Солонгосын засгийн газраас амьжиргаа тогтворжуулах арга хэмжээ

Нэгдүгээр сарын 6-нд Солонгосын засгийн газар “Сар шинийн баяраар ард түмний амьжиргааг тогтворжуулах арга хэмжээ”-гээ баталж, зарлалаа.

Засгийн газар энэ оны эхний улиралд төмөр зам, хурдны зам ашигласны төлбөр зэрэг улсын төлбөрийг аль болох нэмэгдүүлэхгүй байх, орон нутгийн ус, ариутгах татуургын тарифын нэмэгдлийг хойшлуулах зэрэг орон нутгийн хэрэглээний тарифыг царцаахаар төлөвлөж байна.

Хөдөө аж ахуй, загас агнуурын бүтээгдэхүүний хувьд улсын нөөцийн хэмжээг чөлөөлөх зэргээр үнийг тогтворжуулах, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний хувьд нядалгаа дэмжлэг өгөх зэргээр нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

Эмзэг бүлгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулахын тулд Засгийн газраас сар шинийн баяраас өмнө 600 гаруй мянган хүнийг шууд ажлын байранд ажиллуулахаар төлөвлөж, хөдөлмөрийн болон хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг баярын өмнө олгохоор төлөвлөжээ.

Нэмж дурдахад засгийн газар жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн урьдчилгаа төлбөр олгох хөтөлбөрийн ихэнх хэсгийг цагаан сарын амралтаас өмнө хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

<한국 정부 민생안정대책 발표>
 
 
1월 6일, 한국 정부는 ‘설 민생안정대책’을 확정해 발표했다.
 
정부는 올해 1분기 철도 요금과 고속도로 통행료 등 공공요금 인상을 최대한 억제하고 지방 상하수도 요금 인상을 연기하는 등 지방 공공요금 동결도 유도할 예정이다. 
 
농수산물은 정부 비축 물량의 방출 등을 통해 가격을 안정시키고, 축산물은 도축 지원 등을 통해 공급을 늘릴 예정이다. 
 
정부는 취약계층 고용 여건을 개선하기 위해 설 연휴 전까지 직접일자리 사업에서 60만명 이상을 채용할 계획이며, 근로·자녀장려금은 연휴 전에 조기 지급할 계획이다. 
 
또 정부는 소상공인을 위해 손실보상 선지급 프로그램을 연휴 전 대부분 집행할 방침으로, 연휴 기간 전후로 은행과 정책자금 등을 통해 39조 8,630억원의 신규 대출·보증을 소상공인과 중소기업에 공급할 계획이다. 


Кёнги аймгийн өмнөд хэсгийн цагдаагийн газар, ‘Гадаадын иргэдэд зориулсан жолооны  сургалт’-аа өргөжүүлэхээр

Кёнги аймгийн өмнөд хэсгийн цагдаагийн газар энэ жилээс эхлэн 17 цагдаагийн хэлтэс дээр явагддаг гадаад иргэдэд зориулсан жолооны сургалтыг 27 хэлтэс дээр явуулан өргөжүүлэх шийдвэр гаргажээ.

Кёнги аймгийн өмнөд хэсгийн цагдаагийн газраас гаргасан “Гадаадын иргэдийн зам тээврийн зөрчил”-ийн мэдээгээр, 2020 онд үнэмлэхгүйгээр тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 632 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 2018 онд 400 гаруй байснаас гурван жилийн дотор 50 орчим хувиар өссөн байна.

“Гадаадын иргэдэд зориулсан жолооны сургалт” нь Солонгост оршин суудаг гэрлэлтийн цагаач эмэгтэйчүүд, гадаад ажилчид болон гадаад оюутнуудад нээлттэй.

Хамрагдахыг хүссэн цагаач иргэд болон ажил олгогч нар Кёнги аймгийн өмнөд хэсгийн цагдаагийн хэлтэс эсвэл иргэдтэй харилцах 182 дугаарын утсанд холбогдож болно.

<경기남부경찰청, ‘외국인 운전면허교실’ 확대 운영>
 
경기남부경찰청이 올해부터 외국인 운전면허교실을 기존 17개 경찰서에서 27개 경찰서로 확대 운영하기로 했다.
 
경기남부경찰청의 ‘‘외국인 교통범죄 발생현황’에 따르면 2020년 외국인 무면허운전건이 632건으로 2018년 400건에서 3년새 약 50%가 증가했다. 
 
‘외국인 운전면허교실’은 결혼이주여성과 이주노동자, 유학생 등 한국 체류 이주민이라면 누구나 참여할 수 있다.
 

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооноос “Нийгмийг өөрчилж буй Цагаач ажилчид ” номыг 8 хэл дээр

Өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сарын 29-нд зургаан сарын турш бэлтгэсэн “Нийгмийг өөрчилж буй цагаач ажилчин” гарын авлагыг олон орны хэл дээрх бэлтгэж, хэвлүүлжээ.

Цагаач ажилчдын холбоо эвслийн удирдагч, эрхийг хамгаалах газрын ажилтнуудад зориулсан энэхүү гарын авлага үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөнийг зорьж буй холбогдох хүмүүст зориулан бэлтгэн гаргажээ.

Гарын авлага солонгос, англи хэлнээс гадна непал, мьянмар, бангладеш, шриланка, вьетнам, хятад хэл дээр хэвлэгджээ.

‘Нийгмийг өөрчилж буй цагаач ажилчин’-ийг үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны вэбсайт дахь баримт бичгийн сангаас PDF файл хэлбэрээр татаж авах боломжтой.

<민주노총, ‘사회를 바꾸는 이주노동자’ 8개 국어로 발행>
 
지난해 12월 29일, 민주노총이 6개월여의 작업을 거쳐 이주노동운동 활동가들을 위한 다국어 교재 ‘사회를 바꾸는 이주노동자’를 제작 배포했다고 발표했다. 
 
민주노총은 이주노동자 간부 및 활동가 육성을 위한 노동운동 교재가 없던 상황에서 노조 운동을 지향하는 노동조합 간부나 공동체 활동가 등을 위해 다국어 교재를 제작했다. 
 
교재는 한국어와 영어 외에도 네팔, 미얀마, 방글라데시, 스리랑카, 베트남, 중국 언어로 제작됐다. 
‘사회를 바꾸는 이주노동자’는 민주노총 홈페이지 문서자료실에서 PDF 파일로 다운받을 수 있다.

Солонгосын банк үндсэн хүүгийн өсөлт 1.00 → 1.25% нэмэгдүүлэв

Нэгдүгээр сарын 14-нд Солонгосын банк үндсэн хүүгээ жилийн 1.00%-аас 1.25% болгон нэмэгдүүлсэн. Өнгөрсөн оны арваннэгдүгээр сараас үргэлжлүүлэн ийнхүү Солонгосын банк үндсэн хүүгээ хоёр удаа дараалан нэмэгдүүлсэн.

Суурь хүү 1.25%-д хүрч, сүүлийн 22 сарын хугацаанд анх удаагаа COVID-19 дэгдэлт гарахаас өмнөх түвшинд хүрсэн байна.

Солонгосын банк инфляцийн өсөлт болон АНУ-ын нөхцөл байдлыг чангатгаж буй нөхцөл байдлыг харгалзан цаашид гол хүүгээ өсгөх боломжийн талаар дүгнэлт хийжээ.

<한국은행, 기준금리 1.00→1.25% 인상>
 
 
1월 14일 한국은행이 연 1.00%이던 기준금리를 1.25%로 인상했다.  지난해 11월에 이어 한국은행이 두 차례 연속 기준금리를 올린 것이다. 
 
기준금리는 22개월 만에 코로나19 직전 수준인 1.25%에 이르렀다. 
 
한국은행은 물가 오름세, 미국의 긴축 상황 등을 고려해 앞으로 기준금리를 더 올릴 가능성에 무게를 뒀다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хувийн цугларалтыг 6 хүн хүртэл, 9:00 цаг хүртэл ажиллана

Солонгосын засгийн газар 1-р сарын 17-ноос 2-р сарын 6-ны хооронд гурван долоо хоногийн хугацаанд хувийн цугларалт хийх хүмүүсийн тоог одоо 4 байгаагаас 6 болгон нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргажээ.

Нэгдүгээр сарын 14-ний өдөр Солонгосын засгийн газар ресторан зэрэг үйлчилгээний газрын үйлчлэх цагийг 21 цаг хүртэл хэвээр байлгахаар болж 4 хүнээс 6 хүн хувийн цугларалт хийх боломжтой болгох төлөвлөгөөгөө зарлав.

Омикроны мутаци долоо хоногийн дараа давамгайлах зүйл болж, хоёрдугаар сарын эцэс гэхэд батлагдсан тохиолдлын тоо 30,000 хүрч болзошгүй тул засгийн газар ийнхүү одоогийн халдвар хамгааллын арга хэмжээг хэвээр хадгалахаа мэдэгдэв.

Мөн удахгүй болох сар шинийн баяраар нутагтаа очих, гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ уулзах, уулзалт аль болох хийхгүй байхыг Засгийн газраас уриалжээ.

<사적모임 6명, 영업 9시까지>
 
한국 정부가 1월 17일부터 2월 6일까지 3주간 사적모임 허용 인원을 현행 4명에서 6명으로 늘리기로 결정했다.
 
1월 14일, 한국 정부는 현 오후 9시까지인 식당 등 영업시간은 그대로 두고 사적모임 인원 제한만 4인에서 6인까지로 허용하기로 한 거리두기 조정 방안을 발표했다. 
 
정부는 오미크론 변이가 일주일 뒤 우세종이 되고 2월 말에는 최대 3만 명의 확진자가 나올 수 있다는 점을 고려해 거리두기를 이같이 유지한다고 밝혔다.
 
정부는 또 다가오는 설 명절에 고향 방문, 가족·친지와의 만남이나 모임을 자제해달라고 요청했다. 

Солонгост 2022 онд өөрчлөгдөх зүйлс

2022 оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг цагийн 9,160 вон болгон нэмэгдүүлсэн. Өдрийн 8 цаг 73,280 вон, сарын цалин 1,914,440 вон байх болно.

Дөрөвдүгээр сараас эхлэн нярай хүүхдэд 2 сая воны эрхийн бичгийг олгох бөгөөд хүүхэд төрүүлснээс хойшхи 12 сарын дотор эцэг эх нь хүүхэд асрах чөлөөг нэгэн зэрэг буюу дараалан авсан тохиолдолд эхний 3 сард сар бүр 3 сая вон хүртэл тэтгэмж олгох ба үндсэн цалингийн 100% хүртэл тэтгэмж олгоно. ‘ 3+3 Эцэг эхийн хүүхэд асрах чөлөөний тогтолцоо’ хэрэгжиж эхэлнэ.

Хөдөлмөр эрхлэх урамшууллын орлогын стандартыг нэг өрхөд 2 сая воноор нэмэгдүүлж, нэг орлоготой өрхөд 22 сая вон, нэг орлоготой өрхөд 32 сая вон, давхар орлоготой өрхөд 38 сая вон болж нэмэгджээ.

16-аас доош насны өсвөр үеийнхний интернэт тоглоомын газраар үйлчлүүлэх цагийг шөнийн 00-6 цаг хүртэл хязгаарладаг “тоглоомыг хаах систем”-ийг тоглоомын цагийг дурын цагт тохируулдаг “тоглоомын цаг сонгох систем”-ээр сольсон. 18 нас хүрээгүй залуучууд буюу тэдний хууль ёсны төлөөлөгчийн хүсэлтээр ийнхүү өөрчилжээ.

Амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн сурагчдад олгох боловсролын үйл ажиллагааг дэмжих төлбөрийн дэмжлэгийг мөн өргөжүүлж, бага ангийн сурагчдынх 331,000 вон, дунд ангийн сурагчдынх 466,000 вон, ахлах ангийн сурагчдынх 554,000 вон болж дунджаар 21 хувиар нэмэгджээ.

Аж ахуйн нэгжийн хэмжээнээс хамаарч шат дамжлагаар нэмэгддэг амралтын өдрүүдийн хувьд 5 ба түүнээс дээш, 30-аас доош ажилтантай хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд, мөн нийтээр амрах баярын болон бусад амралтын өдрүүд буюу баяр, үндэсний их баяр гэх мэт амралтын өдрүүдийг өөрчлөх нь зүйтэй. төлбөртэй амралтын өдрүүдээр баталгаажсан.

Гэр бүлийн анхаарал халамж, хувийн эрүүл мэнд, хичээлийн ажил, тэтгэвэрт гарах бэлтгэл зэрэг шалтгаанаар ажил олгогчоос ажлын цагийг багасгах хүсэлт гаргах боломжийг олгодог ажлын цагийг бууруулах тогтолцоог мөн 30-аас цөөн ажилтантай ажлын байранд өргөтгөх юм.

<2022년 한국에서 달라지는 것>
 
 
2022년 최저임금은 9,160원으로 인상됐다. 1일 8시간 기준 7만3,280원이며 월급으로 따지면 191만4,440원이다. 
 
신생아에게는 4월부터 200만원 상당의 바우처가 지급되고, 출산 12개월 이내에 부모가 동시 또는 순차적으로 육아휴직을 사용하면 첫 3개월은 월 300만원 한도 통상임금 100%까지 육아휴직급여를 지원하는 ‘3+3 부모육아휴직제’가 시행된다. 
 
근로장려금 지급 소득 기준이 가구별로 200만원 상향 조정돼 단독 가구 2,200만원, 홑벌이 가구 3,200만원, 맞벌이 가구 3,800만원이다. 
 
0시부터 오전 6시까지인 심야시간대 16세 미만 청소년의 인터넷 게임 시간을 제한하는 ‘게임 셧다운제’가 18세 미만 청소년 본인이나 법정대리인 요청으로 게임 이용시간을 자율적으로 설정하는 ‘게임시간 선택제’로 일원화됐다. 
 
저소득층 가구 학생에게 지급되는 교육활동지원비 등의 지원도 확대돼 초등학생 33만1,000원, 중학생 46만6,000원, 고등학생 55만4,000원으로 평균 21% 인상됐다. 
 
기업규모에 따라 단계적으로 적용 대상을 확대하고 있는 대체공휴일의 경우 5인 이상 30인 미만의 민간기업으로 확대돼 명절, 국경일 등 관공서의 공휴일과 대체공휴일을 유급휴일로 보장해야 한다. 
 
가족돌봄, 본인건강, 학업, 은퇴준비 등의 사유로 노동자가 근로시간 단축을 사업주에게 신청할 수 있는 근로시간 단축 제도도 30인 미만 사업장으로 확대된다. 
 
 
 
 
 

Солонгос улсын хилээр нэвтэрсэн иргэд 10 хоног тусгаарлагдаж, нийслэл хот орчимд 6 хүн, бусад газар 8 хүн хүртэл цугларах хорио цээрийн дэглэм

Солонгос улсад шинэ төрлийн мутацлагдсан вирус болох “Омикрон”-ын халдварын таван тохиолдол арванхоёрдугаар сарын 1-ний өдөр батлагдав.

Энэ өдөр тус улсын засгийн газраас Омикрон халдвартай хүн нэмж хилээр орж ирэхээс сэргийлж вакцин хийлгэсэн эсэхээс үл хамааран хоёр долоо хоногийн турш Солонгос, гадаад иргэн ялгаагүй бүх жуулчдыг 10 хоног тусгаарлах болсон тухай мэдэгдэл хийв..

Арванхоёрдугаар сарын 3-ны өдөр Засгийн газраас арваннэгдүгээр сарын турш хэрэгжүүлсэн “өдөр тутмын амьдралыг сэргээх” бодлогыг түр зогсоож, арванхоёрдугаар сарыг “хорио цээрийн тусгай хяналтын хугацаа”-гаар зарлан цугларах хүмүүсийн тоог нийслэл, хот суурин газар 6 хүн, бусад газар 8 хүнээр хязгаарлахаар боллоо.

Түүнчлэн вакцинд хамрагдсан эсэх, COVID-19 халдвар авсан эсэхийг шалгах, халдвар хамгаалалтын PASS төхөөрөмжүүдийг ресторан, кофе шоп, сургалтын төв, PC тоглоомын газар зэрэгт нэмэлтээр суурилууллаа.

<한국 입국자 10일 격리, 사적모임 수도권 6명·비수도권 8명>

12월 1일, 한국에서 신종 코로나바이러스 감영증의 변이 바이러스인 ‘오미크론 변이’ 감염 사례 5건이 처음 확인됐다. 

같은 날 한국 정부는 오미크론의 추가 유입을 막기 위해 향후 2주간 한국인을 포함한 모든 입국자에 대해 예방접종 여부와 상관없이 10일 격리조치를 한다고 밝혔다. 

12월 3일, 정부는 11월 한 달 동안 이어온 ‘일상회복’을 잠시 중단하고 12월 한 달 간 ‘특별방역 점검 기간’으로 정해 사적 모임 허용 인원을 수도권은 최대 6명, 비수도권은 8명으로 줄였다.

또한 백신 접종, 코로나19 음성 여부를 확인하는 방역패스 적용 시설을 식당과 카페, 학원, PC방 등으로 확대했다.

Тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх бичиггүй гадаадын иргэд ч ‘вакцин хийлгэсэн бүртгэл’-д хамрагдах боломжтой’

Гадаадад COVID-19-ийн вакцинд хамрагдсан боловч тус улсад ирэхдээ тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх бичиг авч чадаагүй гадаадын иргэд ч вакцин хийлгэсэн түүхээ бүртгүүлэх боломжтой боллоо.

Ингэснээр халдвар хамгаалалтын PASS төхөөрөмжүүдэд мэдээлэл нь бүртгэгдэж, гурав дахь вакцинжуулалтад ч хамрагдах боломжтой болж байна.

Солонгосын засгийн газраас арванхоёрдугаар сарын 9-ны өдөр “Гадаадад вакцинд хамрагдсан хүмүүсийг вакцинжуулалтын бүртгэл”-д бүртгэх арга хэмжээ авах болсон тухай мэдэгдэв.

Одоогийн удирдамжийн дагуу, гадаадад вакцин хийлгэсэн Солонгос иргэдийг Солонгост вакцин хийлгэсэн гэж хүлээн зөвшөөрч байгаа боловч гадаад иргэдийн хувьд гадаадад вакцин хийлгэсэн тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх бичиггүй бол вакцинжуулалтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байгаа асуудал байгаа билээ.

Тусгаарлалтаас чөлөөлөгдөх бичиггүй вакцинд хамрагдсан гадаад иргэд өөрийн бичиг баримтыг гадаадад вакцин хийлгэсэн гэрчилгээний хамт эрүүл мэндийн төвд очиж бүртгүүлснээр “хилийн чанадад вакцин хийлгэсэн болохыг баталгаажуулсан гэрчилгээ”-г авах боломжтой.

Баталгаажуулах бичиг гарсны дараа хорио цээрийн дэглэмийн PASS төхөөрөмжид мэдээлэл бүртгэгдэж, вакцины гуравдугаар тунд ч хамрагдах боломжтой болно .

<격리면제서 없는 외국인도 ‘접종력 등록’>

해외에서 코로나19 예방접종을 받았지만 한국 입국 당시 격리면제서를 발급받지 못한 외국인도 접종력 등록이 가능해졌다. 

