ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ១០ ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលចូលប្រទេសកូរ៉េ,ការជួបជុំ ៦នាក់ នៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជន និង ៨នាក់ តាមតំបន់មិនមែនទីក្រុង

លទ្ធផងសរុប គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថា មានករណីឆ្លងចំនួន ៥ ដែលបានឆ្លងវីរ៉ុសប្រភេទថ្មី ‘Omicron’ ដែលជាមេរោគបំផ្លែងខ្លួន។

នៅថ្ងៃដដែល រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូល Omicron បន្ថែមទៀត អ្នកធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសទាំងអស់ រួមទាំងជនជាតិកូរ៉េ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក រយៈពេល ១០ ថ្ងៃ មិនថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ក៏ដោយ ហើយបន្ទាប់២សប្ដាហ៍ក្រោយ នឹងតម្រូវឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំង ។

កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ រដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវ ‘ការស្តារឡើងវិញនូវជីវិតប្រចាំថ្ងៃ’ ដែលបានបន្តអស់រយៈពេលមួយខែក្នុងខែ វិច្ឆិកា និងកំណត់ ‘រយៈពេលត្រួតពិនិត្យពិសេសដាច់ដោយឡែក’ សម្រាប់មួយខែនៅក្នុង ខែធ្នូ។

លើសពីនេះ ប្រពន្ធ័សុវត្តិភាពតាមទូរសព្ទ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើពួកគេត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំង ឬអត់ និងអវិជ្ជមានសម្រាប់ជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហ្វេ សាលារៀន និងកន្លែងលេងកំព្យូទ័រ Game ផងដែរ។

<한국 입국자 10일 격리, 사적모임 수도권 6명·비수도권 8명>

12월 1일, 한국에서 신종 코로나바이러스 감영증의 변이 바이러스인 ‘오미크론 변이’ 감염 사례 5건이 처음 확인됐다.

같은 날 한국 정부는 오미크론의 추가 유입을 막기 위해 향후 2주간 한국인을 포함한 모든 입국자에 대해 예방접종 여부와 상관없이 10일 격리조치를 한다고 밝혔다.

12월 3일, 정부는 11월 한 달 동안 이어온 ‘일상회복’을 잠시 중단하고 12월 한 달 간 ‘특별방역 점검 기간’으로 정해 사적 모임 허용 인원을 수도권은 최대 6명, 비수도권은 8명으로 줄였다.

또한 백신 접종, 코로나19 음성 여부를 확인하는 방역패스 적용 시설을 식당과 카페, 학원, PC방 등으로 확대했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: