Có 4/10 người làm trong ngành nông lâm ngư nghiệp là người cao tuổi

Tại Hàn Quốc, cứ 10 người làm nông nghiệp và ngư nghiệp thì có 4 người là người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên.

Theo kết quả của cuộc ‘Tổng điều tra Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2020’ do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 27/4, tỷ lệ dân số người cao tuổi trong khối lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản là 42,1%, tăng 4,3% so với cuộc khảo sát trước đó vào năm 2015.

Con số này cao gấp 2,7 lần so với tỉ lệ 15,7% dân số người cao tuổi và là mức cao nhất kể từ khi cuộc điều tra của Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc được thực hiện từ trước đến nay.

Tính đến tháng 12/2020, dân số nông, lâm nghiệp và thủy sản của toàn Hàn Quốc là 2.644.000 người, giảm 9,5% so với năm 2015 và mức tỷ trọng trong tổng dân số cũng giảm 0,6% xuống còn 5,1%.

<농림·어업인 10명 중 4명 고령자>

한국에서 농업과 어업에 종사하는 사람 10명 중 4명은 65세 이상 고령자인 것으로 나타났다.

4월 27일 통계청이 발표한 ‘2020년 농림어업총조사’ 결과를 보면 국내 농림·어업 종사자의 고령 인구 비중은 42.1%로 직전 조사인 지난 2015년보다 4.3%포인트 늘었다.

이 수치는 전체 인구의 고령 인구 비중인 15.7%보다 2.7배 높은 수준으로 통계청 조사가 시행된 이래 최고 수준이다.

2020년 12월 기준 전국의 농림·어업 인구는 264만4,000명으로 지난 2015년보다 9.5% 감소했으며 전체 인구에서 차지하는 비중 역시 5.1%로 0.6%포인트 줄었다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중