이에 따라 ‘방역패스’ 적용을 받을 수 있게 되고 3차 접종도 가능하게 됐다. 

12월 9일, 한국 정부는 이 같은 내용의 ‘국외 예방접종 완료자 접종력 등록’을 시행한다고 밝혔다.

현행 지침상 해외에서 코로나19 백신을 맞은 내국인은 국내에서도 접종 사실이 인정되지만 외국인이나 이주민은 해외서 접종을 완료했어도 격리면제서가 없으면 접종력을 인정받지 못해 방역패스 등 차별 논란이 있어왔다. 

격리면제서가 없는 접종완료 외국인이나 이주민은 신분증과 국외 예방접종 증명서를 지참해 보건소를 방문하면 ‘코로나19 백신 국외접종 확인서’를 발급받을 수 있다. 

확인서가 발급되면 방역패스 적용이 가능하고 3차 접종도 받을 수 있게 된다. 

Гэрээр эмчлүүлэх тохиолдолд дөрвөн ам бүлтэй өрхөд 1.36 сая вон олгоно

Солонгосын засгийн газраас COVID-19-ын халдвар аван гэрээр эмчлүүлж буй иргэдэд олгодог амьжиргааг дэмжих мөнгөн дүнг нэмэгдүүлж, гэр бүлийн тусгаарлалтын хугацааг 10 хоногоос 7 хоног болгон богиносгохоор шийдвэрлэлээ.

Засгийн газрын арванхоёрдугаар сарын 8-ны өдрийн мэдэгдэлд гэрээр эмчлүүлж байгаа вакцинд хамрагдаж дууссан, халдвар аваад эдгэсэн, 18 нас хүрээгүй тохиолдолд 4 ам бүлтэй өрхөд урьд олгодог байсан 10 хоногийн амьжиргааг дэмжих мөнгөн дүнг 460,000-оор нэмэгдүүлж 1,364,920 вон олгохоор болгожээ.

Нэг ам бүлтэй өрхөд 559,000 вон, хоёр ам бүлтэй өрхөд 872,850 вон, гурван ам бүлтэй өрхөд 1,129,280 вон, тав ба түүнээс дээш ам бүлтэй өрхөд 1,549,070 вон болгон нэмэгдүүлжээ.

Түүнчлэн, Ковидын халдвар авсан нь батлагдсан хүний ар гэрийнхнийг тусгаарлах өдрийг 10 хоногоос 7 хоног болгон богиносгохоор шийдвэрлэлээ.

Вакцин хийлгэсэн гэр бүлийн гишүүн хорио цээрийн дэглэмийн 6-7 дахь өдөртөө PCR шинжилгээний хариу сөрөг гарсан тохиолдолд 8 дахь өдрөөс ажил, сургуульдаа явах боломжтой болно.

<재택치료 시 4인 가구에 136만 원 지원>

한국 정부가 코로나19 재택치료자에 대해 추가 생활비를 지원하고 가족 격리자의 관리 기간을 10일에서 7일로 단축하기로 했다.

12월 8일 정부 발표에 따르면, 재택치료 대상이 백신접종을 완료했거나 코로나19 완치자, 18세 이하 등에 해당될 경우 4인 가구는 10일간 기존 지원금보다 46만 원 늘어난 136만 4,920원을 생활비로 받을 수 있게 된다. 

지원금은 1인 가구 55만 9,000원, 2인 가구 87만 2,850원, 3인 가구 112만 9,280원, 5인 이상 가구 154만 9,070원까지 증액된다. 

또 정부는 확진자 가족의 격리부담을 해소하기 위해 공동격리자의 관리기간을 10일에서 7일로 단축하기로 했다.

백신 접종을 마친 가족 격리자는 격리 6∼7일 차에 PCR 검사에서 음성 판정을 받으면 8일 차부터는 출근이나 등교를 할 수 있게 된다.