Đơn giản hóa việc nhận quốc tịch cho trẻ sinh ở Hàn Quốc có bố mẹ thường trú nhân

Trẻ em sinh ra tại Hàn Quốc có bố mẹ là người có visa cư trú vĩnh viễn (thường trú nhân) có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc với quy trình đơn giản hơn.

Vào ngày 26/4, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố đề án sửa đổi một phần Luật Quốc tịch, cho phép các thường trú nhân có mối liên hệ sâu sắc với Hàn Quốc khi sinh con tại đất nước này thì đứa trẻ đó có thể được nhập quốc tịch Hàn Quốc chỉ với quy trình đăng ký xin nhập quốc tịch Hàn Quốc lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trong quá khứ, với trường hợp bố mẹ thường trú nhân chưa nhận quốc tịch Hàn Quốc, con cái của họ có thể được phép nhập quốc tịch Hàn Quốc sau thời điểm đến tuổi trưởng thành, nhưng nếu Luật hiện hành được sửa đổi, trẻ em dưới 6 tuổi có thể nhập tịch không yêu cầu điều kiện gì, trẻ trên 7 tuổi phải cư trú tại Hàn Quốc hơn 5 năm mới có thể đăng ký nhập tịch.

Trong bản đề án sửa đổi luật, một hệ thống giấy phép xin bỏ quốc tịch đặc biệt cũng được thiết lập giúp đương sự có thể được ngoại lệ từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc dưới sự phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong trường hợp đương sự gặp bất lợi do không thể từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc trong thời gian quy định vì những lý do không thuộc về trách nhiệm cá nhân của đương sự.

<영주권자 한국 출생 자녀, 국적 취득 간소화>

영주권자가 한국 내에서 출산한 자녀들은 간소한 절차를 거쳐 한국 국적을 얻을 수 있게 됐다. 

4월 26일, 법무부는 한국과 유대가 깊은 영주권자가 국내에서 자녀를 낳을 경우 해당 자녀는 법무부 장관에게 국적 취득 신고만 하면 한국 국적을 얻을 수 있도록 하는 내용의 국적법 일부 개정안을 입법 예고했다.

그동안 영주권자 자녀는 부모가 한국 국적을 얻지 않았다면 성년이 된 이후 귀화 허가를 받아야 한국 국적을 취득할 수 있었지만, 법 개정 이후엔 6세 이하 자녀는 별도 요건 없이, 7세 이상은 국내 5년 이상 체류 시 국적 취득 신고가 가능하다.

개정안에는 예외적 국적이탈 허가 제도도 신설돼 본인에게 책임을 묻기 어려운 사유로 기간 내 한국 국적을 포기하지 못해 중대한 불이익이 예상되는 경우엔 법무부 장관의 허가를 받아 예외적으로 한국 국적을 포기할 수 있도록 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중