Chính phủ Hàn Quốc tập trung hỗ trợ ngăn ngừa tai nạn chết người tại các doanh nghiệp nhỏ trong ngành xây dựng-sản xuất

Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung hỗ trợ công tác thiết lập cơ sở hạ tầng an toàn cho các doanh nghiệp nhỏ trong ngành xây dựng và sản xuất, là nơi thường xuyên xảy ra các trường hợp tử vong do tai nạn lao động.

Ngày 25/3, Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc đã công bố các biện pháp giảm thiểu tử vong do tai nạn lao động và thông báo sẽ tăng cường hướng dẫn về mặt kỹ thuật để ngăn ngừa tai nạn lao động cho 110.000 công trường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, để tăng cường trách nhiệm của nhà thầu chính với người lao động của các nhà thầu phụ, chi phí lắp đặt các phương tiện bảo đảm an toàn phải được phản ánh vào giá thành thi công, và nhà thầu chính phải trực tiếp lắp đặt các phương tiện an toàn.

<한국정부, 건설·제조업 소규모 사업장 사망사고 예방 집중 지원>

한국 정부가 산업재해 사망 사고가 잦은 건설업과 제조업 소규모 사업장의 안전 인프라 구축을 집중적으로 지원한다. 

3월 25일, 고용노동부는 산업재해 사망사고 감소 대책을 발표하고 중소 건설 현장 11만 곳을 대상으로 산재 예방을 위한 기술 지도를 강화한다고 밝혔다.

또 하청 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하기 위해 안전시설 설치 비용을 공사비에 반드시 반영하고, 원청이 안전시설을 직접 설치하도록 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중