សូមប្រយ័ត្នចំពោះការស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយក្លែងបន្លំបត្រ័សម្គាល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានដាស់តឿនប្រជាជនឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការស្នើសុំសួរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការផ្ញើរសារក្លែងបន្លំដើម្បីធ្វើបត្រ័សម្គាល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង។

រដ្ឋាភិបាលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានរបាយការណ៍ថ្មីៗ នេះអំពីករណីលេចចេញពីការក្លែងធ្វើបត្រ័សម្គាល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង។

សារអត្ថបទពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងប្រទេសកូរ៉េត្រូវបានផ្ញើទៅលេខ ១៣៣៩ ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លង​ ប៉ុន្តែមិនមាន​លេខទំនាក់ទំនងណាមួយដែលចាប់ផ្ដើមដោយ ០១០ ​នោះទេ។

លើសពីនេះបត្រ័សម្គាល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងអេឡិចត្រូនិក អាចដោនឡូតយកដោយផ្ទាល់ពី App Store ដោយឡែក មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺឆ្លង នឹងមិនធ្វើការផ្ញើតាមអាស័យដ្ឋានដោយផ្លាល់នោះទេ។​

<예방접종증명서 사칭해 개인정보 요구하는 스미싱 주의>

한국 정부가 예방접종 증명서를 사칭해 개인정보와 금융정보를 요구하는 문자메시지 해킹 사기에 유의할 것을 당부했다.

정부는 최근 예방접종 증명서를 사칭한 스미싱 사건이 보고됐다며 “질병관리청은 사전예약 시스템을 통한 경우 외에는 개인정보를 일절 요구하지 않는다”고 강조했다.

질병청에서 보내는 문자는 ‘1339’ 또는 질병관리청의 전화번호로만 발송되며, ‘010’으로 시작하는 전화번호로는 문자를 발송하지 않는다. 

또한 전자 예방접종 증명서는 본인이 직접 앱스토어 등에서 내려받아야 하며, 질병관리청이 별도로 접속 주소를 보내지 않는다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: