Bắt đầu vận động tái bầu cử vào ngày 7/4

Vào ngày 25/3, chiến dịch vận động tái bầu cử đã bắt đầu.

Cuộc bầu cử lần này sẽ được tổ chức tại 21 khu vực bầu cử, bao gồm bầu cử 2 lãnh đạo đứng đầu thành phố trung ương ở Seoul và Busan, 2 lãnh đạo đứng đầu các tổ chức cơ sở, 8 nghị sĩ thành viên hội đồng của thành phố trực thuộc trung ương, và 9 nghị sĩ của tổ chức cơ sở.

Đợt bầu cử lần này được xem là vô cùng quan trọng vì sẽ chọn ra thị trưởng đứng đầu hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Seoul và Busan, đồng thời là cuộc bầu cử diễn ra một năm trước thềm thời điểm bầu cử tổng thống kế nhiệm.

Ngày bỏ phiếu bầu cử 7/4 không phải là ngày nghỉ lễ vì đây là ngày tái bầu cử chứ không phải ngày bầu cử chính thức.


<4.7 재·보궐선거운동 개시>

3월 25일부터 재·보궐선거운동이 시작됐다. 

이번 선거는 서울시와 부산시의 광역단체장 2명을 포함해, 기초단체장 2명, 광역의원 8명, 기초의원 9명까지 총 21개 선거구에서 진행된다. 

서울시와 부산시라는 한국의 양대 도시의 단체장을 선출하는 선거이자 차기 대통령 선거를 1년 앞둔 시점에 벌어지는 선거여서 중요성이 급상승했다. 

4월 7일 투표 당일은 재·보궐선거여서 공휴일이 아니다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중