Сөүл хот, Коронавирусын ‘гамшгийн үеийн мөнгөн дэмжлэг’-ийг хэрэгжүүлнэ

corona-virus-4940630_1280

Сөүл хот, Коронавирусын ‘гамшгийн үеийн мөнгөн дэмжлэг’-ийг хэрэгжүүлнэ

Сөүл хотын захиргаанаас корона вирусын тархалттай холбоотой хямралын байдлыг даван туулахын тулд Сөүлийн нийт өрхийн ойролцоогоор 30 хувь болох дундаас доогуур орлоготой өрхөд гамшгийн үеийн мөнгөн дэмжлэг үзүүлнэ.

Сөүл хотоос гуравдугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Сөүлд оршин суудаг дундаас доогуур орлоготой 1 сая 177 мянган өрхөд 300-500 мянган воны дэмжлэг олгохоо гуравдугаар сарын 18-ны өдөр мэдэгджээ.

Дэмжлэг олгох мөнгөн дүнгийн хувьд 1-2 ам бүлд 300 мянган, 3-4 ам бүлд 400 мянган, 5-аас дээш ам бүлд 500 мянган вон байна. Энэ жил сарын өрхийн дундаж орлогын түвшинг нэг ам бүлтэй өрхийн хувьд 1,757,194 вон , 2 ам бүл 2,991,980 вон, 3 ам бүл 3,870,577вон, 4 ам бүл 4,749,174 воноор тооцож байна.

Сөүл хотоос 30-ны өдрөөс эхлэн харьяа 425 иргэдийн төвөөрөө дамжуулан хүсэлт авах бөгөөд 3-4 өдрийн дотор мөнгөн дүн бүхий карт болон бараа худалдан авах эрхийн бичиг хэлбэрээр олгоно.

Үүнээс өмнө Чонжү хотоос амьжиргааны давхарга доогуур өрхийн 50 мянган хүнд нэг хүний 527,000 воны дэмжлэг үзүүлэхээр болсон бөгөөд, Канвон аймаг ч мөн аймгийн 300 мянган иргэндээ 400 мянган воны яаралтай амьжиргааг дэмжих мөнгөн тусламж өгөхөөр болсон байна. Гамшгийн үеийн мөнгөн дэмжлэг бусад хот аймгуудад ч мөн хэрэгжих төлөвтэй байна. Үүнтэй холбогдуулан Солонгосын засгийн газар тодорхой арга хэмжээнүүд авах төлөвлөгөөтэй байна.

<서울시, 코로나19 대응 ‘재난소득’ 시행>

서울시가 코로나19 확산에 따른 위기상황을 극복하고자 서울 가구의 약 30%에 해당하는 중위소득 이하 가구에게 재난기본소득을 일괄 지급한다.

3월 18일, 서울시는 3월 30일부터 서울에 거주하는 중위소득 100% 이하 117만7,000여가구에 30만~50만원의 ‘재난긴급생활비’를 지원한다고 밝혔다.

지원금액은 1~2인 가구 30만원, 3~4인 가구 40만원, 5인 이상 가구 50만원이다.

중위소득은 올해 월 가구소득 기준으로 1인 가구 175만7,194원, 2인 가구 299만1,980원, 3인 가구 387만577원, 4인 가구 474만9,174원이다.

서울시는 30일부터 시내 주민센터 425곳에서 신청을 받아 3~4일 내에 지역사랑상품권 또는 선불카드 형태로 지급할 예정이다.

앞서 전주시가  취약계층 5만여명에게 1인당 52만7,000원의 재난기본소득 지원에 나섰고, 강원도도 도민 30만명에게 40만원씩 긴급 생활안정 지원금을 지급하기로 했다.

재난소득은 다른 지자체로 확산될 전망이다. 이에 한국 정부도 관련 논의와 함께 지원책을 마련할 계획이다.

Цэцэрлэг, сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтийг дөрөвдүгээр сарын 6-ны өдөр болгон дахин сунгалаа

90312550_2872907122771261_8628223954860900352_o

Цэцэрлэг, сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтийг дөрөвдүгээр сарын 6-ны өдөр болгон дахин сунгалаа

Гуравдугаар сарын 17-ны өдөр тус улсын Боловсролын яамнаас ‘Улс орон даяар сургуулийн хичээлийн жилийн нээлтийг дөрөвдүгээр сарын 6-ны өдөр болгон дахин сунгалаа’ хэмээн мэдэгдэл хийлээ.

Гуравдугаар сарын 2-ны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн өдрийг өнөөг хүртэл 3 удаа хойшлуулсан бөгөөд энэ удаа 5 долоо хоногоор хойшлогдлоо.

Боловсролын яамнаас Коронавирусын тархалтын байдлаас хамааран ‘4 дэх удаагаа сунгах’ эсвэл ‘3-р сарын сүүлээр хичээл эхлүүлэх боломжийг харж байсан байна. Хичээлийн шинэ жилийн нээлт хойшлогдсоны улмаас сургуулиуд алсын зайн сургалт явуулахаар болжээ.

Иймээс боловсролын яамнаас мэдээллээс хоцрох магадлал өндөртэй амьдралын боломж тааруу өрхийн хүүхдүүдэд компьютер болон интернетийн төлбөрийн дэмжлэг, сургуулийн ухаалаг хэрэгслийг түр хэрэглүүлэх зэрэг арга хэмжээ авахаар болжээ.

Мөн энэ хугацаанд харах хүнгүй дэмжлэг хэрэгтэй өрхийг дэмжих үүднээс цэцэрлэг, бага сургуулийн хүүхдүүдийг харах үйлчилгээг оройн 7 цаг хүртэл, цэцэрлэг яслийн хүүхэд харах үйлчилгээг ч мөн үргэлжлүүлэн явуулах юм байна.

<유치원·초중고 개학 4월 6일로 또 연기>

3월 17일, 교육부가 “전국 학교 신학기 개학일을 4월 6일로 추가 연기한다”고 발표했다.

애초 3월 2일이던 전국 학교 개학일이 3차 연기로 5주일 미뤄지게 됐다.

교육부는 코로나19 상황 변동에 따라 ‘4차 개학 연기’를 하거나, 역으로 3월 말에 다시 개학하기로 결정할 수 있다는 가능성을 열어뒀다.

개학 연기 기간에 각 학교는 원격 학습을 운영하게 된다.

이를 위해 교육부는 정보소외계층 학생에게 컴퓨터·인터넷비를 지원하고 학교가 보유한 스마트기기를 대여할 수 있도록 하겠다고 덧붙였다.

개학이 연기되는 동안 유치원과 초등학교 긴급돌봄은 오후 7시까지 계속 제공하고 어린이집 긴급 보육도 계속 실시한다.

Халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын шаардлагыг зөрчсөн гадаад иргэдийн визийг цуцалж албадан гаргана

fence-3585348_1280

Халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын шаардлагыг зөрчсөн гадаад иргэдийн визийг цуцалж албадан гаргана

Тус улсад коронавирусийн халдвар авсан гэж сэжиглэгдэж байгаа эсвэл халдвар авсан нь батлагдсан гадаад иргэн өөрийгөө тусгаарлах шаардлагыг биелүүлээгүйн илэрсэн тохиолдолд хатуу арга хэмжээ авахаар болжээ.

Гуравдугаар сарын 19-ний өдөр Хууль зүйн яамнаас өөрийгөө тусгаарлаагүй, шинжилгээ өгөх, эмчилгээ хийлгэх зэрэг халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын шаардлагыг биелүүлээгүй гадаад иргэний виз болон оршин суух зөвшөөрлийг цуцлаж, зөрчсөн үйлдлийн хэр хэмжээнээс шалтгаалан тус улсаас албадан гаргах, дахин орж ирэхийг хориглох зэрэг арга хэмжээ авахаар төлөвлөж байгаа юм байна.

Хууль зүйн яамнаас коронавирусийн халдварын шинж тэмдэг илэрсэн эсвэл халдвартай нь тогтоогдсоны дараа өөрийгөө тусгаарлах арга хэмжээ авалгүй дэлгүүр хоршоо, хоолны газар зэрэгт орсон гадаад иргэнийг илрүүлсэн бөгөөд өөрийн үүргээ биелүүлэхийг шаардан ийнхүү арга хэмжээг авахаас өөр аргагүй болсон хэмээн тайлбарлалаа.

Хууль зүйн яамнаас өөрийгөө тусгаарлах арга хэмжээ зэргийг аваагүйн нэмэлтээр халдваргүйжуулэлтийн арга хэмжээ авсан, халдварыг тараасан зэрэгтэй холбоотой хохирол учруулах тохиолдолд холбогдох яам тамгын газартай тохиролцон тухайн гадаад иргэнээс хохиролыг нэхэмжлэх арга хэмжээг ч мөн авах болно хэмээн мэдэгдлээ.

<방역당국 지시 어긴 외국인 비자 취소 · 강제추방>

한국 내에서 코로나19 감염 의심 또는 확진 판정을 받은 외국인이 자가격리 지시에 불응하다가 적발되면 강력한 제재를 받게 된다.

3월 19일 법무부는 자가격리·검사·치료 등 방역당국의 지시에 불응하는 외국인은 해당 비자 및 체류허가를 취소하고 위반 행위의 중대성에 따라 강제추방·입국금지 처분도 부과할 예정이라고 밝혔다.

법무부는 코로나19 감염 증상이 나타나거나 확진 판정을 받은 뒤에도 자가격리 조치를 취하지 않고 상점과 음식점 등에 방문한 외국인인 적발되자 자발적 의무 준수를 확보하기 위해  이 같은 조치를 시행한다고 설명했다.

법무부는 자가격리 조치 등을 위반해 추가적인 방역조치 및 감염확산 등에 따른 손해를 유발할 경우 관계부처와 협의하여 해당 외국인에게 손해배상을 청구하는 방안도 추진하겠다고 밝혔다.

 

2022 онд Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд ярих чадварын үнэлгээ нэмэгдэнэ

speech-1020352_1280

2022 онд Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд ярих чадварын үнэлгээ нэмэгдэнэ

2022 оноос эхлэн гадаад иргэдээс авдаг Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд ярих чадварын үнэлгээ нэмэгдэхээр болжээ.

Хоёрдугаар сарын 26-ны өдөр Боловсролын яамны мэдээлснээр энэ жил ярих чадварыг үнэлэх тогтолцоог бэлдэн, 2021 онд туршилтын журмаар хэрэгжүүлсэний дараа 2022 онд албан ёсоор хэрэгжүүлж эхлэх төлөвлөгөөтэй байгаагаа илэрхийлжээ.

Түүнчлэн Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтыг цаасан хэлбэрээс интернетэд суурилсан шалгалтын хэлбэрт шилжүүлнэ. Боловсролын газраас 2022 оноос эхлэн мэдээллийн технологийн орчноо сайжруулсан улс орнуудад эхний ээлжинд интернетэд суурилсан шалгалтыг хэрэгжүүлэхээр болжээ.

<2022년 TOPIC 말하기 평가 도입>

2022년부터 외국인 한국어능력시험(TOPIK)에 말하기 평가가 도입된다.

2월 26일, 교육부 국립국제교육원은 올해 말하기 평가 제도를 마련해 모의 시행하고 2021년 시범 도입한 후 2022년 본격 실시할 계획이라고 밝혔다.

또한 한국어능력시험이 종이에 답을 쓰는 지필시험에서 인터넷 기반 시험으로 전환된다.

국립국제교육원은 2022년부터 정보기술 환경이 구축된 국가에서 인터넷 기반 시험을 우선적으로 시행하기로 했다.

Солонгосын хилээр орж ирэх бүх хүнийг тусгай журмын дагуу хил нэвтрүүлнэ

brescia-4931134_1280

Солонгосын хилээр орж ирэх бүх хүнийг тусгай журмын дагуу хил нэвтрүүлнэ

 

Тус улсад ирж буй бүх иргэнийг чангатгасан журмын дагуу шалган нэвтрүүлэхээр болжээ.

Солонгосын Засгийн газраас коронавирусын халдвараас сэргийлэх зорилгоор гуравдугаар сарын 19-ны өдрөөс эхлэн хилээр орж ирж байгаа бүх хүнийг тусгай журмын дагуу шалган нэвтрүүлнэ.

Ханиад, амьсгалын замын өвчин зэрэг коронавирусын шинж тэмдэг байгаа эсэх эрүүл мэндийн асуумжийг бөглөх бөгөөд тус улсад байх хаяг, холбогдох утасны дугаар зэргийг бичиж өгөх ба биеийн байдлаа мобайлаар мэдэгдэх апплейкейшныг утсандаа суулгана.

Хоёр өдрөөс дээш ‘тодорхой шинж тэмдэг илэрч байна’ хэмээн мэдэгдвэл харьяа эрүүл мэндийн төвөөс халдвар авсан өвчтөн мөн эсэхийг харгалзан шинжилгээ өгөх эсэхийг мэдэгдэнэ.

 

<모든 한국 입국자 ‘특별입국절차’ 거쳐야>

한국 입국자는 강화된 입국 검역 절차를 거쳐야 한다.

한국 정부는 코로나19의 유입을 막기 위해 3월 19일부터 모든 입국자에 ‘특별입국절차’를 적용한다.

