ពីថ្ងៃទី 8នេះតទៅកាតព្វកិច្ចធ្វើចត្ដាឡីស័កលើកលែងសម្រាប់ជនបរទេសដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង

ចាប់ពីថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចលើកលែងអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ពីក្រៅប្រទេសពីការស្នាក់ចំពោះកាតព្វកិច្ចធ្វើចត្ដាឡីស័ក រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ដោយមិនគិតពីថាតើពួកគេត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬអត់នោះទេ។
បច្ចុប្បន្ននេះ ពេលចូលប្រទេសកូរ៉េ ពីបរទេស អ្នកដែលមិនចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើចត្ដាឡីស័ករយៈពេល ៧ថ្ងៃ។
បទប្បញ្ញត្តិអាកាសចរណ៍របស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Incheon ក៏ត្រូវបានដកចេញទាំងស្រុងពីថ្ងៃទី 8 នេះផងដែរ។
ដោយសារដែនកំណត់លើចំនួនអ្នកមកដល់ក្នុងមួយម៉ោង និងការហាមឃាត់លើជើងហោះហើរត្រូវបានដកចេញបន្ទាប់ពីរយៈពេល 2 ឆ្នាំ 2 ខែ
ចំនួនអ្នក មកដល់ក្នុងមួយម៉ោងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Incheon បានកើនឡើងពីចំនួចរយន្ដហោះចុះចតចន្លោះពី 20 ទៅ 40 គ្រឿងហើយ ពេលវេលាសម្រាកមិនហោះហើរចាប់ពីម៉ោង 8:00 ល្ងាចដល់ម៉ោង 5:00 ព្រឹក ថ្ងៃបន្ទាប់ហើយនោះ អាកាសយានដ្ឋានត្រឡប់ទៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 24 ម៉ោងឡើងវិញ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កាតព្វកិច្ចនៃការធ្វើតេស្ត PCR ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័ស និងការធ្វើតេស្ត PCR ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចូលត្រូវបានបន្ដអនុវត្ដ។

<백신 미접종 해외입국자 격리의무 8일부터 해제>

한국 정부가 6월 8일부터 백신 접종 여부와 관계 없이 해외 입국자의 일주일 자가격리를 모두 면제하기로 했다.

현재 해외에서 한국으로 입국하는 경우 코로나19 백신 미접종자는 7일간 의무적으로 격리해야 한다.

인천국제공항의 항공규제도 8일부터 전면 해제됐다.

시간당 항공기 도착 편수 제한과 비행금지 시간이 2년 2개월 만에 해제되면서 인천공항의 시간당 항공기 도착 편수는 20대에서 40대로 늘어나게 되고, 저녁 8시부터 다음날 오전 5시까지였던 비행 금지시간도 사라져 인천공항은 24시간 운영 체계로 되돌아간다.

다만 입국 전에 실시하는 PCR이나 신속항원검사, 입국 후 3일 이내에 실시하는 PCR 검사의무는 유지한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: