ការរក្សាការពង្រីកសម្រាប់សិក្សាថ្នាក់ដោយផ្ទាល់នៅឆមាសទី២ នៃមហាវិទ្យាល័យ

ក្រសួងអប់រំរក្សាគោលការណ៍ពង្រីកថ្នាក់សិក្សាដោយផ្ទាល់ម្ដងបន្តិច ៗ នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ បន្ទាប់ពីខែតុលាខាងមុខ។ ហើយក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថាខ្លួន នឹងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ សាកលវិទ្យាល័យ ជាសាធារណៈចំពោះការវ៉ាក់សាំង ដោលឪ្យលើកលែងមិនដាក់អវត្តមានចំពោះសិស្សដែលនឹងត្រូវទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង។

នៅថ្ងៃទី ៩ ខែសីហានេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសពីផែនការសម្រាប់ឆមាសទី ២ នៃការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យ និងការគ្រប់គ្រងចំពោះការសម្លាប់មេរោគផងដែរ។

ក្រសួងអប់រំលើកទឹកចិត្តនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលការកក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សអាយុក្រោម ៤០ ឆ្នាំចាប់ផ្តើម ហើយណែនាំឱ្យសាកលវិទ្យាល័យនានា អនុវត្តការទូទាត់ជាសាធារណៈ ចំពោះសម្រាប់និស្សិតដែលទទួលវ៉ាក់សាំង។

ក្រសួងអប់រំគ្រោងនឹងជួលបុគ្គលិក ៣ ទៅ ១២ នាក់ដោយឡែក​ដើម្បីដាក់ដាក់ពង្រាយបន្ថែម នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗ សម្រាប់រៀបចំ នឹងដាក់ មើលសណ្ដាប់ធ្នាប់។

ក្រសួងអប់រំគ្រោងនឹងពិភាក្សាអំពីទិសដៅនៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឆមាសទី ២ ខាងមុខនេះទៅកាន់ គណៈកម្មាធិការស្តារការអប់រំ នៅសាកលវិទ្យាល័យ” នៅដើមខែកញ្ញា ហើយគូរការកែលម្អតាមរយៈ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការឃ្លាតឆ្ងាយនិងគ្រប់គ្រងការសិក្សា” ក្រោមគណៈកម្មាធិការនេះ។

<대학 2학기 대면 수업 확대 유지.>

교육부가 대학의 대면 수업을 10월 이후 단계적으로 확대한다는 기조를 유지하고 코로나19 백신을 접종하면 수업에 참석하지 않아도 출석으로 인정받을 수 있도록 ‘백신 공결제’도 대학에 권고한다고 밝혔다. 

8월 9일, 교육부는 2학기 대학 학사 운영과 방역 관리 방안을 발표했다.

교육부는 40대 이하 국민 백신접종 예약이 시작되는 만큼 대학생의 백신 접종을 독려하고, 백신을 접종한 학생을 대상으로 ‘백신 공결제’가 운영될 수 있도록 대학에 권고한다. 

교육부는 방역인력을 채용해 각 대학에 3~12명을 배치할 방침이며, 개강 후 9월 한 달간은 ‘대학 특별방역기간’으로 정해 학교 밖 다중이용시설을 합동 점검할 예정이다. 

교육부는 9월 초 ‘대학 교육회복위원회’에서 향후 2학기 운여 방향을 논의하고, 위원회 산하 ‘방역 및 학사관리 태스크포스팀’을 통해 개선사항을 도출할 방침이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: