បញ្ចប់ការអនុត្តន៍គម្លាតសង្គម

ការអនុត្តន៍គម្លាតសង្គម ដែលត្រូវបានណែនាំដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19 បានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការអនុវត្តរយៈពេល2ឆ្នាំ និង1ខែ។

ដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយលើកចម្ងាយដែលបានប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនៅថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ចាប់ពីម៉ោង 00:00 ថ្ងៃទី 18 ការរឹតបន្តឹងទាំងអស់លើការឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គម ដូចជាការកំណត់ចំនួនមនុស្សនៅឯការជួបជុំឯកជនត្រូវបានដកចេញ។

ការពាក់ម៉ាសនឹងត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយបញ្ហានៃការដកម៉ាស់នៅខាងក្រៅនឹងត្រូវបានសម្រេចក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍។

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី 25 តទៅ ការ​ទទួល​ទាន​អាហារ និង​ភេសជ្ជៈ​ក្នុង​រោងកុន និង​សាល​ប្រគុំ​តន្ត្រី​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត។

រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តរក្សាវិធានការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេដោយអាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ ដូចជាការត្រួតពិនិត្យជាមុន និងការហាមប្រាមការទៅលេងកន្លែងដែលងាយនឹងឆ្លងមេរោគ ដូចជាមន្ទីរពេទ្យគិលានុបដ្ឋាយិកា បើទោះបីជាបំរាមការអនុត្តន៍គម្លាតសង្គមត្រូវបានដកចេញក៏ដោយ។

계속 “បញ្ចប់ការអនុត្តន៍គម្លាតសង្គម” 읽기

ពង្រីកក្រុមអាយុ 9-24 ឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រផលិតផលអនាម័យសម្រាប់យុវវ័យ

ចាប់ពីខែឧសភា នេះតទៅ អាយុដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់ការទិញផលិតផលអនាម័យសម្រាប់ស្ត្រី និងក្មេងជំទង់មកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប នឹងត្រូវបានពង្រីកពីអាយុ 11-18 ឆ្នាំដល់អាយុ 9-24 ឆ្នាំ។

កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមេសា ក្រសួងសមភាពយេនឌ័រ និងគ្រួសារបានប្រកាសថា វិសោធនកម្មលើអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តន៍ច្បាប់គាំទ្រសុខុមាលភាពយុវជន ដែលរួមមានសំណើពន្យារអាយុគាំទ្រផលិតផលមករដូវសម្រាប់ស្ត្រី និងវ័យជំទង់ ត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ .

អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍នៃការចិញ្ចឹមជីវិត ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត លំនៅឋាន និងការអប់រំក្រោមច្បាប់ស្តីពីការរស់នៅមូលដ្ឋានជាតិ អ្នកដែលស្ថិតក្នុងវណ្ណៈខ្ពស់ក្រោមច្បាប់ និងអ្នកដែលមានអាយុពី 19-24 ឆ្នាំក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានសិទ្ធិ ទទួលបានការគាំទ្រក្រោមច្បាប់គាំទ្រ គ្រួសារដែលមានឪពុកម្តាយតែមួយនឹង អាច​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ទិញ​ផលិតផល​អនាម័យ​បាន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​ឧសភាបាន។

នៅពេលដែលអាយុនៃការគាំទ្រត្រូវបានកើនឡើង ស្ត្រី និងក្មេងជំទង់ប្រហែល 130,000 នាក់មកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប នឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនេះ។

ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការគាំទ្រគឺ 12,000 វ៉ុនក្នុងមួយខែ។

계속 “ពង្រីកក្រុមអាយុ 9-24 ឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រផលិតផលអនាម័យសម្រាប់យុវវ័យ” 읽기

ការលើកកម្ពស់ការបង្រួបបង្រួមនៃវិធីសាស្រ្តគណនាអាយុស្របច្បាប់ និងសង្គមជាមួយ ‘10,000 អាយុ’

នៅថ្ងៃទី 11 ខែមេសា គណៈកម្មាធិការផ្លាស់ប្តូរប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងជំរុញឱ្យមានផែនការបង្រួបបង្រួមវិធីសាស្រ្តគណនាអាយុស្របច្បាប់ និងសង្គមដោយផ្អែកលើ ‘10,000 អាយុ’ ។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការអន្តរកាល ការភាន់ច្រឡំ និងជម្លោះលើការគណនាអាយុបានបន្តជា ‘អាយុកូរ៉េ’ ដែលរាប់តាមឆ្នាំ និង ‘អាយុ 10,000’ ដែលជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ត្រូវបានប្រើរួមគ្នាក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

