កំណើនសេដ្ធកិច្ចកូរ៉េនឹងត្រូវកើនឡើងក្នុងឆ្នាំនេះពីចន្លោះ ៣.១% ទៅ៣.៨%តាមការព្យាករណ៍របស់KDI

វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ (KDI) បានធ្វើការព្យាករណ៍ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដល់ ៣,៨% ក្នុងឆ្នាំនេះចំពោះការកែលម្អនាពេលថ្មីៗនេះចំពោះផលិតផលនាំចេញ។ នាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិឡើងថ្លៃទើបធ្វើអោយ ​កំណើនថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់កើនដល់ ១,៧%បើតាមការព្យាករណ៍ខាងលើ ។

តាមចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆមាសទី ១ ក្នុងឆ្នាំនេះដែលប្រកាសដោយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ (KDI)នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េគឺ ៣,៨% ស្មើរនិង០,៧ ភាគរយកើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនដែលមានត្រឹមតែ ៣,១% ដែលបានធៀវនឺងការប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកា​​កន្លងទៅ។

ហើយការព្យាករណ៍នេះ KDI លើសពីស្ថាប័នអន្តរជាតិធំ ៗ ដូចជា IMF ៣,៦% OECD ៣,៣% និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៣.៥% តែទាបជាងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េ ៤,១% និង JPMorgan ៤,៧% តែបើវាមិនដល់គោលដៅរដ្ឋាភិបាល ៤% ដែលបានគ្រោងទុកនៅឡើយទេ។


<KDI 올해 한국 성장률 전망 3.1%→3.8%>

한국개발연구원(KDI)이 최근 수출 개선을 반영해 올해 헌국 경제 성장률 전망치를 3.8%로 올려잡고, 최근 국제유가가 급등에 따라 소비자물가 상승률 전망치는 1.7%로 상향 조정했다.

5월 13일 KDI가 발표한 상반기 경제전망에서 올해 한국의 경제 성장률 전망치를 지난해 11월에 발표한 3.1%보다 0.7%포인트 높인 3.8%로 제시했다.

KDI의 이번 전망치는 IMF 3.6%, OECD 3.3%, 아시아개발은행 3.5% 등 주요 국제기관 전망치를 웃도는 수준이나 한국금융연구원 4.1%, JP모건 4.7% 보다 낮은 수준이며, 정부 목표치인 4%대에도 미치지 못한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중