8 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង 1914,440វ៉ុនសម្រាប់ប្រាក់ខែប្រចាំខែ។

ទារកទើបនឹងកើតត្រូវបានផ្តល់ប័ណ្ណដែលមានតម្លៃ 2លានវ៉ុន ចាប់ពីខែមេសា ខាងមុខនេះទៅ ហើយប្រសិនបើឪពុកម្តាយឈប់សម្រាក ក្នុងពេលដំណាលគ្នា ឬបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល 12ខែបន្ទាប់ពីការសម្រាលនោះ 3ខែ ដំបូងគឺអាចទទួលបាន 3លានវ៉ុនក្នុងមួយខែ ហើយបូក 100% នៃប្រាក់ឈ្នួល សរុបត្រូវបានផ្ដល់ជូន និង ត្រូវបានអនុវត្តប្រព័ន្ធ 3+3 ឈប់សម្រាកពីឪពុកម្តាយ។

ស្តង់ដារប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការទូទាត់លើកទឹកចិត្តការងារត្រូវបានដំឡើងពី 2លានវ៉ុន ក្នុងមួយគ្រួសារ 22លានវ៉ុនសម្រាប់គ្រួសាររស់នៅតែឯង 32លានវ៉ុនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលតែមួយ និង 38លានវ៉ុនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលពីរនាក់(맞벌이)។

‘ប្រព័ន្ធបិទហ្គេម ឬ GAME SHUTDOWN’ ដែលដាក់កម្រិតម៉ោងលេងហ្គេមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ក្មេងជំទង់អាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ នៅពេលយប់ជ្រៅចាប់ពីម៉ោង 0 ដល់ម៉ោង 6 ព្រឹក​ដែលតម្រូវឱ្យជំនួសដោយ ‘ប្រព័ន្ធជ្រើសរើសម៉ោងលេងហ្គេម’ ។ ​ប្រសិនបើមានការស្នើរសុំសម្រាប់លេងហ្គេម ទៅកាន់មនុស្សដែលមានវ័យ 18ឆ្នាំឡើង ឬតំណាងស្របច្បាប់របស់ពួកគេ ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក៏នៅតែមានការមានការកំនត់ក្នុងការ​ជ្រើសរើសម៉ោងផងដែរ។

ការគាំទ្រសម្រាប់សកម្មភាពអប់រំ ចំពោះថ្លៃឧបត្ថម្ភសម្រាប់សិស្សដែលមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបក៏ត្រូវបានពង្រីកផងដែរ ដោយកើនឡើងជាមធ្យម 21% ប្រមាណ 331,000វ៉ុន សម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សា 466,000វ៉ុន សម្រាប់សិស្សមធ្យមសិក្សា និង 554,000 វ៉ុន សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ។

ក្នុងករណីថ្ងៃឈប់សម្រាកជំនួសសម្រាប់និយោជិក ដែលត្រូវបានពង្រីកជាបណ្តើរៗ ទៅតាមទំហំក្រុមហ៊ុន ហើយពិចារណាទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី 5នាក់ឡើងទៅ និងតិចជាង 30នាក់ ធានាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលបានបង់ ដូចជាថ្ងៃបុណ្យជាតិ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកសងជាដើម។

ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មករស្នើសុំការកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការពីនិយោជកដោយហេតុផលដូចជាការថែទាំគ្រួសារ សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន ការងារសាលា និងការរៀបចំចូលនិវត្តន៍ ក៏នឹងត្រូវពង្រីកទៅកន្លែងធ្វើការដែលមានបុគ្គលិកតិចជាង 30 នាក់ផងដែរ។

계속 “កូរ៉េ: អ្វីទៅដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងឆ្នាំ 2022” 읽기

ការជួបប្រជុំជាឯកជនកម្រឹតត្រឹមមនុស្ស 6នាក់ និងហាងបិទត្រឹមម៉ោង 9យប់

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចបង្កើនចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួបជុំឯកជនរយៈពេលបីសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី 17ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈពី 4 នាក់ ទៅ 6នាក់ នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

កាលពីថ្ងៃទី 14ខែមករា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសពីផែនការកែសម្រួលគម្លាតសង្គម ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សត្រឹមតែ 4 ទៅ 6នាក់សម្រាប់ការជួបជុំឯកជនខណៈពេលដែលចាកចេញពីភោជនីយដ្ឋាន និងម៉ោងធ្វើការផ្សេងទៀតត្រឹមម៉ោង 9 យប់។

រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាពួកគេនឹងរក្សាបន្តគម្លាតសង្គមនេះដោយពិចារណាដោយមានវិរ៉ុសបំផ្លែងខ្លួន Omicron នឹងក្លាយជាប្រភេទលេចឡើងបន្ទាប់ពីមួយសប្តាហ៍ ហើយបានបញ្ជាក់ថាអាចមានករណីនេះកើនដល់ប្រមាណ 30,000 នាក់ នៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខ។

រដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើឱ្យភ្ញៀវទេសចរណ៍ ចៀសវាងទៅលេងស្រុកកំណើត និងជួបជុំ ឬជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះផងដែរ។

계속 “ការជួបប្រជុំជាឯកជនកម្រឹតត្រឹមមនុស្ស 6នាក់ និងហាងបិទត្រឹមម៉ោង 9យប់” 읽기

ធនាគារកូរ៉េ នឹងដំឡើងអត្រាប្រាក់មូលដ្ឋានពី 1.00 → 1.25%

នៅថ្ងៃទី 14 ខែមករា ធនាគារកណ្តាលកូរ៉េបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋានពី 1.00% ដល់ 1.25% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

បន្ទាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំមុន ធនាគារកណ្តាលកូរ៉េបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់សំខាន់​ 2ដងជាប់ៗគ្នាជាបន្ដបន្ទាប់។

អត្រាមូលដ្ឋានបានឈានដល់ 1.25% ដែលជាកម្រិតនៃការកើនឡើង មុនការផ្ទុះឡើងនៃវិបត្តិ COVID-19 ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល 22ខែកន្លងមក។

ធនាគារកណ្តាលកូរ៉េបានថ្លឹងថ្លែងលើលទ្ធភាពនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដ៏សំខាន់បន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត ដោយយោងតាមក្នុងការពិចារណាលើការកើនឡើងនៃអតិផរណា និងលក្ខខណ្ឌរឹតបន្តឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម។

계속 “ធនាគារកូរ៉េ នឹងដំឡើងអត្រាប្រាក់មូលដ្ឋានពី 1.00 → 1.25%” 읽기

សហព័ន្ធសហជីពកូរ៉េ(KCTU) បោះពុម្ភផ្សាយសៀវភៅ ‘ពលករចំណាកស្រុកផ្លាស់ប្តូរសង្គម’ ជា 8ភាសា

នៅថ្ងៃទី 29 ខែធ្នូ ឆ្នាំ​2021 KCTU បានប្រកាសថាបន្ទាប់ពីរយៈពេលប្រាំមួយខែនៃការងាររបស់ខ្លួនបានផលិត និងចែកចាយសៀវភៅសិក្សាពហុភាសាសម្រាប់ពលករបរទេសដែលមានចំណងជើងថា “ពលករចំណាកស្រុកផ្លាស់ប្តូរសង្គម”។

សហព័ន្ធសហជីពបានប្រកាសថា ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនមានសៀវភៅសិក្សា អំពីរបៀបធ្វើការងារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត យើងបានសម្រេចផលិតសៀវភៅសិក្សា ពហុភាសា សម្រាប់មន្ត្រីសហជីព និងសកម្មជនសហគមន៍ ដែលមានគោលបំណងសម្រាប់ចលនាសហជីពរបស់ពលករបរទេស។ ក្រៅពីភាសាកូរ៉េ និងភាសាអង់គ្លេស សៀវភៅសិក្សាត្រូវបានផលិតជាភាសានេប៉ាល់ មីយ៉ាន់ម៉ា បង់ក្លាដែស ស្រីលង្កា វៀតណាម និងភាសាចិនផងដែរ។

សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា’ពលករចំណាកស្រុកផ្លាស់ប្តូរសង្គម’ អាចទាញយកជាឯកសារ PDF ពីបណ្ណាល័យឯកសារនៃគេហទំព័រ KCTUបានដោយសេរី។

계속 “សហព័ន្ធសហជីពកូរ៉េ(KCTU) បោះពុម្ភផ្សាយសៀវភៅ ‘ពលករចំណាកស្រុកផ្លាស់ប្តូរសង្គម’ ជា 8ភាសា” 읽기

ការិយាល័យ​ប៉ូលីសនៅតំបន់ Gyeonggi Nambu ពង្រីកប្រតិបត្តិការសម្រាក់ ‘ថ្នាក់បើកបរបរទេស

ការិយាល័យ​ប៉ូលីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ ​Gyeonggi បានសម្រេចដាក់ពង្រីកឱ្យមានប្រតិបត្តិការនៃថ្នាក់ប័ណ្ណបើកបរបរទេសពី 17ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទៅ 27ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅ។

យោងតាម ​​’ឧក្រិដ្ឋកម្មចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយជនបរទេស’ របស់ការិយាល័យ​ប៉ូលីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ ​Gyeonggi បានឱ្យដឹងថា មានករណីនៃការបើកបរដោយជនបរទេសចំនួន 632 ករណីក្នុងឆ្នាំ 2020 កើនឡើងជាង 50% ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំពីមកនេះដោយមានត្រឹមតែ 400 ករណីក្នុងឆ្នាំ 2018​ តែប៉ុណ្ណោះ ។

ថ្នាក់ ‘ប័ណ្ណបើកបរបរទេស’ គឺបើកសម្រាប់ស្ត្រីបរទេសដែលបានរៀបការជាមួយជនជាតិកូរ៉េ ពលករបរទេស និងនិស្សិតបរទេស ជនបរទេសទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

ជនអន្តោប្រវេសន៍ ឬម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានបំណងចូលរៀនថ្នាក់បើកបរបរទេស អាចទាក់ទងនាយកដ្ឋានប៉ូលីស ភាគខាងត្បូងតំបន់​ Gyeonggi ឬខ្សែទូរសព្ទស៊ីវិលរបស់ប៉ូលីស 182​ បាន ។

계속 “ការិយាល័យ​ប៉ូលីសនៅតំបន់ Gyeonggi Nambu ពង្រីកប្រតិបត្តិការសម្រាក់ ‘ថ្នាក់បើកបរបរទេស” 읽기

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីវិធានសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ

កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែមករា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានបញ្ជាក់ និងប្រកាសអំពី “វិធានការណ៍ដើម្បីស្ដារស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី”ខាងមុខ។

នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ រដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំផែនការបង្កកលើអត្រាប្រើប្រាស់ក្នុងមូលដ្ឋាន ដូចជាការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃថ្លៃសេវាសាធារណៈដូចជា អត្រាផ្លូវដែក និងថ្លៃផ្លូវហាយវេ(ជាតិ)តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងការពន្យារពេលការដំឡើងថ្លៃទឹក និងប្រព័ន្ធលូក្នុងតំបន់ជាដើម។

សម្រាប់ផលិតផលកសិកម្ម និងនេសាទ នឹងមានស្ថិរភាពដោយការបញ្ចេញបរិមាណស្តុកទុករបស់រដ្ឋាភិបាល ហើយសម្រាប់ផលិតផលបសុសត្វវិញ ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់នឹងត្រូវបានកើនឡើងតាមរយៈការគាំទ្រសត្តឃាតផងដែរ។

ដើម្បីកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់អ្នកងាយរងគ្រោះ រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងជួលមនុស្សជាង 600,000 នាក់នៅក្នុងគម្រោងការងារផ្ទាល់ នៅមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ហើយគ្រោងនឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភកុមារឱ្យបានមុនថ្ងៃបុណ្យ។

លើសពីនេះ រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​នឹង​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ទូទាត់​សង​មុន​ការខាតបង់​ ភាគច្រើន​សម្រាប់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ខ្នាតតូច​មុន​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាកផងដែរ។

계속 “រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីវិធានសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ” 읽기

ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ១០ ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលចូលប្រទេសកូរ៉េ,ការជួបជុំ ៦នាក់ នៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជន និង ៨នាក់ តាមតំបន់មិនមែនទីក្រុង

លទ្ធផងសរុប គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថា មានករណីឆ្លងចំនួន ៥ ដែលបានឆ្លងវីរ៉ុសប្រភេទថ្មី ‘Omicron’ ដែលជាមេរោគបំផ្លែងខ្លួន។

នៅថ្ងៃដដែល រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូល Omicron បន្ថែមទៀត អ្នកធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសទាំងអស់ រួមទាំងជនជាតិកូរ៉េ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក រយៈពេល ១០ ថ្ងៃ មិនថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ក៏ដោយ ហើយបន្ទាប់២សប្ដាហ៍ក្រោយ នឹងតម្រូវឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំង ។

កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ រដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវ ‘ការស្តារឡើងវិញនូវជីវិតប្រចាំថ្ងៃ’ ដែលបានបន្តអស់រយៈពេលមួយខែក្នុងខែ វិច្ឆិកា និងកំណត់ ‘រយៈពេលត្រួតពិនិត្យពិសេសដាច់ដោយឡែក’ សម្រាប់មួយខែនៅក្នុង ខែធ្នូ។

លើសពីនេះ ប្រពន្ធ័សុវត្តិភាពតាមទូរសព្ទ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើពួកគេត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង ឬអត់ និងអវិជ្ជមានសម្រាប់ជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ សាលារៀន និងកន្លែងលេងកំព្យូទ័រ Game ផងដែរ។

계속 “ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ១០ ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលចូលប្រទេសកូរ៉េ,ការជួបជុំ ៦នាក់ នៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជន និង ៨នាក់ តាមតំបន់មិនមែនទីក្រុង” 읽기

សូម្បីតែជនបរទេសក៏អាចលើកលែងការការធ្វើចត្តាឡីស័ក ‘ប្រសិនបើមានប្រវត្តិនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង’

ជនបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបរទេស ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការលើកលែងការធ្វើចត្តាឡីស័កទេនៅពេលចូលប្រទេសកូរ៉េ តែឥឡូវនេះអាចចុះឈ្មោះ អំពីប្រវត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេបាន។

ជាលទ្ធផល វាអាចទៅរួចក្នុងការទទួលបាន ‘Quarantine Pass’ ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងទីបីក៏អាចធ្វើទៅបានដែរ។

នៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងអនុវត្ត “ការចុះឈ្មោះចំពោះប្រវត្តិការចាក់ថ្នាំបង្ការ របស់អ្នកដែលបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្រៅប្រទេស”។

យោងតាមគោលការណ៍ណែនាំបច្ចុប្បន្ន ជនជាតិកូរ៉េដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបរទេសត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំង នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ប៉ុន្តែមានភាពចម្រូងចម្រាសលើការរើសអើង ដូចជាកា ‘Quarantine Pass’ ខណៈដែលជនបរទេស ឬជនចំណាកស្រុកមិនអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សម្រាប់សមត្ថភាព ចាក់ថ្នាំរបស់ពួកគេឡើយ ប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើ ឬមានលិខិតបញ្ចាក់ទេនោះ ការធ្វើចត្តាឡីស័កឱ្យនៅតែមានសម្រាប់ពួកគេ ទោះបីជាពួកគេបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយ។

ជនបរទេស ឬជនចំណាកស្រុកដែលបានបញ្ចប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការដោយគ្មានការលើកលែងពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឡើយប្រសិនបើមិនទទួលបានលិខិត ‘Corona 19 Vaccine Overseas Vaccination Certificate’ ដោយចូលទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រទទួលថ្នាំបង្ការនៅក្រៅប្រទេសទេនោះ។

នៅពេលដែលលិខិតបញ្ជាក់ត្រូវបានចេញ ពួកគេអាចមានសិទ្ធិទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងទី៣ បាន។

계속 “សូម្បីតែជនបរទេសក៏អាចលើកលែងការការធ្វើចត្តាឡីស័ក ‘ប្រសិនបើមានប្រវត្តិនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង’” 읽기

ប្រាក់ជំនួយ ១.៣៦លានវ៉ុនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិក ៤នាក់

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចចិត្ត ផ្តល់ការចំណាយលើការរស់នៅបន្ថែមសម្រាប់ អ្នកជម្ងឺដែលព្យាបាលនៅតាមផ្ទះដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ និងបានកាត់បន្ថយរយៈពេល ការធ្វើចត្តាឡីស័កម្រាប់អ្នកសមាជិកគ្រួសារដែលពាក់ពន្ធ ពី ១០ ថ្ងៃទៅមក​ត្រឹម ៧ ថ្ងៃវិញ។

យោងតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌចំពោះការព្យាបាលនៅផ្ទះ និងបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយមានសមាជិកគ្រួសារដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ជាមួយសមាជិកគ្រួសារដែលមានមនុស្ស ៤ នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម ១.៣៦លានវ៉ុន សម្រាប់ការចំណាយលើការរស់នៅ ដែលជាការកើនឡើងពី ៤៦ម៉ឺនវ៉ុនកាលពីការឧបត្ថម្ភធនពីមុនសម្រាប់រយៈពេល ១០ ថ្ងៃ។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងត្រូវបានកើនឡើងដល់ ៥៦.៩ ម៉ឺនវ៉ុន សម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកម្នាក់ ៨៧.២៨៧២ ម៉ឺនវ៉ុន សម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិក ២នាក់ ១.១២៩២៨០លានវ៉ុន សម្រាប់គ្រួសារដែលមានមនុស្ស៣នាក់ និង ១.៥៤៤៩០៧០លានវ៉ុន សម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកចាប់ពី ៥ នាក់ឡើងទៅ។

លើសពីនេះ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងការធ្វើចត្តាឡីស័កពី ១០ ថ្ងៃមក ៧ ថ្ងៃ ដើម្បីសម្រាលបន្ទុកនៃភាពឯកោ សម្រាប់គ្រួសារអ្នកជំងឺដែលបានបញ្ជាក់។

កាលពីដំបូង អ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការហើយ អាចនឹងទៅធ្វើការ ឬទៅសាលារៀនបានចាប់ពីថ្ងៃក្រោយ ការធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល ៨ថ្ងៃ ហើយប្រសិនបើការធ្វើតេស្តតាមម៉ាស៊ីន PCR អវិជ្ជមាននោះ នៅថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ងៃទី ៧ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័កអាចបញ្ចប់បាន។

계속 “ប្រាក់ជំនួយ ១.៣៦លានវ៉ុនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិក ៤នាក់” 읽기