ការដោះលែងអ្នកទោសចំនួន៥១៤នាក់ក្នុងថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជា

នៅថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធ ឬ ថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជា អ្នកទោសជាង ៥០០ នាក់នឹងត្រូវបានដោះលែង។ យោងតាមមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ស្ថាប័នកែប្រែនិងនិតិសប្បទាចំនួន ៥៤ទីតាំង នៅទូទាំងប្រទេសគ្រោងនឹងដោះលែងអ្នកទោសចំនួន ៥១៤ នាក់នៅថ្ងៃទី ១៩ ចំថ្ងៃបុណ្យពិសាខបូជាខាងមុខ។

ការលើកលែងទោសនិងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យតាមរយ:ការតាមដាន ចំពោះអ្នកទោសដែលបានបម្រើការងារក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ ។
“ ការដោះលែងនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ក្នុងការត្រួតពិនិត្យការដោះលែង” ដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយចេញដោយក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីខែកក្កដាខាងមុខ។
ក្រសួងយុត្តិធម៌ព្យាករថាអ្នកទោសប្រមាណ ១០ ភាគរយ​បន្ថែមទៀត នឹងត្រូវទទួលការបន្ធូរបន្ថយទោស។

<석가탄신일 맞아 수형자 514명 가석방>

석가탄신일을 맞아 수형자 500여명이 가석방된다.

5월 13일 법조계에 따르면 전국 54개 교정기관이 19일 석가탄신일을 맞아 514명의 가석방을 실시할 계획이다.

가석방은 형을 면제받지 않은 채 구금 상태에서만 풀려나는 것으로 일정 기간 복역한 수형자는 심사대상이 된다.

법무부가 추진하고 있는 ‘가석방 심사기준 완화’ 정책은 7월부터 적용될 방침이다.

법무부는 이 같은 심사기준 완화로 10% 정도가 추가 심사대상이 될 것으로 전망하고 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중