оролцогчдын бүртгэл>

Хана хосолмол соёлт гэр бүлийн Дарин төвөөс “Илбэний анги Magic хүүхэд” сургалтыг зохион байгуулах гэж байна

“Илбэний анги Magic хүүхэд” нь эрэгтэй, эмэгтэй хөгшидтэй хамт хөгжилдөж болохуйц илбэ сурна. Бүх гэр бүлээрээ хамт цагийг өнгөрөөнгөө үг хэлээр биш биеийн хөдөлгөөн болон эд материалаар харилцан ойлголцож болох цаг байх болно. Ням гаргийн өглөө бүх гэр бүлээрээ үнэт цагаа өнгөрүүлэхийг хүссэн олон хосолмол соёлт гэр бүлийнхнийг хүлээж байна.

– Агуулга; Илбэний онол, гэр бүлтэйгээ цагийг зугаатай өнгөрүүлж болохуйц илбэ

– Сургалтын хугацаа: 2017.06.11 ~ 2017.07.09

– Сургалтын цаг: Ням гариг бүрийн 10:00 ~ 12:00

– Хаана: Хана хосолмол соёлт гэр бүлийн Дарин төв

– Хураамж: 5.000 вон

– Бүртгүүлэх арга: http://hanadarin.com/

– Лавлах утас: 02-743-6744

계속 “оролцогчдын бүртгэл>” 읽기

Данүри дуудлагын төвийн мэргэжилтэний тоог 53-р нэмэгдүүлэх

다누리

Энэ сарын 24-ний өдөр Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн төв, Солонгосын гэр бүлийн тогтвортой байдлын байдлын төв нь хосолмол соёлт гэр бүлд зориулсан дугаар болох “Данүри дуудлагын төв” ийн мэргэжлийн байдлыг дээшлүүлснээр хүний эрх, эрүүл мэндийн салбар гэх мэт төрлүүд дээр 53 мэргэжилтэнг томиллоо

Данүри дуудлагын төв( Утасны дугаар, 1577-1366) нь 24цагийн турш13 орны хэлээр зөвлөгөө өгөхөөр ажиллаж байна. Солонгос хүнтэй суусан гадаад эмэгтэйчүүд болон Солонгос иргэд гэр бүлийн  доторх зөрчил болон хүчирхийллээс үүссэн хохирол зэрэг асуудлаар зөвлөгөө авч болохоор мэдээллүүдээр хангана 계속 “Данүри дуудлагын төвийн мэргэжилтэний тоог 53-р нэмэгдүүлэх” 읽기

multiculture

Энэ сарын 24-ний өдөр Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн төвөөс “2 дахь удаагийн олон соёлт гэр бүлийн бодлогын дагуу 2017 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”г баталсан талаар мэдэгдлээ.

Энэ жилийн төлөвлөгөөний дагуу олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдийн  өсөлт хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлэх, гадаадаас Солонгос хүнтэй суусан оршин суугчий нийгэм эдийн засгийн талын мэдлэгийг өргөжүүлэх гэх мэт 7 бодлогын хүрээнд 799 зүйлд 150 тэрбум воныг зарцуулахаар боллоо.

– Хосолмол соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдэд зориулсан цэцэрлэг: 60 байсныг 90 болгож нэмэгдүүлэх

– Хосолмол соёлт оюутан их сургуульд элсэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх “Олон улсын гүүр төсөл”: 17 байсныг 20 болгож нэмэгдүүлэх

-Дунд шатнаасаа шилжиж ирсэн оюутанд зориулж “Хосолмол соёлт оюутныг бэлтгэх сургууль”: 138 төрөл байсныг 160 болгож нэмэгдүүлэх

-Эмэгтэйчүүд шинээр ажил олгох төвөөс бүлэгчилсэн зөвлөгөөний программ: 12 байсныг 26 болгож нэмэгдүүлэх

-олонгос эрэгтэйтэй гэр бүл болон Солонгост оршин суугчдыг дэмжих программ: 100 газар хэрэгжүүлж байгаа.

-Хосолмол соёлт сургууль: 180 сургууль байсныг 200 болгож нэмэгдүүлэх

-Интернет сургалт үйлчилгээ -Хосолмол соёлт байдлыг ойлгуулах сургалт- г зохион байгуулах

-Хосолмол соёлт иргэдэд зориулсан төв: 12 газар шинээр байгуулах

계속 “” 읽기

Гадаад эхнэртэй Солонгос эрэгтэйчүүдийн гэр бүл цуцлах талаар бодох болсон нь 6жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 4 дахин нэмэгджээ

divorce 이혼

Өнгөрсөн 25-ны өдөр Солонгосын гэр бүлийн хуулийн зөвлөлийн төвөөс мэдээлснээр 2016 оны хосолмол соёлт гэр бүлийн гэр бөл салахтай холбоотой зөвлөгөө авсан тухай суадалгааг үндэслэн өнгөрсөн жил Солонгос нөхөр-Гадаад эхнэрээс бөрдсэн гэр бүлийн тоо 955 байна. Энэ нь өнгөрсөн оныхтой (925 удаа) харьцуулахад 3.2 хувиар өссөн тоо ба 2010 онд 472 байсантай харьцуулахад 2 дахин өссөн тоо юм.

Гэр бүл салалтын тухай зөвлөгөө тухай зөвлөгөө авахаар бүртгүүлсэн Солонгос нөхрүүдийн эзлэх хувь 2010 онд 29.4 хувь байсан бол 2013 оны байдлаар 51.9 хувь болтлоо 2 дахин өссөний дараа 2016 онд 64.1 болон дахин өслөө

Солонгос эрэгтэйн гэр бүл салах тухай зөвлөгөө авч буй шалтгаан нь “бусад шалтгаан” (зан чанарын ялгаа, эдийн засгийн асуудал гэх мэт) 42 хувь, “эхнэрийн тал салах хүсэлтээ өгсөн нь” 26.3 хувьтай байна. Гадаад эмэгтэй зөвлөгөө авч буй шалтгаан нь “бусад шалтгаан” 32.1 хувь, нөхрийн дарамт 22.4 хувь, нөхөр салах хүсэлтэй тавьсан нь 9.9 хувийг эзэлж байна.

Гэр бүл салалтын зөвлөгөө авч буй хосолмол соёлт гэр бүлийн дунд чухал биш   байдалтай байгаа нь 37.9 хувьтай байна. 계속 “Гадаад эхнэртэй Солонгос эрэгтэйчүүдийн гэр бүл цуцлах талаар бодох болсон нь 6жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 4 дахин нэмэгджээ” 읽기

9 дэх удаагийн Хана төвийн хосолмол соёлт гэр бүлд шагнал гардуулах ёслол

hana

Хана нанүм төвөөс цагаачдад зориулж Солонгосын нийгэмд зохицож амьдрахад дэмжлэг үзүүлэн хосолмол соёлт гэр бүлийн тлаар нийгмийн хандлагыг  дээшлүүлэхийн тулд “9 дэх удаагийн Хана төвийн хосолмол соёлт гэр бүлд шагнал гардуулах ёслол” болно

 1. Шагналын агуулга

– Шилдэг 1 хүн, Аз жаргалтай гэр бүлийн шагнал-Мөрөөдлийн гэр бүлийн шагнал 3 хүн (хувь хүн, тэргүүн байр), Аз жаргал түгээгч шагнал 2 байгууллага, 2 хувь хүн

 1. Шагналын болзол

1) Аз жаргалтай гэр бүл, Мөрөөдлийн гэр бүл шалгаруулах тухай

– Хувь хүн: Солонгос эрэгтэйтэй гэр бүл болоод 3-с дээш жил болсон цагаач эмэгтэй

(Солонгос иргэншилтэй байж болно)

*Гадаад иргэншилтэй Солонгос хүн болон Чусон үндэстэн, Курё үндэстэн хамаарахгүй болно

2) Аз жаргал түгээгч шагналын эзнийг шалгаруулах тухай

-Байгууллага: Байгуулагдаад 3-с дээш жил болсон Хосолмол соёлт гэр бүлийг дэмжих төв, Төрийн бус хуулийн этгээд

-Хувь хүн: 3-с дээш жилийн хугацаанд хосолмол соёлт гэр бүлийн хамгаалалт болон боловсрол, дэмжигч гэх мэт ажлыг цагаач иргэд Солонгосын нийгэмд дасан зохицоход нь туслах зорилгоор хийж ирсэн дотоод болон гадаадын иргэн

 1. Санал болгох эрхтэй хүн

– Төв удирдлагын байгууллагын дарга, хороо, дүүрэг, хотын дарга

– Холбогдох хуулийн дагуу зөвшөөрөл авч байгуулагдсан Хосолмол соёлт гэр бүлтэү холбоотой байгууллагын дарга

– Холбогдох хуулийн дагуу зөвшөөрөл авч байгуулагдсан нийгмийн халамжийн байгууллага болон сайн дурын ажил хийдэг байгууллагын дарга

– Солонгос дахь гадаад байгууллагын дарга

-Хана валютын санд харьяалагддаг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга болон хувь хүн

 1. Бүрдүүлэх материал

-Бүртгүүлэх арга: Заасан маягт болон хэрэгтэй материалуудыг шуудангаар илгээх (Тодорхой мэдээллийг доорх файлаас авна уу)

-Бүртгүүлэх хугацаа: 2017 оны 5 сарын 17(Лхагва) хүртэл

-Бүртгүүлэх газар: 04521 Сөүл хот Жүнгү дүүрэг Дадун зам 43 Хан Вэй барилга 6 давхар «Хана валютын төв»

 1. Хариу гарах болон шагнал гардуулах тухай

-Хариу: 2017 оны 6сарын дундуур, шалгарсан байгууллага хувь хүн тус бүртэй хологдох ба байгууллагын веб сайтанд тавигдана.

-Шагнал гардуулах: 2017оны 6 срын сүүлээс 7 сарын эхээр (тус бүр мэдэгдэнэ)

 1. Холбоо барих

-Хана Нанүм төвийн оффис: (☎02-728-4092~4)

계속 “9 дэх удаагийн Хана төвийн хосолмол соёлт гэр бүлд шагнал гардуулах ёслол” 읽기

Хана олон соёлт төвийн дэргэдэх Дарин төвөөс 5 сард хичээллэх сургалтын программ

hanadarin

 1. Цагаач иргэдэд зориулсан англи хэлний анги

-Хичээлийн агуулга: Поникс, дуудлага, анхан шатны унших хичээл гэх мэт

-Хичээллэх хугацаа: 2017.05.13~2017.08.19

-Хичээлийн цаг: Бямба гариг  бүр 10:00~12:00 цагийн хооронд

 

 1. Солонгос хэлний суурь анги

-Хичээлийн агуулга: Солонгосоор унших, дуудлага засах, ахан шатны харилцан яриа

-Хичээллэх хугацаа: 2017.05.10~2017.08.25

-Хичээлийн цаг: Долоо хоног бүрийн Мягмар~Бямба гаригт 10:00~12:00 цагийн хооронд

 

 1. Солонгос хэлний анхан шатны анги

-Хичээлийн агуулга: Анхан шатны дүрэм, харилцан яриа

-Хичээллэх хугацаа: 2017.05.10~2017.08.25

-Хичээлийн цаг: Лхагва, Баасан гариг бүрийн 10:00~12:00 цагийн хооронд

 

 1. Солонгос хэлний дунд шатны анги

-Хичээлийн агуулга: Дунд шатны харилцан яриа, бичгийн гүнзгийрүүлсэн шат

-Хичээллэх хугацаа: 2017.05.10~2017.08.25

-Хичээлийн цаг: Лхагва, Баасаб гариг бүрийн 10:00~12:00 цагийн хооронд

 

 1. Солонгос хэлний гүнзгий түвшний анги

-Хичээлийн агуулга: Өнөөгийн Солонгос хэл (Топикийн 4-р шатнаас дээш түвшинд шалгалт өгөх боломжтой)

-Хичээллэх хугацаа: 2017.05.14~2017.07.23

-Хичээлийн цаг: Ням гариг бүрийн 10:00~12:00 цагийн хооронд

 

Бүртгүүлэх: http://hanadarin.com/

Холбоо барих: 02-743-6744

БНСУ-н ерөнхийлөгчийн сонгуулийн гол нэр дэвшигчид ба сонгуулийн компанит ажлын хуваарь?

크기변환_대선후보

 

Нэр дэвшигчид: Ардчилсан нам Мүн Жэ Ин, Эрх чөлөөний нам Хун Жүн Пью, Ардын нам Ан Чол Сү, Баринчондан нам Юү Син Мин, Шударга нам Шим Сан Жон

Өдөр Хөтөлбөр
4.11~4.15 Сонгогчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах
4.15~4.16 Нэр дэвшигчидыг бүртгэл
4.17~5.9 Сонгуулийн хугацаа
4.17~5.8 Сонгуулийн сурталчилгаа
5.4~5.5 Урьдчилсан сонгууль(Өдөр бүр 06:00~18:00 цаг хүртэл)
5.9 Сонгууль өгөх(06:00~20:00)

Саналын хуудас тоолох(Сонгууль өгөх цаг дуусангуут шууд явагдана)

 

계속 “БНСУ-н ерөнхийлөгчийн сонгуулийн гол нэр дэвшигчид ба сонгуулийн компанит ажлын хуваарь?” 읽기

БНСУ-н ерөнхийлөгчийн сонгууль 5-р сарын 19-ний өдөр болно (Бүх нийтийн амралтын өдөр болгов)

크기변환_poster_320x570_B_Release_v.1.0.7

 

Ерөнхийлөгч асан Паг Гын Хэгийн албан тушаалаасаа огцорч саатуулагдсаны улмаас БНСУ-н ерөнхийлөгчийн сонгууль тогтсон хугацаанаасаа эрт болох юм. Энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгууль 5-р сарын 9-нд болно. БНСУ-н засгийн газраас энэ өдрийг бүх нийтийн амралтын өдрөөр тогтсон.

계속 “БНСУ-н ерөнхийлөгчийн сонгууль 5-р сарын 19-ний өдөр болно (Бүх нийтийн амралтын өдөр болгов)” 읽기

Ерөнхийлөгч асан Паг Гын Хэ хоригдлоо

박근혜 대통령
출처 : 박근혜 페이스북 페이지

 

3-р сарын 31-ний өдөр. Ерөнхийлөгч асан Паг Гын Хэг хорилоо. Ерөнхийлөгч асан Паг Гын Хэ нь 3-р сарын 10-ны өдөр БНСУ-н үндсэн хуулийн шүүхээс ерөнхийлөгчийн албанаас огцруулах шийдвэр гаргасны дагуу 21 хоногийн дараа хоригдлоо. Ерөнхийлөгч асан Пак Гын Хэ БНСУ-ын түүхэнд гэмт хэрэгт холбогдож, саатуулагдсан гурав дахь төрийн тэргүүн боллоо.

 

Прокурорын газраас ерөнхийлөгч асан Паг Гын Хэгээс байцаалт авсны дараа шүүхэд шилжүүлэх юм. Прокурорын газраас саатуулагдаж буй сэжигтэнг 1 удаа дээд тал 20 хүртэлх хоногийн хугацаагаар сунган байцааж болно. Одоогийн байдлаар ерөнхийлөгч асан Па Гын Хэг 4-р сарын 19-ний өдөр хүртэл хорих юм.

계속 “Ерөнхийлөгч асан Паг Гын Хэ хоригдлоо” 읽기