ជាដំបូង គណៈកម្មាធិការផ្លាស់ប្តូរនឹងបង្កើតគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ ‘អាយុនៃអាយុ’ នៅក្នុងវិស័យស៊ីវិល និងរដ្ឋបាល ដោយរៀបចំវិធីសាស្រ្តគណនា ‘អាយុនៃអាយុ’ និងច្បាប់កំណត់ចំណាំនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី និងច្បាប់រដ្ឋបាលជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានរំពឹងទុក។

គណៈកម្មាធិការអន្តរកាលបាននិយាយថា ខ្លួនមានគោលបំណងរៀបចំ និងដាក់ជូនរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងឆ្នាំនេះ ដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធអាចអនុម័តរដ្ឋសភានៅឆ្នាំក្រោយ។

계속 “ការលើកកម្ពស់ការបង្រួបបង្រួមនៃវិធីសាស្រ្តគណនាអាយុស្របច្បាប់ និងសង្គមជាមួយ ‘10,000 អាយុ’” 읽기

ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ នៃការចូលសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវកាល

នៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2022 ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវដែលត្រូវបានចាត់តាំងក្នុងប្រទេសបានចាប់ផ្តើមចូលប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់។

ក្រសួងយុត្តិធ៌មបានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃ ទី4 ខែមេសា មានពលករមកដល់ចំនួន 100នាក់ ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវចំនួន 12,330នាក់ ដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងឆមាសទ1 នៃឆ្នាំនេះ នឹងចូលប្រទេសតាមលំដាប់លំដោយ។

ក្រសួងយុត្តិធ៌ម តាមរយៈការពិគ្រោះជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ បានអនុវត្តវិធានការពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅ និងស្វែងរកការងារសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកប្រមាណ 132,000នាក់ និងអ្នកនេសាទ 950នាក់ ដែលរយៈពេលតាមប្រមាញ់ចំពោះពលករដែលផុតកំណត់នៅចន្លោះខែមេសា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំនេះ។

ចាប់ពីឆមាសទី2 នៃឆ្នាំនេះ ប្រព័ន្ធនេះនឹងត្រូវបានកែលម្អដើម្បីឱ្យពលករតាមរដូវអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃ pollock និងឧស្សាហកម្មកែច្នៃ persimmon ស្ងួត ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកសិកម្ម និងនេសាទ ទោះបីជាពួកគេជាឧស្សាហកម្មផលិតក៏ដោយ។

계속 “ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ នៃការចូលសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវកាល” 읽기

<សេវាស៊ើបការណ៍ជាតិរកឃើញអង្គការលួចបន្លំសំឡេង (Voice Fishing)នៅក្រៅប្រទេសចំនួន 36 ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ

យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េ កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមេសា សេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានប្រកាសថា ខ្លួនបានរកឃើញអង្គការលួចបន្លំសំឡេងនៅក្រៅប្រទេសចំនួន 36 ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដល់ខែមីនាឆ្នាំមុន ចំនួនសមាជិកនៃអង្គការមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន 183 នាក់ រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ 15 នាក់។

យោងតាម ​​NIS អង្គការប្រហែល 10 ក្នុងចំណោម 36 ត្រូវបានរកឃើញដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសចិន ហ្វីលីពីន និងវៀតណាម។

NIS បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងបន្តប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបន្លំសំឡេងនៅក្រៅប្រទេស ដោយសហការជាមួយភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក និងប្រព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការព័ត៌មាននៅបរទេស។

계속 “<សេវាស៊ើបការណ៍ជាតិរកឃើញអង្គការលួចបន្លំសំឡេង (Voice Fishing)នៅក្រៅប្រទេសចំនួន 36 ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ” 읽기

ការកាត់បន្ថយមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកូវីត

មួយរយះចុងក្រោយ ក្រសួងសុខាភិបាល បានកំពុងពង្រីកដើម្បីអោយអ្នកជម្ងឺ​កូវីត អាចធ្វើការព្យាបាលតាមផ្ទះ ដូច្នេះវាជាដំណាក់សម្រាប់កាត់បន្ថយ ចំនួនគ្រែជាមធ្យមនៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល និងមន្ទីរពេទ្យជំងឺឆ្លងផងដែរ។
កាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមេសា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថា ខ្លួនបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជម្ងឺកូវីត ដោយ មានអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះប្រមាណត្រឹមតែ 18.4% ប៉ុណ្ណោះ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែមេសា វាត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយចំនួនគ្រែ 7,000 ឬ 30% នៃចំនួនសរុប នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់តែជំងឺឆ្លង ដែលអត្រាប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 35%។

វាមានគម្រោងរក្សាទំហំគ្រែថែទាំបច្ចុប្បន្ន និងគ្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺពាក់កណ្ដាលសំខាន់ដែលមានអត្រាប្រើប្រាស់លើសពី 50% និងរក្សាគ្រែចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជាអ្នករស់នៅដែលងាយរងគ្រោះ។

계속 “ការកាត់បន្ថយមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកូវីត” 읽기

“ហាងលក់ទំនិញ” កញ្ចប់ពិនិត្យកូវីតដោយខ្លួនឯង តម្លៃ 6,000 វ៉ុន → 5,000 វ៉ុន

ហាងលក់ទំនិញបានកាត់បន្ថយតម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ COVID-19 ពី 6,000 វ៉ុន ចុះទៅ 5,000 វ៉ុន ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែមេសា។

សម្រាប់ GS25 តម្លៃសម្រាប់ផលិតផល ដែល1កញ្ចប់ដែលមាន2 ចំនួន3ប្រភេទដែលមានតម្លៃ 12,000 វ៉ុន ចុះនៅត្រឺម 10,000 វ៉ុន ហើយសម្រាប់1កញ្ចប់ដែលមាន1 ចំនួន3ប្រភេទត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 6,000 វ៉ុន ទៅ 5,000 វ៉ុន។

CU បានទម្លាក់តម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងចំនួន 6 ពី 6,000 វ៉ុន ទៅ 5,000 វ៉ុន ហើយ 7-Eleven ក៏បានទម្លាក់តម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងចំនួន 3 មកត្រឹម 5,000 វ៉ុនផងដែរ។

계속 ““ហាងលក់ទំនិញ” កញ្ចប់ពិនិត្យកូវីតដោយខ្លួនឯង តម្លៃ 6,000 វ៉ុន → 5,000 វ៉ុន” 읽기

ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនក្នុងចំនោមក្មេងជំទង់ដោយសារ COVID-19

យុវជនកូរ៉េភាគច្រើនប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនច្រើនជាង 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

យោងតាមរបាយការណ៍ ‘ការស្រាវជ្រាវលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យុវជន និងការឆ្លើយតបគោលនយោបាយតាមគោលដៅ’ ដែលចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុវជនជាតិ (NYPI) នៅថ្ងៃទី 22 ខែមីនា បានឱ្យដឹងថា 66% នៃសិស្សវិទ្យាល័យចំនួន 2810នាក់ ពីឆ្នាំទី 1 ដល់ឆ្នាំទី 3 នៃវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសគឺ ឆ្លើយថា ពេលវេលាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកើនឡើងក្នុងកំលុងរដូវកាលកូរ៉ុណានេះ។

98% នៃក្មេងជំទង់ជាម្ចាស់ស្មាតហ្វូន ហើយ 61.5% នៃអ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថា ពួកគេប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនជាមធ្យម 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះ។

ការវិភាគលើភាគរយនៃអ្នកឆ្លើយសំណួរដែលប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនលើសពី 4 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតាមភេទ សិស្សស្រីមានចំនួន 51.2% និងសិស្សប្រុស 31.7% ដែលបង្ហាញថាសិស្សស្រីប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនបានយូរជាងសិស្សប្រុស។

វេបសាយដែលពេញនិយមបំផុតក្នុងចំណោមយុវវ័យគឺ YouTube ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ 97.7% នៃអ្នកឆ្លើយតប។

계속 “ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនក្នុងចំនោមក្មេងជំទង់ដោយសារ COVID-19” 읽기

ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ 2021

កាលពីឆ្នាំមុន ប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើទីផ្សារ KOSPI និង KOSDAQ បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត។

នៅថ្ងៃទី 5 ខែមេសា យោងតាមអត្រាប្តូរប្រាក់កូរ៉េ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ក្រុមហ៊ុនចំនួន 595 ដែលបានចុះបញ្ជី KOSPI សម្រាប់ការទូទាត់ ខែធ្នូបានកត់ត្រាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសរុបចំនួនទាំងអស់ 156.56 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន និងប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន 183.96 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាន។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2012 ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំ 2021​ស្មើរនឹង 1.92 ដង ហើយប្រាក់ចំណេញសុទ្ធស្មើរនឹង 2.4 ដង។

KOSDAQបានរកឃើញថា របស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន 1048​ ដែលមានប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការរបស់សាជីវកម្មប្រមាណ 16.64 ពាន់ពាន់លានវ៉ុន និងប្រាក់ចំនេញសុទ្ធប្រមាណ 13,397,9 ពាន់លានវ៉ុន ដែលជាចំនួនធំបំផុតមិនធ្លាប់មាន។

계속 “ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ 2021” 읽기