기침, 인후통 등 코로나19로 의심할 만한 증상이 있다면 건강상태질문서에 기재해야 하고, 한국 내 체류지 주소와 수신 가능한 전화번호를 보건당국에 보고해야 하며, 본인의 건강 상태를 모바일로 보고할 수 있는 자가진단 애플리케이션을 설치해야 한다.

이틀 이상 ‘관련 증상이 있다’고 보고하면 보건소가 의심 환자인지 여부를 판단해 진단 검사를 안내한다.

 

Мёндун-Абгүжон 30.000 вон гадаад иргэдэд хөөрөгдүүлсэн үнэр үйлчилдэг таксины жолоочийг анх удаа ажлаас гаргав

123

8-ны өдөр, Мёндунаас Намдэмүн, Абгүжон гэх мэт чиглэлрүү гадаад иргэдийн тээвэрлэж 15.000~36.000 вон хүртэл авдаг дадал болсон ба ингэж үйлчилсэн таксины жолоочийг улсын хэмжээнд анх удаа таксины жолоочийн эрхийг хаслаа.
Эрхээ хасуулсан жолооч нь 1 жилийн хугацаанд машин барих эрхгүй болж байгаа юм.
Энэ нь 2016 оны 2 сараас эхэлж хэрэгжээд буй хөөрөгдсөн үнийг улсаас гаргах хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлж гуй анхны жишээ юм.
Сөүл хотын захиргаанаас гадаад хүмүүст хөөрөгдсөн үнээр үйлчилдэг байдлыг Сөүл хотын имижийг доройтуулсан үйл явдал гэж үзэж таксины хөөрөгдсөн үнийг байнга шалгах ажиллагааг эхлүүлээд байна.

계속 “Мёндун-Абгүжон 30.000 вон гадаад иргэдэд хөөрөгдүүлсэн үнэр үйлчилдэг таксины жолоочийг анх удаа ажлаас гаргав” 읽기

Цаг үеийн жүжиг -Хи Оны хүсэл мөрөөдлийн тэмдэглэл- Гуанжү дахь тоглолт

666

Чоннам дүүргээс өнгөрсөн жил Чанданы 30 жилийн ойд зориулж бичсэн -Хи Оны хүсэл мөрөөдлийн тэмдэглэл- нь хосолмол соёлт гэр бүлийн баяр хөөр болон уйтгар гунигийн талаар зурсан бүтээл юм. Вьетнам загасчны охин Хи Он Чолланамду Мү Ан Гүний гоонь эр Сам Шигтэй гэр бүл болсноор өрнөж буй үйл явдлыг бичсэн байна. Хи он боло Сам Шигийн амьдралаар уламжлал болон одоогийн байдлыг төрөл бүрийн бөжгийн хөдөлгөөн болон хөгмийн аясаар үргэлжлэх болно.

계속 “Цаг үеийн жүжиг -Хи Оны хүсэл мөрөөдлийн тэмдэглэл- Гуанжү дахь тоглолт” 읽기

Сөүл хотын иргэдийн 31% нь түрээсийн байранд амьдарч байна

50a1a4a06dce26.26443298

6 сарын 8-ны өдөр, Сөүл хотын захиргаанаас мэдээлснээр “2017 Сөүл сурвэе хот төлөвлөлтийн судалгаа”-аас үзвэл өнгөрсөн жил Сөүл хотын иргэдийн хувийн орон сууцанд амьдарч байгаа хүмүүсийн 31.3% нь хөлсний байранд амьдарч байгаа гэж гарчээ.
Сөүл хотын иргэдийн хувийн орон сууцанд амьдарч буй хэлбэрийг авч үзвэл 42.1% нь өөрийн гэртээ, 31.3% нь сарын түрээсийн байранд, 26.2% нь барьцаа мөнгө байршуулдаг орон сууцанд амьдарч байна гэсэн үр дүн гарсан ба, 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад сарын түрээсийн байр 10.9%-иар өссөн байна. 50 настнуудын гэр бүлүүдийн хувийн орон сууц эзэмших нь багассан ба 30 настнуудын түрээсийн байранд амьдрах нь 2005 онд 19.4% байснаас 2016 онд 45.6% болж өссөн байна. Эдийн засгийн эргэлтийн гол хуч болсон 30 настануудын амьдрах абирны зардлын ачаалал ихсэж байгаа нь харагдаж байна.

계속 “Сөүл хотын иргэдийн 31% нь түрээсийн байранд амьдарч байна” 읽기