Солонгосын банк үндсэн хүүгийн өсөлт 1.00 → 1.25% нэмэгдүүлэв

Нэгдүгээр сарын 14-нд Солонгосын банк үндсэн хүүгээ жилийн 1.00%-аас 1.25% болгон нэмэгдүүлсэн. Өнгөрсөн оны арваннэгдүгээр сараас үргэлжлүүлэн ийнхүү Солонгосын банк үндсэн хүүгээ хоёр удаа дараалан нэмэгдүүлсэн.

Суурь хүү 1.25%-д хүрч, сүүлийн 22 сарын хугацаанд анх удаагаа COVID-19 дэгдэлт гарахаас өмнөх түвшинд хүрсэн байна.

Солонгосын банк инфляцийн өсөлт болон АНУ-ын нөхцөл байдлыг чангатгаж буй нөхцөл байдлыг харгалзан цаашид гол хүүгээ өсгөх боломжийн талаар дүгнэлт хийжээ.

<한국은행, 기준금리 1.00→1.25% 인상>
 
 
1월 14일 한국은행이 연 1.00%이던 기준금리를 1.25%로 인상했다.  지난해 11월에 이어 한국은행이 두 차례 연속 기준금리를 올린 것이다. 
 
기준금리는 22개월 만에 코로나19 직전 수준인 1.25%에 이르렀다. 
 
한국은행은 물가 오름세, 미국의 긴축 상황 등을 고려해 앞으로 기준금리를 더 올릴 가능성에 무게를 뒀다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хувийн цугларалтыг 6 хүн хүртэл, 9:00 цаг хүртэл ажиллана

Солонгосын засгийн газар 1-р сарын 17-ноос 2-р сарын 6-ны хооронд гурван долоо хоногийн хугацаанд хувийн цугларалт хийх хүмүүсийн тоог одоо 4 байгаагаас 6 болгон нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргажээ.

Нэгдүгээр сарын 14-ний өдөр Солонгосын засгийн газар ресторан зэрэг үйлчилгээний газрын үйлчлэх цагийг 21 цаг хүртэл хэвээр байлгахаар болж 4 хүнээс 6 хүн хувийн цугларалт хийх боломжтой болгох төлөвлөгөөгөө зарлав.

Омикроны мутаци долоо хоногийн дараа давамгайлах зүйл болж, хоёрдугаар сарын эцэс гэхэд батлагдсан тохиолдлын тоо 30,000 хүрч болзошгүй тул засгийн газар ийнхүү одоогийн халдвар хамгааллын арга хэмжээг хэвээр хадгалахаа мэдэгдэв.

Мөн удахгүй болох сар шинийн баяраар нутагтаа очих, гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ уулзах, уулзалт аль болох хийхгүй байхыг Засгийн газраас уриалжээ.

<사적모임 6명, 영업 9시까지>
 
한국 정부가 1월 17일부터 2월 6일까지 3주간 사적모임 허용 인원을 현행 4명에서 6명으로 늘리기로 결정했다.
 
1월 14일, 한국 정부는 현 오후 9시까지인 식당 등 영업시간은 그대로 두고 사적모임 인원 제한만 4인에서 6인까지로 허용하기로 한 거리두기 조정 방안을 발표했다. 
 
정부는 오미크론 변이가 일주일 뒤 우세종이 되고 2월 말에는 최대 3만 명의 확진자가 나올 수 있다는 점을 고려해 거리두기를 이같이 유지한다고 밝혔다.
 
정부는 또 다가오는 설 명절에 고향 방문, 가족·친지와의 만남이나 모임을 자제해달라고 요청했다. 

Солонгост 2022 онд өөрчлөгдөх зүйлс

2022 оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг цагийн 9,160 вон болгон нэмэгдүүлсэн. Өдрийн 8 цаг 73,280 вон, сарын цалин 1,914,440 вон байх болно.

Дөрөвдүгээр сараас эхлэн нярай хүүхдэд 2 сая воны эрхийн бичгийг олгох бөгөөд хүүхэд төрүүлснээс хойшхи 12 сарын дотор эцэг эх нь хүүхэд асрах чөлөөг нэгэн зэрэг буюу дараалан авсан тохиолдолд эхний 3 сард сар бүр 3 сая вон хүртэл тэтгэмж олгох ба үндсэн цалингийн 100% хүртэл тэтгэмж олгоно. ‘ 3+3 Эцэг эхийн хүүхэд асрах чөлөөний тогтолцоо’ хэрэгжиж эхэлнэ.

Хөдөлмөр эрхлэх урамшууллын орлогын стандартыг нэг өрхөд 2 сая воноор нэмэгдүүлж, нэг орлоготой өрхөд 22 сая вон, нэг орлоготой өрхөд 32 сая вон, давхар орлоготой өрхөд 38 сая вон болж нэмэгджээ.

16-аас доош насны өсвөр үеийнхний интернэт тоглоомын газраар үйлчлүүлэх цагийг шөнийн 00-6 цаг хүртэл хязгаарладаг “тоглоомыг хаах систем”-ийг тоглоомын цагийг дурын цагт тохируулдаг “тоглоомын цаг сонгох систем”-ээр сольсон. 18 нас хүрээгүй залуучууд буюу тэдний хууль ёсны төлөөлөгчийн хүсэлтээр ийнхүү өөрчилжээ.

Амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн сурагчдад олгох боловсролын үйл ажиллагааг дэмжих төлбөрийн дэмжлэгийг мөн өргөжүүлж, бага ангийн сурагчдынх 331,000 вон, дунд ангийн сурагчдынх 466,000 вон, ахлах ангийн сурагчдынх 554,000 вон болж дунджаар 21 хувиар нэмэгджээ.

Аж ахуйн нэгжийн хэмжээнээс хамаарч шат дамжлагаар нэмэгддэг амралтын өдрүүдийн хувьд 5 ба түүнээс дээш, 30-аас доош ажилтантай хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд, мөн нийтээр амрах баярын болон бусад амралтын өдрүүд буюу баяр, үндэсний их баяр гэх мэт амралтын өдрүүдийг өөрчлөх нь зүйтэй. төлбөртэй амралтын өдрүүдээр баталгаажсан.

Гэр бүлийн анхаарал халамж, хувийн эрүүл мэнд, хичээлийн ажил, тэтгэвэрт гарах бэлтгэл зэрэг шалтгаанаар ажил олгогчоос ажлын цагийг багасгах хүсэлт гаргах боломжийг олгодог ажлын цагийг бууруулах тогтолцоог мөн 30-аас цөөн ажилтантай ажлын байранд өргөтгөх юм.

<2022년 한국에서 달라지는 것>
 
 
2022년 최저임금은 9,160원으로 인상됐다. 1일 8시간 기준 7만3,280원이며 월급으로 따지면 191만4,440원이다. 
 
신생아에게는 4월부터 200만원 상당의 바우처가 지급되고, 출산 12개월 이내에 부모가 동시 또는 순차적으로 육아휴직을 사용하면 첫 3개월은 월 300만원 한도 통상임금 100%까지 육아휴직급여를 지원하는 ‘3+3 부모육아휴직제’가 시행된다. 
 
근로장려금 지급 소득 기준이 가구별로 200만원 상향 조정돼 단독 가구 2,200만원, 홑벌이 가구 3,200만원, 맞벌이 가구 3,800만원이다. 
 
0시부터 오전 6시까지인 심야시간대 16세 미만 청소년의 인터넷 게임 시간을 제한하는 ‘게임 셧다운제’가 18세 미만 청소년 본인이나 법정대리인 요청으로 게임 이용시간을 자율적으로 설정하는 ‘게임시간 선택제’로 일원화됐다. 
 
저소득층 가구 학생에게 지급되는 교육활동지원비 등의 지원도 확대돼 초등학생 33만1,000원, 중학생 46만6,000원, 고등학생 55만4,000원으로 평균 21% 인상됐다. 
 
기업규모에 따라 단계적으로 적용 대상을 확대하고 있는 대체공휴일의 경우 5인 이상 30인 미만의 민간기업으로 확대돼 명절, 국경일 등 관공서의 공휴일과 대체공휴일을 유급휴일로 보장해야 한다. 
 
가족돌봄, 본인건강, 학업, 은퇴준비 등의 사유로 노동자가 근로시간 단축을 사업주에게 신청할 수 있는 근로시간 단축 제도도 30인 미만 사업장으로 확대된다. 
 
 
 
 
 

Солонгос улсын хилээр нэвтэрсэн иргэд 10 хоног тусгаарлагдаж, нийслэл хот орчимд 6 хүн, бусад газар 8 хүн хүртэл цугларах хорио цээрийн дэглэм

Солонгос улсад шинэ төрлийн мутацлагдсан вирус болох “Омикрон”-ын халдварын таван тохиолдол арванхоёрдугаар сарын 1-ний өдөр батлагдав.

Энэ өдөр тус улсын засгийн газраас Омикрон халдвартай хүн нэмж хилээр орж ирэхээс сэргийлж вакцин хийлгэсэн эсэхээс үл хамааран хоёр долоо хоногийн турш Солонгос, гадаад иргэн ялгаагүй бүх жуулчдыг 10 хоног тусгаарлах болсон тухай мэдэгдэл хийв..

Арванхоёрдугаар сарын 3-ны өдөр Засгийн газраас арваннэгдүгээр сарын турш хэрэгжүүлсэн “өдөр тутмын амьдралыг сэргээх” бодлогыг түр зогсоож, арванхоёрдугаар сарыг “хорио цээрийн тусгай хяналтын хугацаа”-гаар зарлан цугларах хүмүүсийн тоог нийслэл, хот суурин газар 6 хүн, бусад газар 8 хүнээр хязгаарлахаар боллоо.

Түүнчлэн вакцинд хамрагдсан эсэх, COVID-19 халдвар авсан эсэхийг шалгах, халдвар хамгаалалтын PASS төхөөрөмжүүдийг ресторан, кофе шоп, сургалтын төв, PC тоглоомын газар зэрэгт нэмэлтээр суурилууллаа.

<한국 입국자 10일 격리, 사적모임 수도권 6명·비수도권 8명>

12월 1일, 한국에서 신종 코로나바이러스 감영증의 변이 바이러스인 ‘오미크론 변이’ 감염 사례 5건이 처음 확인됐다. 

같은 날 한국 정부는 오미크론의 추가 유입을 막기 위해 향후 2주간 한국인을 포함한 모든 입국자에 대해 예방접종 여부와 상관없이 10일 격리조치를 한다고 밝혔다. 

12월 3일, 정부는 11월 한 달 동안 이어온 ‘일상회복’을 잠시 중단하고 12월 한 달 간 ‘특별방역 점검 기간’으로 정해 사적 모임 허용 인원을 수도권은 최대 6명, 비수도권은 8명으로 줄였다.

또한 백신 접종, 코로나19 음성 여부를 확인하는 방역패스 적용 시설을 식당과 카페, 학원, PC방 등으로 확대했다.

Тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх бичиггүй гадаадын иргэд ч ‘вакцин хийлгэсэн бүртгэл’-д хамрагдах боломжтой’

Гадаадад COVID-19-ийн вакцинд хамрагдсан боловч тус улсад ирэхдээ тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх бичиг авч чадаагүй гадаадын иргэд ч вакцин хийлгэсэн түүхээ бүртгүүлэх боломжтой боллоо.

Ингэснээр халдвар хамгаалалтын PASS төхөөрөмжүүдэд мэдээлэл нь бүртгэгдэж, гурав дахь вакцинжуулалтад ч хамрагдах боломжтой болж байна.

Солонгосын засгийн газраас арванхоёрдугаар сарын 9-ны өдөр “Гадаадад вакцинд хамрагдсан хүмүүсийг вакцинжуулалтын бүртгэл”-д бүртгэх арга хэмжээ авах болсон тухай мэдэгдэв.

Одоогийн удирдамжийн дагуу, гадаадад вакцин хийлгэсэн Солонгос иргэдийг Солонгост вакцин хийлгэсэн гэж хүлээн зөвшөөрч байгаа боловч гадаад иргэдийн хувьд гадаадад вакцин хийлгэсэн тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх бичиггүй бол вакцинжуулалтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байгаа асуудал байгаа билээ.

Тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх бичиггүй вакцинд хамрагдсан гадаад иргэд өөрийн бичиг баримтыг гадаадад вакцин хийлгэсэн гэрчилгээний хамт эрүүл мэндийн төвд очиж бүртгүүлснээр “хилийн чанадад вакцин хийлгэсэн болохыг баталгаажуулсан гэрчилгээ”-г авах боломжтой.

Баталгаажуулах бичиг гарсны дараа хорио цээрийн дэглэмийн PASS төхөөрөмжид мэдээлэл бүртгэгдэж, вакцины гуравдугаар тунд ч хамрагдах боломжтой болно .

<격리면제서 없는 외국인도 ‘접종력 등록’>

해외에서 코로나19 예방접종을 받았지만 한국 입국 당시 격리면제서를 발급받지 못한 외국인도 접종력 등록이 가능해졌다. 

이에 따라 ‘방역패스’ 적용을 받을 수 있게 되고 3차 접종도 가능하게 됐다. 

12월 9일, 한국 정부는 이 같은 내용의 ‘국외 예방접종 완료자 접종력 등록’을 시행한다고 밝혔다.

현행 지침상 해외에서 코로나19 백신을 맞은 내국인은 국내에서도 접종 사실이 인정되지만 외국인이나 이주민은 해외서 접종을 완료했어도 격리면제서가 없으면 접종력을 인정받지 못해 방역패스 등 차별 논란이 있어왔다. 

격리면제서가 없는 접종완료 외국인이나 이주민은 신분증과 국외 예방접종 증명서를 지참해 보건소를 방문하면 ‘코로나19 백신 국외접종 확인서’를 발급받을 수 있다. 

확인서가 발급되면 방역패스 적용이 가능하고 3차 접종도 받을 수 있게 된다. 

Гэрээр эмчлүүлэх тохиолдолд дөрвөн ам бүлтэй өрхөд 1.36 сая вон олгоно

Солонгосын засгийн газраас COVID-19-ын халдвар аван гэрээр эмчлүүлж буй иргэдэд олгодог амьжиргааг дэмжих мөнгөн дүнг нэмэгдүүлж, гэр бүлийн тусгаарлалтын хугацааг 10 хоногоос 7 хоног болгон богиносгохоор шийдвэрлэлээ.

Засгийн газрын арванхоёрдугаар сарын 8-ны өдрийн мэдэгдэлд гэрээр эмчлүүлж байгаа вакцинд хамрагдаж дууссан, халдвар аваад эдгэсэн, 18 нас хүрээгүй тохиолдолд 4 ам бүлтэй өрхөд урьд олгодог байсан 10 хоногийн амьжиргааг дэмжих мөнгөн дүнг 460,000-оор нэмэгдүүлж 1,364,920 вон олгохоор болгожээ.

Нэг ам бүлтэй өрхөд 559,000 вон, хоёр ам бүлтэй өрхөд 872,850 вон, гурван ам бүлтэй өрхөд 1,129,280 вон, тав ба түүнээс дээш ам бүлтэй өрхөд 1,549,070 вон болгон нэмэгдүүлжээ.

Түүнчлэн, Ковидын халдвар авсан нь батлагдсан хүний ар гэрийнхнийг тусгаарлах өдрийг 10 хоногоос 7 хоног болгон богиносгохоор шийдвэрлэлээ.

Вакцин хийлгэсэн гэр бүлийн гишүүн хорио цээрийн дэглэмийн 6-7 дахь өдөртөө PCR шинжилгээний хариу сөрөг гарсан тохиолдолд 8 дахь өдрөөс ажил, сургуульдаа явах боломжтой болно.

<재택치료 시 4인 가구에 136만 원 지원>

한국 정부가 코로나19 재택치료자에 대해 추가 생활비를 지원하고 가족 격리자의 관리 기간을 10일에서 7일로 단축하기로 했다.

12월 8일 정부 발표에 따르면, 재택치료 대상이 백신접종을 완료했거나 코로나19 완치자, 18세 이하 등에 해당될 경우 4인 가구는 10일간 기존 지원금보다 46만 원 늘어난 136만 4,920원을 생활비로 받을 수 있게 된다. 

지원금은 1인 가구 55만 9,000원, 2인 가구 87만 2,850원, 3인 가구 112만 9,280원, 5인 이상 가구 154만 9,070원까지 증액된다. 

또 정부는 확진자 가족의 격리부담을 해소하기 위해 공동격리자의 관리기간을 10일에서 7일로 단축하기로 했다.

백신 접종을 마친 가족 격리자는 격리 6∼7일 차에 PCR 검사에서 음성 판정을 받으면 8일 차부터는 출근이나 등교를 할 수 있게 된다. 

Өсвөр үеийнхний хорио цээрийн дэглэмд хамрагдах нас 2003-2009 оны хооронд төрсөн

Солонгосын засгийн газраас 2022 оны 2-р сараас халдвар хамгааллын PASS төхөөрөмжид хамрагдах өсвөр насны хүрээг 2003 оны 1-р сарын 1-ээс 2009 оны 12-р сарын 31-ний хооронд төрсөн өсвөр үеийнхэнг хамруулах болсон тухай арванхоёрдугаар сарын 4-ны өдөр мэдэгдэв.

2021 оны байдлаар бага сургуулийн 6-р ангиас ахлах сургуулийн 3-р анги хүртэл хамруулж байсан бол 2022 онд дунд сургуулийн 1-р ангиас эхлэхээр болжээ.

Одоогоор эдгээр насныхныг вакцинжуулах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 31-ний 18 цаг хүртэл нэмэлтээр, урьдчилсан захиалга авч байна.

<청소년 방역패스 적용 연령 2003∼2009년생>

12월 4일, 한국 정부는 2022년 2월부터 적용하는 청소년 방역패스 대상 연령대가 2003년 1월 1일생부터 2009년 12월 31일생까지라고 밝혔다. 

2021년 기준 초등학교 6학년부터 고등학교 3학년까지로, 방역패스가 시행되는 2022년을 기준으로 하면 중학교 1학년부터 해당된다. 

현재 이들 연령층에 대해 백신 접종이 진행되고 있으며, 오는 31일 오후 6시까지 추가로 사전예약을 받고 있다.

Хувь хүн, өрхийн өр төлбөрөө төлөх хугацааг дахин 6 сараар сунгана

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын тархалтаас үүдэн орлого нь буурч хүндрэлтэй байгаа хувь хүн, өрх зээлийн эргэн төлөлтөө ирэх оны зургаадугаар сар хүртэл хойшлуулах хүсэлт гаргаж болно.

Гурав дахь удаагийн сунгалт бөгөөд эргэн төлөлтөө дахин нэг жил хүртэлх хугацаагаар сунгах хүсэлт гаргах боломжтой.

“COVID-19”-ийн улмаас амьжиргаагаа залгуулж чадахгүй байгаа өр төлбөртэй иргэдэд зориулан Солонгосын засгийн газар өнгөрсөн жилээс “Free work out”-ын системийг нэвтрүүлж, 12-р сарын 7-нд дахин сунгах болсоноо зарласан.

Өнгөрсөн жилийн COVID-19-ийн хямралаас хойш өрхийн зээл нь 3 сараас хүртэлх хугацаагаар хэтэрсэн эсвэл эрсдэлтэй байгаа хувь хүн, өрх үүнд хамрагдах боломжтой бөгөөд түүнийгээ баталсан тохиолдолд тус дэмжлэгийг авах боломжтой.

<개인 채무자 상환유예 6개월 더 연장>

코로나19 확산으로 소득이 줄어 어려움을 겪는 개인 채무자들은 내년 6월까지 가계대출 상환 유예를 신청할 수 있다. 

이번이 세 번째 기간 연장으로, 이미 상환 유예를 받은 채무자도 최대 1년까지 재신청이 가능하다. 

코로나19로 생계에 어려움을 겪는 개인 채무자들을 위해 한국 정부는 지난해 ‘프리 워크아웃’ 제도를 도입했고, 12월 7일 이를 재연장한다고 밝혔다. 

지난해 코로나19 사태 이후 소득 감소로 가계대출이 3개월 미만 연체됐거나 연체 우려가 있는 개인 채무자가 지원 대상이며, 지난해 2월 이후 소득이 감소했다는 사실을 증명하면 지원을 받을 수 있다. 

Гадаад худалдааны компаниудыг хакердах явдал ихэсжээ

Гадаад худалдааны компаниудыг хакердах явдал ихсэж байна.

Арванхоёрдугаар сарын 1-ны өдөр мэдээлсэнээр сүүлийн таван жилийн хугацаанд БНСУ-ын гадаад худалдаа, арилжааны компаниудын 137.9 тэрбум вонтой тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг залилсан нийт 2,582 удаагийн хэрэг гарсан байна.

Гадаадын экспортлогчид, дотоодын импортлогчдын хоорондоо харилцсан цахим шууданг хакердаж, хилийн чанадад экспортлогч мэт дүр эсгэн, худалдааны орлогыг өөрсдийнх нь хуурамч данс руу илгээсэн тохиолдол цөөнгүй гарчээ.

Санхүүгийн хяналтын алба(FSS)- наас арилжааны компаниудыг цахим шуудан эсвэл нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийхдээ мөнгөн гуйвуулга хийхээсээ өмнө харилцагчтай холбогдож, дансыг дахин баталгаажуулахыг анхааруулж байна.

Гадаад гүйлгээний данс хуурамч байгааг мэдсэн даруйд тухайн банкинд гүйлгээг зогсоох хүсэлт гаргах нь хохирлыг бууруулна.

<“무역회사 상대 외환사기 기승”>

무역회사 대상 외환 사기 거래가 기승하고 있다. 

12월 1일 언론보도에 따르면 지난 5년간 한국 내 무역회사의 외환 사기 거래 피해 건수가 2,582건 1,379억 원에 달하는 것으로 나타났다. 

해외 수출업체와 국내 수입업체가 주고받은 이메일을 해킹해 해외의 수출업체 행세를 하며 무역대금을 자신들이 지정한 사기 계좌로 송금하도록 하는 사례가 많았다. 

금융감독원은 거래처와 이메일·인보이스 등으로 무역 거래를 하는 경우 거래처에 직접 연락해 결제계좌를 재확인한 뒤 송금할 것을 각 무역회사에 당부했다.

외환 무역 사기 거래를 인지할 경우 즉시 거래 은행에 지급정지 등을 요청해야 금전적 피해를 최소화할 수 있다.