ផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីក្រុងសេអ៊ូល ខ្សែលេង2 និង 5~8 ប្រតិបត្តិការយប់ជ្រៅបានចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មី

ប្រតិបត្តិការនៅពេលយប់នៃរថភ្លើងក្រោមដីរបស់ ទីក្រុងសេអ៊ូល ខ្សែទី 2, 5, 6, 7 និង 8 ត្រូវបានបន្តសារជាថ្មីឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនានេះតទៅ។
ចាប់តាំងពីការលុបចោលសេវាកម្មយប់ជ្រៅ ដោយសារការថយចុះនៃបរិមាណការធ្វើដំណើរដោយសារតែការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ 2020 រថភ្លើងក្រោមដីទីក្រុងសេអ៊ូលបានដំណើរការរហូតដល់ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រដោយផ្អែកលើស្ថានីយ៍ចុងក្រោយនៅថ្ងៃធ្វើការ ប៉ុន្តែអាចឡើងម្តងទៀតរហូតដល់ម៉ោង 1 ទាបភ្លឺ។
ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា រថភ្លើងក្រោមដីក្រុងសេអ៊ូល ខ្សែទី 1 និងខ្សែ Gyeongui Jungang ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែសីហា ខ្សែទី 3 និងទី 4 ក៏នឹងដំណើរការឡើងវិញនៅពេលយប់ផងដែរ។
អ្នកអាចពិនិត្យមើលពេលវេលានៃរថភ្លើងចុងក្រោយនៅស្ថានីយ៍នីមួយៗ និងនៅលើគេហទំព័រ។

<서울지하철 2호선과 5~8호선, 심야 운행 재개>

6월 7일부터 서울지하철 2, 5, 6, 7, 8호선의 심야 운행애 재개됐다.

서울지하철은 2020년 코로나19 유행에 따른 이동량 감소로 심야 운행을 폐지한 이래 평일 종착역 기준으로 자정까지 운행했으나 다시 새벽 1시까지 탈 수 있게 됐다.

7월 1일부터는 서울지하철 1호선과 경의중앙선, 8월 1일부터는 3호선과 4호선도 심야운행을 재개한다.

지하철 막차 시간은 각 역사와 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: