Насыг ‘төрсөн оноор’ тооцдог болно

Дөрөвдүгээр сарын 11-ний өдөр Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хорооноос хууль эрх зүй, нийгмийн нас тооцох аргачлалыг хий насаар бус төрсөн оноор тооцож байхаар арга хэмжээ авахаа зарлав.

Одоогийн байдлаар хий насыг оруулж тооцдог “Солонгос нас” болон төрсөн он сар өдрөөр тооцдог аргыг хамтад нь хэрэглэж байгаа тул насны тооцоололтой холбоотой маргаан үргэлжилсээр байна.

Иймд хамгийн түрүүнд Иргэний хууль, Захиргааны хуульд “нас” тооцох аргачлал, тэмдэглэгээний журмыг боловсруулж иргэний болон захиргааны салбарт “нас” хэрэглэх зарчмыг тогтооно гэж үзэж байна.

Энэ ондоо багтаан Захиргааны хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг бэлтгэж, Үндэсний Ассемблэйд өргөн барихаар зорьж байгаа, холбогдох агуулгыг ирэх жил гэхэд Үндэсний ассемблэйд өргөн барих зорилт тавин ажиллаж байгаа талаар Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хорооноос мэдэгджээ.

<‘만 나이’로 법적·사회적 나이 계산법 통일 추진>

4월 11일, 대통령직인수위원회가 법적·사회적 나이 계산법을 ‘만 나이’ 기준으로 통일하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

현재 한국에서 연도를 기준으로 세는 ‘한국 나이’와 생일 기준인 ‘만 나이’ 등이 함께 사용되며 나이 계산에 대한 혼선·분쟁이 지속돼왔다는 게 인수위의 설명이다.

인수위는 우선 민법 및 행정기본법에 ‘만 나이’ 계산법 및 표기 규정을 마련해 법령상 민사·행정 분야의 ‘만 나이’ 사용 원칙을 확립한 다음 현재 ‘연 나이’ 계산법을 채택하고 있는 개별법의 정비도 추진할 예정이다.

관련 내용이 내년까지 국회를 통과할 수 있도록 올해 안에 행정기본법 개정안을 마련해 국회에 제출하는 것을 목표로 하고 있다고 인수위 측은 전했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: