67,8% người dân Hàn Quốc cho biết ‘sẽ tiêm vắc xin Covid-19’

Tỉ lệ khảo sát cho thấy khoảng 7 trong số 10 người dân Hàn Quốc cho biết sẵn sàng tiêm vắc xin Covid-19.

Vào ngày 24 tháng 3, chính phủ Hàn Quốc thông báo kết quả khảo sát nêu trên trong ‘Khảo sát về nhận thức liên quan đến virus Covid-19’ thực hiện trên 1.000 người trưởng thành trên 18 tuổi trên toàn quốc trong hai ngày 17-18/3.

Trong tổng số những người được hỏi, 67,8% trong số 968 chưa thực hiện tiêm chủng đã trả lời ‘muốn thực hiện tiêm chủng’, 12,9% cho biết ‘sẽ không tiêm chủng’ và 19,1% trả lời ‘vẫn chưa quyết định’.


<한국 국민 67.8% “코로나19 백신 맞겠다”>

한국 국민 10명 중 7명 가량은 코로나19 백신을 맞을 의향이 있는 것으로 조사됐다.

3월 24일, 한국 정부는 지난 17∼18일 양일간 전국의 만 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 ‘코로나19 관련 인식조사’를 실시한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

전체 응답자 가운데 백신 미접종자라고 밝힌 968명 중 67.8%는 ‘예방 접종을 받을 의향이 있다’, 12.9%는 ‘접종을 받지 않겠다’고 답했고 ‘아직 모르겠다’는 응답도 19.1%였다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중