Trẻ em nước ngoài chưa đăng ký cư trú được cấp tư cách cư trú tùy điều kiện

Chính phủ Hàn Quốc sẽ thi hành một hệ thống cho phép lưu trú có điều kiện đối với trẻ em nước ngoài có bố mẹ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và đã sống ở Hàn Quốc hơn 15 năm.

Vào ngày 19 tháng 4, Bộ Tư pháp đã công bố ‘Kế hoạch thực thi các biện pháp cứu trợ có điều kiện cho trẻ em cư trú bất hợp pháp sinh ra tại Hàn Quốc’, bao gồm các nội dung nêu trên, đồng thời thông báo sẽ tiếp nhận các đơn đăng ký cho đến tháng 2 năm 2025, là giai đoạn thực thi chế độ này.

Trẻ em nước ngoài sinh ra và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, cư trú từ 15 năm trở lên tính đến ngày nộp đơn, tốt nghiệp tiểu học trước ngày 28 tháng 2 năm 2021, đang học trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông được ở lại học tập cho đến khi tốt nghiệp trung học với visa du học sinh (D-4).

Bố mẹ nước ngoài cư trú bất hợp pháp cũng sẽ được tạm thời hoãn thực thi xuất cảnh về nước cho đến khi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành vì sự phát triển lành mạnh của trẻ.

<장기 미등록 이주민 아동 조건부 체류자격 얻는다>

한국 정부가 미등록 이주민 부모 사이에서 태어나 한국에 15년 이상 거주한 아동에게 조건부로 체류할 수 있는 제도를 한시적으로 시행한다.

4월 19일 법무부는 이런 내용을 포함한 ‘국내출생 불법체류 아동 조건부 구제대책 시행방안’을 발표하고 제도 시행 기간인 2025년 2월까지 신청을 받는다고 밝혔다.

신청일 기준 한국 내에서 태어나 15년 이상 체류하고, 2021년 2월 28일 이전에 초등학교를 졸업해 국내 중·고교에 재학 중이거나 고교를 졸업한 미등록 이주민 아동은 고교 졸업시까지 학업을 위한 체류자격(D-4)을 부여받게 된다.

미등록자인 부모도 아동의 건전한 성장·발달을 위해 아동이 성년이 될 때까지 한시적으로 출국이 유예된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중