Хүний эрхийн үндэсний комисс “Гадаад ажилчдыг ковидын шинжилгээнд хамруулах захирамж нь ялгаварлан гадуурхалт”

Хүний эрхийн үндэсний комиссоос гадаадын ажилчдыг ковид-19-ын шинжилгээнд хамруулах тухай орон нутгийн засаг захиргаанаас гаргасан захирамж нь гадаадын иргэдийг ялгаварлан гадуурхсан явдал гэсэн дүгнэлтийг гаргажээ.

Гуравдугаар сарын 22-ны өдөр Хүний эрхийн комиссоос “Зөвхөн гадаад ажилчдыг ковид-19-ын шинжилгээнд албадан хамруулах тухай зарим орон нутгийн засаг захиргааны захирамж нь гадаадын иргэдийг ялгаварлан гадуурхсан арга хэмжээ юм” дүгнэжээ.

Хүний эрхийн комиссоос Солонгосын засгийн газар болон орон нутгийн дарга нарт хандан “Хүний эрхийн зарчимд үндэслэн хорио цээрийн бодлогыг ялгаварлан гадуурхалгүйгээр хэрэгжүүлж, ковид 19-ын халдвар авах эрсдэл бүхий ажлын болон амьдрах орчныг сайжруулах, гадаадын ажилчдын аюулгүй ажиллах эрхийг хангах”  сануулга өгчээ.

Өнөөг хүртэл Сөүл болон Дэгү хот, Гёнги, Кангвон, өмнөд Жолла мужууд гадаад иргэдийг ажиллуулж буй ажил олгогч, бүртгэлгүй гадаад ажилчдыг багтаан нийт гадаад ажилчдыг ковид-19-ын шинжилгээнд хамруулах захирамж гаргасан билээ.

<인권위 “이주노동자 코로나 검사 행정명령은 차별”>

이주노동자에게 코로나19 진단검사를 강요한 지방자치단체의 행정명령이 외국인에 대한 차별이라는 국가인권위원회의 판단이 나왔다.

3월 22일 인권위는 “이주노동자만을 분리‧구별해 코로나19 진단검사를 받도록 강제한 일부 지자체 행정명령은 외국인에 대한 차별적 조처”라고 판단했다. 

인권위는 한국 정부와 지방자치단체장에게 “인권의 원칙에 기반해 비차별적으로 방역정책을 수립·시행하고, 코로나19 감염 위험에 노출되기 쉬운 노동·주거환경을 개선해 이주노동자들의 안전하게 일할 권리를 보장하라”고 권고했다.

앞서 서울시와 경기도, 대구시, 강원도, 전라남도 등은 관내 사업장에 이주노동자 고용한 사업주와 미등록 외국인을 포함한 외국인 노동자는 코로나19 진단검사를 받으라는 행정명령을 내놨다. 

Дөрөвдүгээр сарын 7-нд болох нөхөн сонгуулийн сурталчилгаа эхэллээ

Гуравдугаар сарын 25-ны өдрөөс нөхөн сонгуулийн сурталчилгаа эхэллээ.

Сөүл, Бусан хотын дарга, хороо аймаг дүүргийн иргэдийн хурал болон дарга зэрэг нийт 21 тойрогт сонгууль явагдана.

Энэ удаагийн сонгууль нь Солонгосын Сөүл, Пусан гэсэн хоёр том хотын даргыг сонгох нөхөн сонгууль бөгөөд нэг жилийн дараа болох Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө болж байгаа гэдгээрээ ач холбогдол нь ихтэй юм.

Дөрөвдүгээр сарын 7-ны өдөр болох бөгөөд нөхөн сонгууль тул бүх нийтийн амралтын өдөр биш юмаа.

<4.7 재·보궐선거운동 개시>

3월 25일부터 재·보궐선거운동이 시작됐다. 

이번 선거는 서울시와 부산시의 광역단체장 2명을 포함해, 기초단체장 2명, 광역의원 8명, 기초의원 9명까지 총 21개 선거구에서 진행된다. 

서울시와 부산시라는 한국의 양대 도시의 단체장을 선출하는 선거이자 차기 대통령 선거를 1년 앞둔 시점에 벌어지는 선거여서 중요성이 급상승했다. 

4월 7일 투표 당일은 재·보궐선거여서 공휴일이 아니다. 

Одоогийн шатлалыг 2 долоо хоногоор сунгаж .. 5-аас дээш хүн уулзалт хийхийг хориглосон хэвээр

Гуравдугаар сарын 12-ны өдөр Солонгосын засгийн газраас 14-ний өдөр дуусах байсан одоо мөрдөгдөж буй нийгэмд зай барих шатлалыг хоёр долоо хоногоор 28-ны өдөр хүртэл сунгах болсон тухай мэдэгдэл хийв.

Нэмж дурдахад 5-аас дээш хүн уулзалт хийхийг хориглосон хэвээр байна.

Солонгосын засгийн газраас батлагдсан ковид-19 тохиолдлын тоо найман долоо хоног дараалан 300-400 орчим зогсонги байдалтай байгаа хэмээн мэдэгдээд дараагийн хоёр долоо хоногийг тусгай хугацаагаар зарлан олон хүн үйлчлүүлдэг орчин, гадаадын ажилчид олноороо амьдардаг болон ажлын байран дахь ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байдлыг эрчимтэй шалгах арга хэмжээ авч ажиллахаа мэдэгдэв.

<현행 거리두기 2주 연장..5인 모임금지 유지>

3월 12일, 한국 정부는 14일로 종료되는 사회적 거리두기 단계를 28일까지 2주 더 연장한다고 밝혔다. 

더불어 5인 이상 모임 금지도 유지된다. 

한국 정부는 코로나19 확진자 숫자가 8주 연속 300∼400명대로 정체된 상황에서 앞으로 2주간을 특별대책 기간으로 정해 다중이용시설 및 이주노동자 밀집 사업장 등의 방역 실태를 집중 점검하기로 했다고 밝혔다.

Засгийн газраас цагаач иргэдийг ажиллуулдаг ажлын байранд хяналт шалгалт … эхний долоо хоногт 40% -ийг хамруулахаар

Цагаач иргэд төвлөрсөн албан газруудад олноороо халдварлах байдал үргэлжилсээр байгаа тул Солонгосын засгийн газраас хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэхээр болжээ.

Гуравдугаар сарын 4-ны өдрөөс эхлэн Хөдөлмөрийн яамнаас гадаадын 5-аас дээш ажилчин ажиллуулдаг дотуур байртай 11 мянган 900 ажлын байранд шалгалт хийж байна.

Энэхүү шалгалт 3-р сарын 26-ны өдрийг хүртэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд Хөдөлмөрийн яам эхний долоо хоногт нийт ажлын байрны 40% -ийг шалгаж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн үр дүнг хамгийн дээд хэмжээнд байлгахаар төлөвлөж байна.

Орон нутгийн засаг захиргаадаас гадаадын ажилчдыг хамт олноор нь шинжилгээнд хамруулах тушаал гаргасаар байна.

3-р сарын 8-нд Кёнги аймгийн гадаад ажилчид болон тэднийг ажиллуулдаг ажил олгогчдод 22-ны өдрийн дотор шинжилгээ хийлгэх тушаал, 9-ны өдөр Кангвон аймгаас мөн ижил агуулгатай тушаал гаргажээ.

<정부 이주민 고용 사업장 점검…첫주에 40% 완료 목표>

이주노동자 밀집 사업장에서 코로나19 집단발병이 이어지자 한국 정부가 집중 방역 점검에 나섰다.

고용노동부는 3월 4일부터 이주노동자를 5명 이상 고용하고 기숙사를 보유하고 있는 사업장 1만1,900여곳을 상대로 전수 점검을 하고 있다.

이번 점검은 3월 26일까지 시행 예정이며, 고용노동부는 첫 주간에 전체 사업장의 40%를 점검해 방역 효과를 극대화하겠다는 방침이다. 

각 지자체별로 이주노동자 진단검사 행정명령도 내려지고 있다. 

3월 8일 경기도가 이주노동자와 이들을 고용한 사업주를 대상으로 22일까지 코로나19 진단검사를 받으라는 행정명령을 내렸고, 9일 강원도가 같은 내용의 행정명령을 내렸다. 

Бүртгэлгүй буюу хууль бусаар оршин сууж байгаа цагаач иргэд шинжилгээнд үнэгүй хамрагдаарай

Ковид-19 тархалт их байгаатай холбогдуулан өвчний шинж тэмдэг илэрсэн гадаад иргэд шинжилгээнд зайлшгүй хамрагдах хэрэгтэй.

Хууль бусаар оршин суугаа гадаад иргэдийг виз шалгахгүй бөгөөд ковидын шинжилгээнд үнэгүй хамрагдах боломжтой. Таны өгсөн мэдээллийг эмнэлгийн байгууллгаас ковидын хорио цээрээс бусад зорилгоор ашиглахгүй бөгөөд баривчилгаа явуулахгүй хэмээн Хууль Зүйн яамнаас илэрхийлжээ.

Оршин сууж байгаа газартаа ойрхон түргэвчилсэн шинжилгээ авах төвийн мэдээлэл авах, орчуулгын үйлчилгээ хэрэгтэй бол Хууль Зүйн Яамны Гадаад иргэдийн мэдээлэл өгөх нэгдсэн төв(1345) болон Хөдөлмөрийн яамны харьяа Гадаадын ажиллчдад зөвлөгөө өгөх төв(1577-0071) болон Аялал жуулчлалын төв(1330) зэрэгт хандана уу.

<미등록 이주민도 코로나19 무료 검사>

코로나19 확산세 속에 증상이 의심되는 이주민은 반드시 검사를 받아야 한다. 

미등록 이주민이더라도 비자확인 없이 무료로 코로나19 검사를 받을 수 있다. 

의료기관에 제공된 정보는 방역 외 목적으로 사용되지 않으며, 불법체류 단속을 진행하지 않는다고 법무부가 밝혔다. 

거주지에서 가까운 선별질료소 위치가 알고 싶거나 통역이 필요하면 법무부 외국인종합안내센터(1345), 고용노동부 외국인력상담센터(1577-0071) 또는 관광안내센터(1330)을 통해 문의하면 된다. 

Ковидын дараа сард дунджаар арван мянга хүрэхгүй гадаад жуулчин иржээ

Ковид 19-ын дараа Солонгост арван мянга хүрэхгүй жуулчин ирсэн нь тогтоогджээ.

Гуравдугаар сарын 8-ны өдөр Солонгосын Аялал жуулчлалын байгууллагын мэдээлснээр өнгөрсөн оны 4-р сараас 12-р сар хүртэлх гадаадын жуулчдын тоо сард дунджаар 9,722 байв.

Энэ нь өнгөрсөн оны 1-р сард Солонгост Ковид-19 тархаж эхлэхээс өмнө 1сая 30мянган жуулчинтай харьцуулбал 1% -д ч хүрэхгүй байна.

Өнгөрсөн оны 4-р сараас 12-р сар хүртэл сард дунджаар 340 Хятад, Япон, Тайваниас тус бүр 42 жуулчин иржээ.

АНУ-аас ирсэн жуулчин 3,470 байгаа нь харьцангуй их тоо юм.

<코로나 이후 월평균 외국인 관광객 1만명도 안돼>

코로나19 유행 이후 한국을 방문한 외국인 관광객이 한 달에 1만 명도 채 되지 않은 것으로 나타났다.

3월 8일 한국관광공사에 따르면 지난해 4~12월 외국인 관광객은 월평균 9,722명에 그쳤다. 

코로나19 한국 내 확산 이전인 지난해 1월 외국인 관광객이 103만 명인 것과 비교하면 1%도 안 되는 수준이다. 

지난해 4~12월까지 중국인 관광객은 월평균 340명에 그쳤고, 일본과 대만인 관광객은 각각 42명이었다.

미국인 관광객은 3,470명으로 그나마 상대적으로 많은 것으로 나타났다. 

Кёнги аймаг хөдөө тосгонд гадаад ажилчдыг байршуулах загвар сууцыг бий болгоно

Кёнги аймаг нь хөдөө тосгонд ажиллах гадаад ажилчдын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор тэдний амьдрах сууцны загварыг хөгжүүлэх ажлыг өрнүүлэхээр болжээ.

Гуравдугаар сарын 4-ны өдөр Кёнги аймгийн Кёнги Судалгааны Хүрээлэнгээр дамжуулан гурван сарын хугацаанд богино хугацааны бодлогын судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа мэдэгдэв.

Үүнд орон сууцны шинэ барилга, ашиглалт, өртөг зардлын асуудлыг судалж эрх нь хамгаалагдахгүй гадна үлдэж байгаа гадаад ажилчдыг хамгаалах ажилд гар бие оролцоно гэсэн байр суурьтай байна.

Кёнги аймаг орон байрны загварыг боловсруулж байгаа нь өнгөрсөн оны сүүлчээр Пучон хотод хүлэмжинд амьдарч байгаад өлдөж амиа алдсан зэрэг гадаад ажилчдын амьдрах байрны нөхцөл доогуур байгаатай холбоотой арга хэмжээ юм.

<경기도, 농어촌 이주노동자 숙소 모델 만든다>

경기도가 농어촌 이주노동자 권익 보호를 위해 거주 숙소 모델 개발을 추진한다. 

3월 4일 경기도는 경기연구원을 통해 3개월간 단기 정책연구과제로 진행할 방침이라고 밝혔다.

숙소의 신축·운영 주체, 비용 부담 문제 등을 연구해 조속한 시기에 적용, 인권 사각지대에 놓여 있는 이주노동자 보호에 나서겠다는 것이 경기도의 복안이다. 

경기도가 숙소 모델 개발에 나서는 건 지난해 말 포천시에서 한 이주노동자가 비닐하우스에서 추위로 사망하는 등 이주노동자의 숙소가 열악한 상황에 놓여 있는 데 따른 조치다.

Гадаад ажилчид ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн гадна талд

Гадаад ажилчид ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн гадна талд байна гэсэн шүүмжлэл газар авч байна. Өнгөрсөн хоёрдугаар сарын 17-ны өдөр Намьянжү хотын нэгэн үйлдвэрийн ковидын шинжилгээгээр эерэг гарсан 123 хүний 111 нь нэг дотуур байранд амьдардаг гадаад ажилчид байсан бөгөөд өнгөрсөн 23-ний өдрийн байдлаар Хойд Чүнчон аймгийн нийт халдвар авсан хүн /давхардсан тоо/-ий 12,2 хувь нь цагаач иргэд байжээ.

Албан газар, их дээд сургуулиас олноороо халдвар авч буй цагаач иргэдийн тоо ч нэмэгдсээр байна.

Цагаач иргэд төвлөрсөн газруудад үйлдвэрийн дотуур байранд гадаад ажилчид олноороо амьдардаг бөгөөд ариутгал халдваржуулалт хангалтгүй байгаагаар илэрчээ.

Солонгос хэлний бэрхшээл дээр асуудал гарах вий хэмээн явсан газруудаа үнэн зөвөөр мэдээлэхгүй байгаа гадаад иргэд байгаа нь хорио цээрийн албаны ажилтнуудад хүндрэл болж байгаа асуудал ч байгаа бололтой.

Цагаач иргэдийг дэмжих байгууллагууд ковидын энэ нөхцөл байдалд хууль бусаар амьдарч байгаа бүртгэлгүй гадаад иргэдийг хууль ёсны амьдрах эрхтэй болгох арга хэмжээ авах хэрэгтэй байгаа талаар байр сууриа илэрхийлсээр байна.

Хорио цээрийн байгууллагууд шаардлагатай гэж үзвэл бүртгэлгүй гадаад иргэдийг ч вакцинд хамруулах төлөвлөгөөтэй байгаагаа мэдэгдсэн удаатай ч үүнээс өмнө тэдний оршин суух статус тогтвортой байх, албан ёсоор оршин суух эрхтэй болгоогүй цагт вакцинжуулалтад хамруулах амаргүй байх талаар цагаач иргэдийг дэмждэг байгууллагуудаас тайлбарлажээ.

<이주민 방역 사각지대에 놓여>

이주노동자가 방역 사각지대에 놓여 있다는 지적이 이어지고 있다. 

지난 2월 17일 남양주시 한 공장에서 코로나 양성 판정을 받은 123명 중 111명은 기숙사에서 합숙하는 이주노동자였고, 지난 23일 기준 충청북도의 누적 확진자 중 12.2%인 58명이 이주민이었다. 

사업장과 대학 등에서 집단감염이 발생하면서 양성 판정을 받은 이주민이 늘고 있는 것이다. 

특히 이주노동자가 밀집된 사업장의 경우 기숙사 등 집단생활을 하고 있어 방역에 취약한 것으로 드러났다. 

언어 소통도 원할치 않은데 불이익을 우려해 동선 등에 관한 진술을 꺼리는 이주민도 있다는 점이 방역당국이 겪는 어려움이다. 

이주민 지원단체 등은 코로나 상황에 미등록 이주민 합법화 조치가 필요하다고 밝히고 있다. 

방역당국이 미등록 이주민이라도 필요하다고 판단되는 경우 예방접종을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있지만 그에 앞서 신분적 안정 조치, 합법화와 같은 조치가 없을 경우 접종에 쉽게 호응하기 어렵다는 것이 이주민 단체의 설명이다. 

Гадаад оюутнууд 3-р сараас эхлэн эрүүл мэндийн даатгалд зайлшгүй хамрагдана

Гуравдугаар сарын 1-нээс гадаад оюутнууд эрүүл мэндийн даатгалд зайлшгүй хамрагдах үүрэгтэй болж байна.

Эрүүл мэнд, халамжийн яамнаас нэгдүгээр сарын 15-ны өдөр зарласан хууль тогтоомжийн дагуу тус улсад 6 сараас дээш хугацаагаар оршин суусан цагаач иргэд, түүний дотор гадаад оюутнууд эрүүл мэндийн даатгалд заавал даатгуулах үүрэгтэй болж байгаа талаар мэдээлжээ.

Гуравдугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэчилсэн дүрэм журмыг хэрэгжүүлж эхлэх бөгөөд үүнд тус улсын орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалд заавал хамрагдах оршин суух ангилалд D-2(гадаадад суралцах), D-4(ерөнхий сургалт) зэрэг гадаад оюутнуудын оршин суух ангилалыг багтаажээ. .

Гадаадад амьдардаг Солонгос иргэн(F-4) бага дунд болон боловсролын зэрэг авахаар тус улсад амьдарч байгаа тохиолдолд мөн адил хамрагдана..

Гадаад оюутнуудын төлөх даатгалын хураамж нь нийт даатгалд хамрагдагсдын дундаж буюу 50% тай тэнцэх бөгөөд энэ жил 30% -ийг төлөхөөр зохицуулагджээ.

Цаашлаад хоёр жилийн туршид 10% -иар нэмэгдэх бөгөөд 2023 оны 3-р сараас эхлэн 50%тай тэнцэх мөнгөн төлбөр төлөх болно.

Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж эхлэх хугацаа нь гадаад оюутан бүрийн хувьд харилцан адилгүй байна. Дипломын хөтөлбөрт хамрагдахаар хоёр жил түүнээс дээш хугацаагаар суралцах D-2 ангилал бүхий гадаад оюутнууд, анхан, дунд, ахлах ангийн сургуулийн D-4-3 визний ангилал бүхий сурагчид эрүүл мэндийн үйлчилгээ шууд авахуйц хилээр орж ирсэн өдрөөс эхлэн хамруулахаар болжээ.

Харин хэлний бэлтгэл зэрэг ерөнхий сургалтаар ирж буй D-4 ангилалтай гадаад оюутны хувьд тус улсад 6 сар оршин суусны дараагаас эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах юм байна.

<외국인 유학생도 3월부터 건강보험 ‘의무 가입’>

3월 1일부터 외국인 유학생도 건강보험에 의무적으로 가입해야 한다. 

1월 15일 보건복지부가 입법예고한 내용에 따르면 외국인 유학생을 포함해 6개월 이상 한국에 체류하는 이주민은 건강보험 당연가입이 의무화됐다. 

복지부는 시행 규칙 개정을 통해 3월 1일부터 지역가입자 당연가입 체류 자격에 D-2(유학), D-4(일반연수) 등 국내에 들어온 유학생을 포함시켰다. 

재외동포(F-4) 학위과정, 초중등교육을 위해 유학을 온 경우에도 동일하게 적용한다. 

외국인 유학생이 납부해야 하는 보험료는 전체 가입자 평균의 50%지만, 올해는 30%만 납부하면 된다. 

향후 2년간 10%씩 보험료가 높아져 2023년 3월 이후부터 50%가 보험료로 부과될 예정이다. 

건강보험 가입 시점은 유학생마다 다르다. 

학위 과정을 밟기 위해 2년 이상 장기 체류가 예상되는 D-2 비자 유학생과 D-4-3 비자 초·중·고 유학생은 의료 공백이 발생하지 않도록 입국일부터 건강보험에 가입해야 한다. 

이외 어학연수 등 유학생은 6개월 체류 시 건강보험 지역가입자에 당연가입한다.