ប្រាក់ជំនួយ ១.៣៦លានវ៉ុនសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិក ៤នាក់

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចចិត្ត ផ្តល់ការចំណាយលើការរស់នៅបន្ថែមសម្រាប់ អ្នកជម្ងឺដែលព្យាបាលនៅតាមផ្ទះដែលមានជំងឺកូវីដ-១៩ និងបានកាត់បន្ថយរយៈពេល ការធ្វើចត្តាឡីស័កម្រាប់អ្នកសមាជិកគ្រួសារដែលពាក់ពន្ធ ពី ១០ ថ្ងៃទៅមក​ត្រឹម ៧ ថ្ងៃវិញ។

យោងតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែធ្នូ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌចំពោះការព្យាបាលនៅផ្ទះ និងបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយមានសមាជិកគ្រួសារដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ ជាមួយសមាជិកគ្រួសារដែលមានមនុស្ស ៤ នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម ១.៣៦លានវ៉ុន សម្រាប់ការចំណាយលើការរស់នៅ ដែលជាការកើនឡើងពី ៤៦ម៉ឺនវ៉ុនកាលពីការឧបត្ថម្ភធនពីមុនសម្រាប់រយៈពេល ១០ ថ្ងៃ។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងត្រូវបានកើនឡើងដល់ ៥៦.៩ ម៉ឺនវ៉ុន សម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកម្នាក់ ៨៧.២៨៧២ ម៉ឺនវ៉ុន សម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិក ២នាក់ ១.១២៩២៨០លានវ៉ុន សម្រាប់គ្រួសារដែលមានមនុស្ស៣នាក់ និង ១.៥៤៤៩០៧០លានវ៉ុន សម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកចាប់ពី ៥ នាក់ឡើងទៅ។

លើសពីនេះ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងការធ្វើចត្តាឡីស័កពី ១០ ថ្ងៃមក ៧ ថ្ងៃ ដើម្បីសម្រាលបន្ទុកនៃភាពឯកោ សម្រាប់គ្រួសារអ្នកជំងឺដែលបានបញ្ជាក់។

កាលពីដំបូង អ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំបង្ការហើយ អាចនឹងទៅធ្វើការ ឬទៅសាលារៀនបានចាប់ពីថ្ងៃក្រោយ ការធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល ៨ថ្ងៃ ហើយប្រសិនបើការធ្វើតេស្តតាមម៉ាស៊ីន PCR អវិជ្ជមាននោះ នៅថ្ងៃទី ៦ ដល់ថ្ងៃទី ៧ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័កអាចបញ្ចប់បាន។

<재택치료 시 4인 가구에 136만 원 지원>

한국 정부가 코로나19 재택치료자에 대해 추가 생활비를 지원하고 가족 격리자의 관리 기간을 10일에서 7일로 단축하기로 했다.

12월 8일 정부 발표에 따르면, 재택치료 대상이 백신접종을 완료했거나 코로나19 완치자, 18세 이하 등에 해당될 경우 4인 가구는 10일간 기존 지원금보다 46만 원 늘어난 136만 4,920원을 생활비로 받을 수 있게 된다.

지원금은 1인 가구 55만 9,000원, 2인 가구 87만 2,850원, 3인 가구 112만 9,280원, 5인 이상 가구 154만 9,070원까지 증액된다.

또 정부는 확진자 가족의 격리부담을 해소하기 위해 공동격리자의 관리기간을 10일에서 7일로 단축하기로 했다.

백신 접종을 마친 가족 격리자는 격리 6∼7일 차에 PCR 검사에서 음성 판정을 받으면 8일 차부터는 출근이나 등교를 할 수 있게 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: