Хөдөө аж ахуй, загасны аж ахуйд ажилладаг 10 хүний 4 нь ахмад настан

Солонгост хөдөө аж ахуй, загасны аж ахуйн салбарт ажил хөдөлмөр эрхэлдэг арван хүн тутмын дөрөв нь 65 ба түүнээс дээш настай байгаагаар судалгаагаар гарчээ.

Үндэсний статистикийн хорооноос дөрөвдүгээр сарын 27-нд гаргасан 2020 оны хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын салбарын ерөнхий судалгааны дүнгээс үзэхэд дотоодын хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас агнуурын салбарт ажиллагсад дунд ахмад настан 42.1% -тай байгаа нь 2015 онд хийгдсэн өмнөх судалгаанаас 4.3 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна.

Энэ тоо нийт хүн амд эзлэх өндөр настны харьцаа 15.7% -иас 2.7 дахин их байгаа нь Үндэсний статистикийн хорооноос судалгаа хийж эхлэснээс хойш гарсан хамгийн өндөр гарчээ.

2020 оны арванхоёрдугаар сарын байдлаар хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын салбарт ажиллагсадын тоо 2.644 мянга байгаа бөгөөд 2015 оныхоос 9.5%-иар, нийт хүн амд эзлэх хувь 0.6 пунктээр буурсан буюу 5.1%-тай байна.

<농림·어업인 10명 중 4명 고령자>

한국에서 농업과 어업에 종사하는 사람 10명 중 4명은 65세 이상 고령자인 것으로 나타났다.

4월 27일 통계청이 발표한 ‘2020년 농림어업총조사’ 결과를 보면 국내 농림·어업 종사자의 고령 인구 비중은 42.1%로 직전 조사인 지난 2015년보다 4.3%포인트 늘었다.

이 수치는 전체 인구의 고령 인구 비중인 15.7%보다 2.7배 높은 수준으로 통계청 조사가 시행된 이래 최고 수준이다.

2020년 12월 기준 전국의 농림·어업 인구는 264만4,000명으로 지난 2015년보다 9.5% 감소했으며 전체 인구에서 차지하는 비중 역시 5.1%로 0.6%포인트 줄었다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중