Kinh tế hộ gia đình Hàn Quốc ‘thặng dư trong khủng hoảng’ vào năm ngoái

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế do dịch Covid-19 lan rộng vào năm ngoái, giá trị thặng dư của toàn bộ các hộ gia đình Hàn Quốc lại đạt mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, chênh lệch thu nhập ngày càng gia tăng, với tình trạng thâm hụt của các hộ gia đình thu nhập thấp ngày càng trầm trọng và thặng dư của các hộ gia đình thu nhập cao tăng mạnh.

Vào ngày 22 tháng 3, theo kết quả điều tra xu hướng kinh tế gia đình của Cơ quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, tỷ lệ thặng dư, tức tỉ lệ thặng dư còn lại sau khi tiêu dùng và chi tiêu của các hộ gia đình trên toàn quốc có từ hai người trở lên trong năm ngoái, tất cả đều vượt 30%, 32,9% ở quý I, 32,3% trong quý II và 30,9% trong quý 3, quý IV là 30,4%.

Trong các bản điều tra xu hướng kinh tế gia đình được thực hiện từ năm 2003, chỉ có 5 lần ghi nhận thặng dư hàng quý từ 30% trở lên, ngoại trừ một lần trong quý 4 năm 2016 thì tất cả ghi nhận thặng dư đều xảy ra vào năm ngoái.

Trong quý 4, tỷ lệ thặng dư của các hộ thuộc nhóm 20% thu nhập thấp nhất ghi nhận mức -17,8% và tỷ lệ thặng dư của các hộ gia đình trong nhóm 20% thu nhập cao nhất là 42,8%.

Các chuyên gia giải thích rằng những ghi nhận này cho thấy khuynh hướng cắt giảm chi tiêu tiêu dùng do các lệnh thực hiện giãn cách xã hội, cũng như việc điều chỉnh chi tiêu tiêu dùng để chuẩn bị cho cú sốc kinh tế trong tương lai.


<지난해 한국 가정경제 ‘불황형 흑자’>

지난해 코로나19 확산에 따른 경제 위기 속에서 한국 전체 가구의 흑자는 사상 최대치를 기록했다. 

하지만 저소득층 가구의 적자는 더 심해지고, 고소득층 가구의 흑자는 대폭 증가하는 등 소득격차는 벌어지고 있는 것으로 나타났다. 

3월 22일, 통계청의 가계동향 조사 결과에 따르면 지난해 2인 이상 전국 가구가 소득 중에서 소비와 지출을 하고 남은 돈의 비율인 흑자율은 1분기 32.9%, 2분기 32.3%, 3분기 30.9%, 4분기 30.4% 등으로 모두 30%를 넘어섰다. 

2003년 이후 작성된 가계동향 조사에서 가계가 30% 이상 분기 흑자율을 기록한 것은 단 5차례인데, 2016년 4분기 한 차례를 제외하면 모두 지난해에 발생했다.

지난 4분기 소득 하위 20%에 해당하는 가구의 흑자율은 -17.8%를 기록했고, 소득 상위 20%에 해당하는 5분위 가구의 흑자율은 무려 42.8%였다.

전문가들은 사회적 거리두기로 인한 소비지출 감소와 불확실한 미래의 경제적 충격에 대비하기 위한 소비지출 조정이 이루어진 것으로 보인다고 설명했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중