Ковид-19-ийн дараагаас өсвөр үеийнхний ухаалаг утасны хэрэглээ нэмэгджээ

Солонгос залуусын дийлэнх нь өдөрт 3-аас дээш цаг ухаалаг утас хэрэглэдэг нь тогтоогджээ.

Үндэсний Залуучуудын Бодлогын Хүрээлэн(NYPI)-гээс гуравдугаар сарын 22-нд нийтэлсэн “Залуучуудын хэвлэл мэдээллийн ашиглалтын төлөв байдал, бодлогын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний зорилтот байдлын судалгаа”-наас харахад дунд сургуулийн нэгдүгээр ангиас ахлах сургуулийн гуравдугаар ангийн 2810 сурагчдын дунд 66% нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах цаг нэмэгдсэн гэж хариулжээ.

 Арав орчим насны өсвөр насныхны 98% нь ухаалаг утас эзэмшдэг бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 61.5% нь өдөрт дунджаар 3 ба түүнээс дээш цаг ухаалаг утас хэрэглэдэг гэж хариулжээ.

Өдөрт 4-өөс дээш цаг ухаалаг утас хэрэглэдэг судалгаанд оролцогчдын хувийг хүйсээр нь ангилж үзвэл эмэгтэй оюутнууд 51.2%, эрэгтэй оюутнууд 31.7%-ийг эзэлж байгаа нь эмэгтэй оюутнууд эрэгтэй оюутнуудаас илүү ухаалаг утас ашигладаг болохыг харуулж байна.

Өсвөр насныхны дунд хамгийн алдартай платформоор YouTube хэмээн санал асуулгад оролцогчдын 97.7% нь ашиглаж байгаагаар судалгаанд хариулжээ.

<코로나19로 청소년 스마트폰 이용량 증가>

한국 청소년의 과반이 하루에 스마트폰을 3시간 이상 사용하는 것으로 나타났다.

3월 22일 한국청소년정책연구원(National Youth Policy Institute, NYPI)이 발표한 ‘청소년 미디어 이용 실태 및 대상별 정책대응방안 연구’ 보고서에 따르면 전국 중학교 1학년부터 고등학교 3학년 학생 2810명 중 66%는 코로나19로 미디어 이용 시간이 증가했다고 답했다.

10대 청소년 98%가 스마트폰을 보유하고 있으며, 하루 평균 3시간 이상 스마트폰을 이용한다는 응답자는 61.5%에 달했다.

하루 4시간 이상 스마트폰을 이용한다는 응답자 비율을 성별로 나눠보면 여학생이 51.2%, 남학생은 31.7%로 남학생보다 여학생이 스마트폰을 장시간 이용했다.

청소년에게 가장 인기 있는 플랫폼은 유튜브로, 응답자의 97.7%가 이용하는 것으로 조사됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: