Бүртгэлгүй буюу хууль бус цагаач иргэд вакцины захиалга хийхэд хүндрэлтэй байна

Хэдийгээр Солонгосын засгийн газраас бичиг баримтгүй цагаач иргэдийг вакцинд хамруулахаа мэдэгдсэн боловч вакцин хийлгэх захиалга хийхэд хүндрэлтэй байгаа төдийгүй орон нутаг захиргааны нэгж бүр өөр өөр арга болон төлөвлөгөөтэй байгаа нь илүү тодорхойгүй болгоод байна.

Засгийн газраас наймдугаар сарын 4 -нд вакцинжуулалтын мэдээллийн хамт тус улсад гурван сараас дээш хугацаагаар оршин суугаа гадаадын иргэд солонгос иргэдтэй адил вакцин хийлгэх боломжтой гэж мэдэгдсэн.

Эрүүл мэндийн даатгалд бүртгүүлсэн гадаадын иргэд вакцин хийлгэх огноо, цагийг захиалж, вакцин хийлгэх захиалгын систем(https: //ncvr.kdca.go БНСУ-ын Өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэх төв) -өөр дамжуулан эмнэлгийн байгууллагад захиалга өгсний дараа солонгос иргэдтэй ижил журмыг баримтална.

Бүртгэлгүй цагаач иргэд, гадаадын иргэний бүртгэлийн дугааргүй урт хугацааны оршин суугчид, гадаадын иргэний үнэмлэхнээс чөлөөлөгдсөн хүмүүс паспортын хамт харьяа эрүүл мэндийн төвүүд дээр өөрийн биеэр очин вакцин хийлгэх түр дугаар авах боломжтой.

COVID-19 оношлогооны шинжилгээ, хорио цээрийн арга хэмжээний үеэр хууль бусаар оршин сууж байгаа тухай асуух, хувийн мэдээллийг ажлын байранд мэдэгдэх зэрэг асуудал үүсгэхгүй.

Гэвч хууль бусаар амьдарч буй иргэд өөр байр суурьтай байна.

Уг вакцин хийлгэх захиалга өгөх шат дараалал нь өөрөө хялбар биш бөгөөд хууль бусаар амьдарч буй гадаад иргэд албадан гаргах вий санаа зовон вакцин хийлгэхээс татгалзах тохиолдолд бага биш байна.

Орон нутгийн засаг захиргаа бүрийн захиалга өгөх арга өөр, вакцинжуулалтын төлөвлөгөөтэй байгаа тул солонгос хэл, цахим системд сайн ажиллаж сураагүй гадаад иргэдийн хувьд ихээхэн төөрөгдөл үүсчээ.

Ажлын байрнаас хамааран амралт авах боломжгүйгүй, гадагш гарч чадахгүй байгаа гадаад ажилчдын хувьд вакцин хийлгэх хугацаагаа товлоход ч амаргүй байна.

БНСУ -ын Өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэх төвөөс орон нутгийн засаг захиргаа бүрийн мэдээлэл хүргэлт бага байгаа хэмээгээд нэмэлт мэдээллийг төрөл бүрийн сувгаар дамжуулахаа мэдэгджээ.

Түүнчлэн, ажил олгогчийн шахалтаас болж вакцин хийлгэж чадахгүй байх тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх үүднээс Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яамтай зөвшилцсөний үндсэн дээр ажил олгогчдод ажилчдаа вакцинд хамруулах заавар өгөх зэрэг нэмэлт арга хэмжээ авахаар төлөвлөж байна.

<미등록 이주민 백신 예약 어려워>

한국 정부가 미등록 이주민에게도 백신 접종을 한다는 방침을 밝혔지만 예약이 어렵고 지방자치단체마다 방법이나 접종 계획이 달라 혼란을 겪고 있다.

정부는 8월 4일 백신 접종 안내와 함께 국내에 3개월 이상 체류하는 외국인도 내국인과 동일하게 접종을 받을 수 있다고 밝혔다.

건강보험에 가입한 등록 외국인은 내국인과 동일한 절차에 따라 질병관리청 예방접종 사전 예약 시스템(https://ncvr.kdca.go.kr/)에서 접종 일시와 의료기관을 예약한 후 백신을 맞으면 되고, 미등록 이주민이나 등록번호가 없는 장기 체류자, 외국인 등록 면제자 등도 여권을 갖고 보건소를 찾아 임시 관리 번호를 받은 후 접종을 받을 수 있다.

코로나19 진단검사나 방역 조치 과정에서 불법체류 여부를 조회하거나 사업장에 인적 사항을 통보하는 등의 불이익은 없다.

하지만 현장의 목소리는 다르다. 

절차 자체가 생소하고 어려운 데다 미등록 이주민의 경우 강제 추방 염려로 백신 접종을 꺼리는 경우가 적지 않다. 

지자체마다 예약 방법이나 접종 계획이 달라 한국어와 시스템에 익숙하지 않은 이주민들의 혼란도 크다. 

사업장에 따라 휴가나 외출이 어려운 이주민들은 백신 접종 날짜를 정하기도 쉽지 않다.

질병관리청은 지자체마다 전달이 덜 되거나 준비가 덜 된 경우가 있는 것으로 보인다며 여러 경로를 통해 추가로 내용을 공지하겠다고 밝혔다. 

또 사업주의 압박으로 접종을 못 하는 경우를 막기 위해 고용노동부 등과 협의해 사업주들에게 지침을 내리는 등 추가 방안을 마련하겠다는 입장이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: