Thời lượng sử dụng smartphone của trẻ vị thành niên tăng do dịch Covid-19

Kết quả khảo sát gần đây cho thấy hơn một nửa số trẻ vị thành niên Hàn Quốc sử dụng điện thoại thông minh quá 3 giờ mỗi ngày.

Theo ‘Nghiên cứu về tình trạng sử dụng phương tiện truyền thông cho thanh thiếu niên và phương án thực hiện chính sách theo từng đối tượng’ do Viện nghiên cứu chính sách thanh thiếu niên Quốc gia Hàn Quốc (National Youth Policy Institute, NYPI) công bố vào ngày 22 tháng 3, 66% trong số 2.810 học sinh trung học cơ sở từ năm 1 đến năm 3 của 19 trường trung học trên toàn Hàn Quốc đã trả lời rằng thời gian sử dụng các phương tiện truyền thông tăng lên do dịch Covid-19.

98% đối tượng tham gia khảo sát trong độ tuổi trên 10 sở hữu smartphone và 61,5% số người được hỏi cho biết sử dụng smartphone trung bình trên 3 giờ mỗi ngày.

Chia tỷ lệ đối tượng khảo sát sử dụng smartphone hơn 4 giờ một ngày theo giới tính, học sinh nữ chiếm 51,2% và học sinh nam chiếm 31,7%, cho thấy nữ sinh sử dụng smartphone nhiều hơn nam sinh.

Nền tảng phổ biến và được yêu thích nhất trong lứa tuổi vị thành niên là YouTube, có đến 97,7% số người được hỏi sử dụng nền tảng này.

<코로나19로 청소년 스마트폰 이용량 증가>

한국 청소년의 과반이 하루에 스마트폰을 3시간 이상 사용하는 것으로 나타났다. 

3월 22일 한국청소년정책연구원(National Youth Policy Institute, NYPI)이 발표한 ‘청소년 미디어 이용 실태 및 대상별 정책대응방안 연구’ 보고서에 따르면 전국 중학교 1학년부터 고등학교 3학년 학생 2810명 중 66%는 코로나19로 미디어 이용 시간이 증가했다고 답했다.

10대 청소년 98%가 스마트폰을 보유하고 있으며, 하루 평균 3시간 이상 스마트폰을 이용한다는 응답자는 61.5%에 달했다. 

하루 4시간 이상 스마트폰을 이용한다는 응답자 비율을 성별로 나눠보면 여학생이 51.2%, 남학생은 31.7%로 남학생보다 여학생이 스마트폰을 장시간 이용했다. 

청소년에게 가장 인기 있는 플랫폼은 유튜브로, 응답자의 97.7%가 이용하는 것으로 조사됐다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: