Du học sinh nước ngoài phải đăng kí bảo hiểm sức khỏe từ ngày 1 tháng 3

Từ ngày 1 tháng 3, sinh viên nước ngoài bắt buộc phải đăng ký bảo hiểm y tế.

Theo nội dung được Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố vào ngày 15 tháng 1, những người nhập cư sống tại Hàn Quốc trên 6 tháng, bao gồm cả sinh viên nước ngoài, có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Thông qua việc sửa đổi quy tắc thực thi quy định, Bộ Y tế và Phúc lợi đã gộp chung đối tượng du học sinh nước ngoài nhập cảnh nước này như D-2 (du học) và D-4 (đào tạo ngôn ngữ) vào đối tượng bắt buộc đăng ký bảo hiểm tại địa phương từ ngày 1 tháng 3.

Đồng thời cũng áp dụng tương tự cho người nước ngoài có visa kiều bào F-4 đang du học ở bậc đại học, sau đại học, tiểu học và trung học.

Phí bảo hiểm mà sinh viên quốc tế phải trả là 50% mức trung bình của tổng số người đăng ký, nhưng trước mắt sẽ chỉ nộp ở mức 30% trong năm nay.

Phí bảo hiểm sẽ tăng 10% trong hai năm tới và 50% kể từ tháng 3 2023

Thời gian áp dụng báo hiểm của từng đối tượng du học sinh cũng sẽ được tính khác nhau.

Du học sinh nước ngoài có thị thực D-2 và học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có thị thực D-4-3 muốn ở lại lâu hơn hai năm để hoàn thành chương trình học phải đăng ký bảo hiểm y tế kể từ ngày nhập cảnh để tránh khoảng trống thời gian và thông tin y tế.

Ngoài ra, sinh viên nước ngoài như du học sinh hệ đào tạo ngôn ngữ cư trú từ 6 tháng trở lên cũng được xếp vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc..


<외국인 유학생도 3월부터 건강보험 ‘의무 가입’>

3월 1일부터 외국인 유학생도 건강보험에 의무적으로 가입해야 한다. 

1월 15일 보건복지부가 입법예고한 내용에 따르면 외국인 유학생을 포함해 6개월 이상 한국에 체류하는 이주민은 건강보험 당연가입이 의무화됐다. 

복지부는 시행 규칙 개정을 통해 3월 1일부터 지역가입자 당연가입 체류 자격에 D-2(유학), D-4(일반연수) 등 국내에 들어온 유학생을 포함시켰다. 

재외동포(F-4) 학위과정, 초중등교육을 위해 유학을 온 경우에도 동일하게 적용한다. 

외국인 유학생이 납부해야 하는 보험료는 전체 가입자 평균의 50%지만, 올해는 30%만 납부하면 된다. 

향후 2년간 10%씩 보험료가 높아져 2023년 3월 이후부터 50%가 보험료로 부과될 예정이다. 

건강보험 가입 시점은 유학생마다 다르다. 

학위 과정을 밟기 위해 2년 이상 장기 체류가 예상되는 D-2 비자 유학생과 D-4-3 비자 초·중·고 유학생은 의료 공백이 발생하지 않도록 입국일부터 건강보험에 가입해야 한다. 

이외 어학연수 등 유학생은 6개월 체류 시 건강보험 지역가입자에 당연가입한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중