ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមាន ID កាតមានពិបាកក្នុងការកក់សម្រាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំង

ថ្វីបើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ គ្រប់រូបបើទោះបីជាមិនមាន ID ​កាត ក៏ដោយតែវិធីសាស្រ្តការកក់នេះ គឺមានពិបាក ហើយរដ្ឋបាលក្នុងតំបន់នីមួយៗ កំពុងប្រឈមនិង ការភាន់ច្រឡំ ដោយសារតែវិធីសាស្រ្តនិងផែនការវ៉ាក់សាំងខុសៗគ្នា។

រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា និងសារព័ត៌មានស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនថាជនបរទេសគ្រប់រូប ដែលស្នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េលើសពី ៣ ខែឡើងទៅអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំង ដូចជនជាតិកូរ៉េដែរ។

ជនបរទេសដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព នឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធី ដូចជនជាតិកូរ៉េដែរ ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង ដោយគ្រាន់ធ្វើការកក់សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការចាក់វ៉ាក់សាំង និងស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (https://ncvr.kdca.go.kr) នៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងកូរ៉េ (KCDC) ។ ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមាន ID ​កាត ដែលអាចស្នាក់នៅរយៈពេលវែងត្រូវបានលើកលែង ពីការចុះឈ្មោះតាមរយៈប្រព័ន្ធកក់អនឡាញខាងលើ តែអាចទៅមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈ ដោយភ្ជាប់ជាមួយលិខិតឆ្លងដែន និងទទួលលេខកូដបណ្តោះអាសន្នមុនអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង។

មិនមានការសាកសួរណាមួយអំពីការស្នាក់នៅខុសច្បាប់ ឬការជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់កន្លែងធ្វើការ អំឡុងពេលធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ ១៩ ឬមិមានវិធានការ ដាក់ឲ្យ នៅដាច់ពីគេឡើយណាមួយឡើយ។ ក៏ប៉ុន្តែមានមតិផ្ទុយគ្នាចំពោះស្ថានភាពនៅទីតាំងជាក់ស្ដែងទៅវិញ។​

ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមានឯកសារមានបារម្ភអំពីចំពោះការកើតមានឡើង ពីតិវិធីនេះដោយមិនមានឯកសារ សម្គាល់ និងពិបាកហើយភាគច្រើនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅទទួលចាក់វ៉ាក់សាំង។

ដោយសាររដ្ឋបាលក្នុងតំបន់នីមួយៗមានវិធីសាស្រ្តកក់ទុកមុន និងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងចំណោមជនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនចេះភាសានិង មិនស៊ាំចំពោះប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិជាភាសាកូរ៉េនោះ។

វាមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់ពលករបរទេសដែលមិនអាចសុំការឈប់សម្រាកដើម្បីកំណត់កាលបរិច្ឆេទចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្រ័យលើកន្លែងការងារផងដែរ។

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងកូរ៉េ (KCDC) បានប្រកាសថាវាអាចមានករណីខ្លះដែលការដឹកជញ្ជូន មិនគ្រប់គ្រាន់​ឬលើស​ដូច្នេះរាល់ការប្រែប្រួលនឹងមានការប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមណ្តាញផ្សេងៗ សូមរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននីមួយៗ​គួរត្រៀមខ្លួនឪ្យរួចជាស្រេច។​

លើសពីនេះដើម្បីការពារករណីដែលពលករមិនអាចអនុញ្ញាតឪ្យទៅទទួលថ្នាំបង្ការដោយសារសម្ពាធពីម្ចាស់អាជីវកម្មគេគ្រោងនឹងចេញវិធានការបន្ថែមដូចជាការផ្តល់ការណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងការងារនិងការងារ។

<미등록 이주민 백신 예약 어려워>

한국 정부가 미등록 이주민에게도 백신 접종을 한다는 방침을 밝혔지만 예약이 어렵고 지방자치단체마다 방법이나 접종 계획이 달라 혼란을 겪고 있다.

정부는 8월 4일 백신 접종 안내와 함께 국내에 3개월 이상 체류하는 외국인도 내국인과 동일하게 접종을 받을 수 있다고 밝혔다.

건강보험에 가입한 등록 외국인은 내국인과 동일한 절차에 따라 질병관리청 예방접종 사전 예약 시스템(https://ncvr.kdca.go.kr/)에서 접종 일시와 의료기관을 예약한 후 백신을 맞으면 되고, 미등록 이주민이나 등록번호가 없는 장기 체류자, 외국인 등록 면제자 등도 여권을 갖고 보건소를 찾아 임시 관리 번호를 받은 후 접종을 받을 수 있다.

코로나19 진단검사나 방역 조치 과정에서 불법체류 여부를 조회하거나 사업장에 인적 사항을 통보하는 등의 불이익은 없다.

하지만 현장의 목소리는 다르다. 

절차 자체가 생소하고 어려운 데다 미등록 이주민의 경우 강제 추방 염려로 백신 접종을 꺼리는 경우가 적지 않다. 

지자체마다 예약 방법이나 접종 계획이 달라 한국어와 시스템에 익숙하지 않은 이주민들의 혼란도 크다. 

사업장에 따라 휴가나 외출이 어려운 이주민들은 백신 접종 날짜를 정하기도 쉽지 않다.

질병관리청은 지자체마다 전달이 덜 되거나 준비가 덜 된 경우가 있는 것으로 보인다며 여러 경로를 통해 추가로 내용을 공지하겠다고 밝혔다. 

또 사업주의 압박으로 접종을 못 하는 경우를 막기 위해 고용노동부 등과 협의해 사업주들에게 지침을 내리는 등 추가 방안을 마련하겠다는 입장이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: