Солонгосын тагнуулын алба 3 жилийн хугацаанд гадаад дахь voicephishing хийдэг 36 байгууллагыг илрүүлжээ

Солонгосын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлснээр, дөрөвдүгээр сарын 16-нд Үндэсний тагнуулын алба сүүлийн гурван жилийн хугацаанд хилийн чанад дахь voicephishing хийдэг 36 бүлгэмийг илрүүлснээ зарлажээ.

2019 оны нэгдүгээр сараас өнгөрсөн оны гуравдугаар сар хүртэл барьсан гадаад дахь үндсэн бүлгэмийн гишүүдийн тоо 183, үүний 15 нь ерөнхий менежер байв.

Тус байгууллагаас мэдээлснээр 36 бүлгэмийн 10 орчмыг нь Хятад, Филиппин, Вьетнамын мөрдөн байцаах байгууллагатай хамтран илрүүлсэн байна.

Тагнуулгын газраас дотоодын агентлагууд болон хилийн чанад дахь мэдээллийн хамтын ажиллагааны системтэй хамтран гадаадад voicephishing хийдэг бүлгэмүүдийг илрүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийх болно гэдгээ мэдэгдэв.

<국가정보원, 3년간 해외 보이스 피싱 조직 36개 적발>

한국 언론에 따르면, 4월 16일 국가정보원이 해외에 거점을 둔 보이스피싱 조직을 지난 3년 동안 36개 적발했다고 밝혔다.

2019년 1월부터 지난 3월까지 붙잡힌 해외거점 조직의 조직원은 총책 15명을 포함해 183명이다.

36개 조직 가운데 10여 개는 중국, 필리핀, 베트남 수사당국과 협력해 적발했다는 게 국정원의 설명이다.

국정원은 앞으로도 국내 유관기관, 해외 정보 협력체제와 공조해 보이스피싱 해외 거점 조직을 발본색원하는 데 총력을 다하겠다고 밝혔다.

Хуасон дахь гадаадын иргэдийг хамгаалах байрны орчин нөхцлийг сайжруулна

Хууль зүйн яамнаас Кёнги аймгийн Хуасон хотод байрлах гадаадын иргэдийг хамгаалах байрны орчин нөхцлийг дээшлүүлж, тус байранд буй гадаад иргэдийн эрхийг сайжруулах төлөвлөгөө гаргалаа.

Дөрөвдүгээр сарын 7-ны өдөр Хууль зүйн яамнаас Хуасон дахь гадаадын иргэдийг хамгаалах байрны эмэгтэйчүүдийг хамгаалах төвийг нээлттэй хамгаалалтын байгууламж болгон, хоёр долоо хоногийн турш туршилтын ажиллагааг эхлүүлсэн гэж мэдэгдэв.

Хамгаалах байранд интернэттэй компьютерийн өрөө, гар утас ашиглах орчинг бий болгож, гадаад орчинтой харилцах, мэдээлэл авах эрхийг хангаж өгөхөөр болжээ.

Хуасон дахь гадаадын иргэдийн хамгаалах байрнаас эхэлсэн энэхүү шинэчлэл ирэх жилээс Чонжү хотын гадаадын иргэдийн хамгаалах байрны зарим байгууламжийг шинэчилж, хүний ​​эрхийн хамгаалах ажлыг сайжруулахын зэрэгцээ тогтоосон дэг журамтай, нээлттэй хамгаалах орчныг бий болгохоор тус улсын Хууль зүйн яамнаас төлөвлөж байна.

<화성 외국인보호소 시설 개선>

법부부가 경기도 화성에 위치한 외국인보호소의 시설을 개선하고 보호 외국인 처우를 강화하는 운영방안을 마련했다.

4월 7일, 법무부는 화성 외국인보호소 여성보호동을 개방형 보호시설로 개선하고 2주 동안 시범운영에 들어갔다고 밝혔다.

인터넷 컴퓨터실과 휴대전화 사용공간을 별도로 마련해 보호 외국인의 외부 소통 및 정보 접근권을 보장한다.

법무부는 화성 외국인보호소를 시작으로 내년에는 청주 외국인보호소 일부 시설을 개축하고 인권보호를 강화하면서도 질서가 확립된 개방형 보호시설을 신설할 예정이다.

2021 онд компаниуд хамгийн өндөр ашиг олов

Өнгөрсөн жил KOSPI болон KOSDAQ-д бүртгэлтэй компаниудын үйл ажиллагааны ашиг болон цэвэр ашиг дээд амжилт тогтоосон байна. Дөрөвдүгээр сарын 5-ны өдөр Солонгосын бирж болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлснээр, 12-р сарын тооцоогоор KOSPI-д бүртгэлтэй 595 компани 156.56 их наяд воны цэвэр ашиг, 183.96 их наяд воны үйл ажиллагааны ашиг олж тус бүр дээд амжилт тогтоожээ.
2021 онд үйл ажиллагааны ашиг нь 2012 онтой харьцуулахад 1.92 дахин, цэвэр ашиг 2.4 дахин өссөн байна.
KOSDAQ хуулийн этгээдийн 1,048 корпорацийн үйл ажиллагааны ашиг 16,64 их наяд вон, цэвэр ашиг нь 13,397,9 тэрбум вон болсон нь түүхэн дэх хамгийн том үзүүлэлт юм.

<2021년 상장사들 역대 최대 이익>

지난해 코스피와 코스닥시장 상장기업의 영업이익과 순이익이 역대 최대를 기록했다.

4월 5일, 한국거래소와 언론에 따르면 12월 결산 코스피 상장기업 595개 사의 작년 연결기준 순이익은 156조5,693억원, 영업이익은 183조9,668억원으로 모두 역대 최대를 기록했다.

2012년과 비교하면 2021년의 영업이익은 1.92배, 순이익은 2.4배 수준이다.

코스닥 법인 1,048개사의 영업이익은 16조6,464억원, 순이익은 13조3,979억원으로 역대 최대 규모이다.

Ковид-19-ийн дараагаас өсвөр үеийнхний ухаалаг утасны хэрэглээ нэмэгджээ

Солонгос залуусын дийлэнх нь өдөрт 3-аас дээш цаг ухаалаг утас хэрэглэдэг нь тогтоогджээ.

Үндэсний Залуучуудын Бодлогын Хүрээлэн(NYPI)-гээс гуравдугаар сарын 22-нд нийтэлсэн “Залуучуудын хэвлэл мэдээллийн ашиглалтын төлөв байдал, бодлогын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний зорилтот байдлын судалгаа”-наас харахад дунд сургуулийн нэгдүгээр ангиас ахлах сургуулийн гуравдугаар ангийн 2810 сурагчдын дунд 66% нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах цаг нэмэгдсэн гэж хариулжээ.

 Арав орчим насны өсвөр насныхны 98% нь ухаалаг утас эзэмшдэг бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 61.5% нь өдөрт дунджаар 3 ба түүнээс дээш цаг ухаалаг утас хэрэглэдэг гэж хариулжээ.

Өдөрт 4-өөс дээш цаг ухаалаг утас хэрэглэдэг судалгаанд оролцогчдын хувийг хүйсээр нь ангилж үзвэл эмэгтэй оюутнууд 51.2%, эрэгтэй оюутнууд 31.7%-ийг эзэлж байгаа нь эмэгтэй оюутнууд эрэгтэй оюутнуудаас илүү ухаалаг утас ашигладаг болохыг харуулж байна.

Өсвөр насныхны дунд хамгийн алдартай платформоор YouTube хэмээн санал асуулгад оролцогчдын 97.7% нь ашиглаж байгаагаар судалгаанд хариулжээ.

<코로나19로 청소년 스마트폰 이용량 증가>

한국 청소년의 과반이 하루에 스마트폰을 3시간 이상 사용하는 것으로 나타났다.

3월 22일 한국청소년정책연구원(National Youth Policy Institute, NYPI)이 발표한 ‘청소년 미디어 이용 실태 및 대상별 정책대응방안 연구’ 보고서에 따르면 전국 중학교 1학년부터 고등학교 3학년 학생 2810명 중 66%는 코로나19로 미디어 이용 시간이 증가했다고 답했다.

10대 청소년 98%가 스마트폰을 보유하고 있으며, 하루 평균 3시간 이상 스마트폰을 이용한다는 응답자는 61.5%에 달했다.

하루 4시간 이상 스마트폰을 이용한다는 응답자 비율을 성별로 나눠보면 여학생이 51.2%, 남학생은 31.7%로 남학생보다 여학생이 스마트폰을 장시간 이용했다.

청소년에게 가장 인기 있는 플랫폼은 유튜브로, 응답자의 97.7%가 이용하는 것으로 조사됐다.

24 цагийн дэлгүүрт түргэвчилсэн шинжилгээний тестийн үнийг шалгах 6000 воноос 5000 вон болгон бууруулжээ

Дөрөвдүгээр сарын 7-ноос эхлэн 24 цагийн дэлгүүрүүд COVID-19-ийн өөрийгөө оношлох тестийн үнийг 6000 вон байсныг 5000 вон болгон бууруулжээ.

GS25-д гурван төрлийн хоёр ширхэг бүтээгдэхүүний үнэ 12 мянган вон байсныг 10 мянган вон, гурван төрлийн нэг ширхэг бүтээгдэхүүний үнэ 6000 воноос 5000 вон болж хямдарлаа.

CU түргэвчилсэн шинжилгээний зургаан төрлийн тестийн үнийг 6000 воноос 5000 вон болгон, 7-Eleven мөн гурван төрлийн тестийг 5000 вон болгон бууруулсан байна.

<편의점, 자가검사키트 가격 6천원→5천원>

편의점들이 4월 7일부터 코로나19 자가검사키트 가격을 6,000원에서 5,000원으로 인하했다.

GS25는 2개들이 상품 3종 가격을 12,000원에서 10,000만원으로, 1개들이 상품 3종은 6,000원에서 5,000원으로 내렸다.

CU는 자가검사키트 6종의 가격을 6,000원에서 5,000원으로 내렸고, 세븐일레븐도 자가검사키트 3종의 가격을 5,000원으로 인하했다.

Солонгосын засгийн газраас амьжиргаа тогтворжуулах арга хэмжээ

Нэгдүгээр сарын 6-нд Солонгосын засгийн газар “Сар шинийн баяраар ард түмний амьжиргааг тогтворжуулах арга хэмжээ”-гээ баталж, зарлалаа.

Засгийн газар энэ оны эхний улиралд төмөр зам, хурдны зам ашигласны төлбөр зэрэг улсын төлбөрийг аль болох нэмэгдүүлэхгүй байх, орон нутгийн ус, ариутгах татуургын тарифын нэмэгдлийг хойшлуулах зэрэг орон нутгийн хэрэглээний тарифыг царцаахаар төлөвлөж байна.

Хөдөө аж ахуй, загас агнуурын бүтээгдэхүүний хувьд улсын нөөцийн хэмжээг чөлөөлөх зэргээр үнийг тогтворжуулах, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний хувьд нядалгаа дэмжлэг өгөх зэргээр нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

Эмзэг бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулахын тулд Засгийн газраас сар шинийн баяраас өмнө 600 гаруй мянган хүнийг шууд ажлын байранд ажиллуулахаар төлөвлөж, хөдөлмөрийн болон хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг баярын өмнө олгохоор төлөвлөжээ.

Нэмж дурдахад засгийн газар жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн урьдчилгаа төлбөр олгох хөтөлбөрийн ихэнх хэсгийг цагаан сарын амралтаас өмнө хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

<한국 정부 민생안정대책 발표>
 
 
1월 6일, 한국 정부는 ‘설 민생안정대책’을 확정해 발표했다.
 
정부는 올해 1분기 철도 요금과 고속도로 통행료 등 공공요금 인상을 최대한 억제하고 지방 상하수도 요금 인상을 연기하는 등 지방 공공요금 동결도 유도할 예정이다. 
 
농수산물은 정부 비축 물량의 방출 등을 통해 가격을 안정시키고, 축산물은 도축 지원 등을 통해 공급을 늘릴 예정이다. 
 
정부는 취약계층 고용 여건을 개선하기 위해 설 연휴 전까지 직접일자리 사업에서 60만명 이상을 채용할 계획이며, 근로·자녀장려금은 연휴 전에 조기 지급할 계획이다. 
 
또 정부는 소상공인을 위해 손실보상 선지급 프로그램을 연휴 전 대부분 집행할 방침으로, 연휴 기간 전후로 은행과 정책자금 등을 통해 39조 8,630억원의 신규 대출·보증을 소상공인과 중소기업에 공급할 계획이다. 


Кёнги аймгийн өмнөд хэсгийн цагдаагийн газар, ‘Гадаадын иргэдэд зориулсан жолооны  сургалт’-аа өргөжүүлэхээр

Кёнги аймгийн өмнөд хэсгийн цагдаагийн газар энэ жилээс эхлэн 17 цагдаагийн хэлтэс дээр явагддаг гадаад иргэдэд зориулсан жолооны сургалтыг 27 хэлтэс дээр явуулан өргөжүүлэх шийдвэр гаргажээ.

Кёнги аймгийн өмнөд хэсгийн цагдаагийн газраас гаргасан “Гадаадын иргэдийн зам тээврийн зөрчил”-ийн мэдээгээр, 2020 онд үнэмлэхгүйгээр тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 632 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2018 онд 400 гаруй байснаас гурван жилийн дотор 50 орчим хувиар өссөн байна.

“Гадаадын иргэдэд зориулсан жолооны сургалт” нь Солонгост оршин суудаг гэрлэлтийн цагаач эмэгтэйчүүд, гадаад ажилчид болон гадаад оюутнуудад нээлттэй.

Хамрагдахыг хүссэн цагаач иргэд болон ажил олгогч нар Кёнги аймгийн өмнөд хэсгийн цагдаагийн хэлтэс эсвэл иргэдтэй харилцах 182 дугаарын утсанд холбогдож болно.

<경기남부경찰청, ‘외국인 운전면허교실’ 확대 운영>
 
경기남부경찰청이 올해부터 외국인 운전면허교실을 기존 17개 경찰서에서 27개 경찰서로 확대 운영하기로 했다.
 
경기남부경찰청의 ‘‘외국인 교통범죄 발생현황’에 따르면 2020년 외국인 무면허운전건이 632건으로 2018년 400건에서 3년새 약 50%가 증가했다. 
 
‘외국인 운전면허교실’은 결혼이주여성과 이주노동자, 유학생 등 한국 체류 이주민이라면 누구나 참여할 수 있다.
 

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооноос “Нийгмийг өөрчилж буй Цагаач ажилчид ” номыг 8 хэл дээр

Өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сарын 29-нд зургаан сарын турш бэлтгэсэн “Нийгмийг өөрчилж буй цагаач ажилчин” гарын авлагыг олон орны хэл дээрх бэлтгэж, хэвлүүлжээ.

Цагаач ажилчдын холбоо эвслийн удирдагч, эрхийг хамгаалах газрын ажилтнуудад зориулсан энэхүү гарын авлага үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөнийг зорьж буй холбогдох хүмүүст зориулан бэлтгэн гаргажээ.

Гарын авлага солонгос, англи хэлнээс гадна непал, мьянмар, бангладеш, шриланка, вьетнам, хятад хэл дээр хэвлэгджээ.

‘Нийгмийг өөрчилж буй цагаач ажилчин’-ийг үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны вэбсайт дахь баримт бичгийн сангаас PDF файл хэлбэрээр татаж авах боломжтой.

<민주노총, ‘사회를 바꾸는 이주노동자’ 8개 국어로 발행>
 
지난해 12월 29일, 민주노총이 6개월여의 작업을 거쳐 이주노동운동 활동가들을 위한 다국어 교재 ‘사회를 바꾸는 이주노동자’를 제작 배포했다고 발표했다. 
 
민주노총은 이주노동자 간부 및 활동가 육성을 위한 노동운동 교재가 없던 상황에서 노조 운동을 지향하는 노동조합 간부나 공동체 활동가 등을 위해 다국어 교재를 제작했다. 
 
교재는 한국어와 영어 외에도 네팔, 미얀마, 방글라데시, 스리랑카, 베트남, 중국 언어로 제작됐다. 
‘사회를 바꾸는 이주노동자’는 민주노총 홈페이지 문서자료실에서 PDF 파일로 다운받을 수 있다.

Солонгосын банк үндсэн хүүгийн өсөлт 1.00 → 1.25% нэмэгдүүлэв

Нэгдүгээр сарын 14-нд Солонгосын банк үндсэн хүүгээ жилийн 1.00%-аас 1.25% болгон нэмэгдүүлсэн. Өнгөрсөн оны арваннэгдүгээр сараас үргэлжлүүлэн ийнхүү Солонгосын банк үндсэн хүүгээ хоёр удаа дараалан нэмэгдүүлсэн.

Суурь хүү 1.25%-д хүрч, сүүлийн 22 сарын хугацаанд анх удаагаа COVID-19 дэгдэлт гарахаас өмнөх түвшинд хүрсэн байна.

Солонгосын банк инфляцийн өсөлт болон АНУ-ын нөхцөл байдлыг чангатгаж буй нөхцөл байдлыг харгалзан цаашид гол хүүгээ өсгөх боломжийн талаар дүгнэлт хийжээ.

<한국은행, 기준금리 1.00→1.25% 인상>
 
 
1월 14일 한국은행이 연 1.00%이던 기준금리를 1.25%로 인상했다.  지난해 11월에 이어 한국은행이 두 차례 연속 기준금리를 올린 것이다. 
 
기준금리는 22개월 만에 코로나19 직전 수준인 1.25%에 이르렀다. 
 
한국은행은 물가 오름세, 미국의 긴축 상황 등을 고려해 앞으로 기준금리를 더 올릴 가능성에 무게를 뒀다.