Xúc tiến thống nhất cách tính tuổi hợp pháp và xã hội theo ‘tuổi quốc tế’

Vào ngày 11 tháng 4, Ủy ban Chuyển giao quyền lực Tổng thống Hàn Quốc thông báo sẽ xúc tiến kế hoạch thống nhất phương pháp tính tuổi hợp pháp và xã hội theo ‘tuổi quốc tế’.

Theo ủy ban này, tình trạng hỗn loạn và tranh cãi về cách tính tuổi vẫn tiếp tục xảy ra khi ‘tuổi Hàn Quốc’ tính dựa trên năm sinh và ‘tuổi quốc tế’ tính theo ngày sinh vẫn đang được áp dụng đồng thời tại Hàn Quốc.

Dự kiến Ủy ban chuyển tiếp sẽ thiết lập quy định về cách tính và ký hiệu ‘tuổi quốc tế’ trong Luật dân sự và Luật hành chính cơ bản và thiết lập các nguyên tắc áp dụng ‘tuổi quốc tế’ trong lĩnh vực dân sự và hành chính theo luật định, sau đó sẽ xúc tiến luật riêng biệt áp dụng cách tính ‘tuổi theo năm’ hiện tại .

Ủy ban chuyển tiếp cho biết đặt mục tiêu chuẩn bị và trình Quốc hội sửa đổi Luật Hành chính cơ bản trong năm nay để các nội dung liên quan có thể được Quốc hội thông qua vào năm sau.

<‘만 나이’로 법적·사회적 나이 계산법 통일 추진>

4월 11일, 대통령직인수위원회가 법적·사회적 나이 계산법을 ‘만 나이’ 기준으로 통일하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다. 

현재 한국에서 연도를 기준으로 세는 ‘한국 나이’와 생일 기준인 ‘만 나이’ 등이 함께 사용되며 나이 계산에 대한 혼선·분쟁이 지속돼왔다는 게 인수위의 설명이다. 

인수위는 우선 민법 및 행정기본법에 ‘만 나이’ 계산법 및 표기 규정을 마련해 법령상 민사·행정 분야의 ‘만 나이’ 사용 원칙을 확립한 다음 현재 ‘연 나이’ 계산법을 채택하고 있는 개별법의 정비도 추진할 예정이다.

관련 내용이 내년까지 국회를 통과할 수 있도록 올해 안에 행정기본법 개정안을 마련해 국회에 제출하는 것을 목표로 하고 있다고 인수위 측은 전했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: