លែងដៃជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលពិបាកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ត្រួតពិនិត្យដាក់គម្លាត

មានការរិះគន់ជាបន្ដបន្ទាប់ថាបានកំពុងលែងដៃពលករ ពលការីនីអន្ដោប្រវេសន៍ដែលពិបាកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ត្រួតពិនិត្យដាក់គម្លាត។

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈនៅក្នុងរោងចក្រមួយនៅក្នុងខេត្តណាំយ៉ាងមានមនុស្សចំនួន១១១នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស ១២៣នាក់ ដែលត្រូវបានគេធ្វើតេស្ត៍រកឃើញកូរ៉ូណាជាពលករ ពលការីនីអន្ដោប្រវេសន៍ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅរួមគ្នា ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣នៅក្នុងខែត្តឈុងឆុងប៊ូកដូក្នុងចំណោមអ្នកមាកមេរោគកូរ៉ូណា១២.២% មនុស្ស៥៨នាក់ជាជនអន្ដោប្រវេសន៍។

ជាលទ្ធផលការផ្ទុះនៃការឆ្លងជាក្រុមនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ និងនៅសាកលវិទ្យាល័យចំនួននៃជនជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកំពុងកើនឡើង។

ជាពិសេសក្នុងករណីកន្លែងធ្វើការដែលមានពលករ ពលការីនីអន្ដោប្រវេសន៍ប្រមូលផ្តុំគ្នា ដោយសារពួកគេទាំងនោះរស់នៅជាមួយគ្នាក្រុមនៅកន្លែងស្នាក់នៅបានបណ្ដាលអោយការត្រួយពិនិត្យអោយដាក់គម្លាតមានការធ្លាក់ចុះ។

ការលំបាករបស់អាជ្ញាធរដែលជួបប្រទះដូចជាជនអន្ដោប្រវេសន៍មួយចំនួនមិនសហការក្នុងការផ្ដល់ចំលើយអំពីសកម្មភាពផ្ដាស់ទីកន្លែងព្រោះខ្លាចរងការប៉ះពាល់ហើយណាមួយគាត់មានការពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសារ។

ហើយសហជីពគាំពារជនអន្ដោប្រវេសន៍ជាដើម កំពុងចរចារសម្រួលអោយជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលខុសច្បាប់ទៅជាស្របច្បាប់វិញនៅក្នុងស្ថានការណ៍កូរ៉ូណានេះ។

ទោះបីអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យដាច់អោយនៅដោយឡែកធ្លាប់បានបំភ្លែថា ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលខុសច្បាប់នឹងត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការប្រសិនបើចាំបាច់ ប៉ុន្តែយោងតាមការពន្យល់របស់សហជីពគាំពារជនអន្ដោប្រវេសន៍វិញ មុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនោះ ប្រសិនបើគ្មានវិធានការធានាសុវត្ថិភាពការពារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាវិធានការធ្វើអោយស្របច្បាប់វិញនោះទេ វាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការអោយអោយគេយល់ព្រមមកចាក់ថ្នាំគារពារស្រួលៗនោះ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중