Өнгөрсөн жили Солонгосын өрхийн эдийн засаг

Өнгөрсөн жилийн Ковид-19-ын халдварын тархалттай улмаас эдийн засгийн хямралтай байсан ч Солонгос улсын нийт өрхийн орлого зарлагаасаа их байгаагаар зогсохгүй өнөөг хүртэл хамгийн өндөр хувьтай гарчээ.

Харин орлоготой багатай өрхийн хувьд зардал улам нэмэгдэж, орлоготой өндөртэй өрхийн ашиг эрс нэмэгдсэн нь орлогын зөрүүтэй байдлыг бий болгож байна.

Гуравдугаар сарын 22-ны өдөр Үндэсний статистикийн хорооноос хийсэн өрхийн чиг хандлагын судалгааны үр дүнгээс харахад өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд хоёр ба түүнээс дээш ам бүлтэй өрхийн хэрэглээ, зарлага болон үлдэгдэл мөнгөний харьцаа нь 1-р улиралд 32.9%, 2-р улиралд 32.3%, 3-р улиралд 30.9%, 4-р улиралд 30% давсан үзүүлэлттэй байна.

2003 оноос хойш боловсруулсан өрхийн чиг хандлагын судалгаанаас харахад улиралын ашиг 30%-с дээш хувьтай бүртгэгдсэн тохиолдолд таван удаа байгаагаас 2016 оны 4-р улирлын нэг удааг эс тооцвол үлдсэн нь бүгд өнгөрсөн жилд бүртгэгджээ.

Өнгөрсөн жилийн дөрөвдүгээр улиралд орлогын түвшингээр доод 20%-д хамрагдах өрхийн ашиг -17.8%-ийг эзэлж, орлогын түвшингээр дээд 20%-д хамрагдах өрхийн ашиг 42.8%-тай байна.

Мэргэжилтнүүд нийгэмд зай барих арга хэмжээний улмаас хэрэглээний зардал буурсан, ирээдүйд ирэх эдийн засгийн тодорхойгүй байдал, цочролд бэлдэн айл өрх иргэн хэрэглээ түүнд гарах зардалдаа тохируулга хийсэний үр дүнд хэмээн тайлбарлаж байна.

<지난해 한국 가정경제 ‘불황형 흑자’>

지난해 코로나19 확산에 따른 경제 위기 속에서 한국 전체 가구의 흑자는 사상 최대치를 기록했다. 

하지만 저소득층 가구의 적자는 더 심해지고, 고소득층 가구의 흑자는 대폭 증가하는 등 소득격차는 벌어지고 있는 것으로 나타났다. 

3월 22일, 통계청의 가계동향 조사 결과에 따르면 지난해 2인 이상 전국 가구가 소득 중에서 소비와 지출을 하고 남은 돈의 비율인 흑자율은 1분기 32.9%, 2분기 32.3%, 3분기 30.9%, 4분기 30.4% 등으로 모두 30%를 넘어섰다. 

2003년 이후 작성된 가계동향 조사에서 가계가 30% 이상 분기 흑자율을 기록한 것은 단 5차례인데, 2016년 4분기 한 차례를 제외하면 모두 지난해에 발생했다.

지난 4분기 소득 하위 20%에 해당하는 가구의 흑자율은 -17.8%를 기록했고, 소득 상위 20%에 해당하는 5분위 가구의 흑자율은 무려 42.8%였다.

전문가들은 사회적 거리두기로 인한 소비지출 감소와 불확실한 미래의 경제적 충격에 대비하기 위한 소비지출 조정이 이루어진 것으로 보인다고 설명했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중