ពន្យារ៦ខែនៃរយៈពេលផុតកម្ចីក្នុងស្ថានការណ៍កូរ៉ូណា ពេលផុតទូទាត់ជាផ្នែក

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុបានសម្រេចពន្យាររយៈពេលផុតកម្ចីសម្រាប់អ្នករងផលប៉ះពាល់ដោយកូរ៉ូណា១៩ដែលបានកំណត់ទុកត្រឹមចុងខែមីនា និងបានពន្យាររយៈពេលសងការប្រាក់អោយ ៦ខែបន្ថែមទៀត។

នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានសមាគមហិរញ្ញវត្ថុធំៗទាំង៥ បានបើកកិច្ចប្រជុំនិងឯកភាពលើចំណុចខាងលើនេះ។

លើសពីនេះ ផែនការសម្រាប់ការសងរំលោះរយៈពេលវែងដើម្បីការពារបន្ទុកនៃការសងប្រាក់វិញបន្ទាប់ពីចប់វិធានការពន្យារពេលនឹងត្រូវប្រកាសនៅខែក្រោយ

គោលការណ៍៥យ៉ាងនៃការបន្ធូរបន្ថយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរ ដូចជាមិនបង្កើនការប្រាក់ក្នុងកំឡុងពេលអនុគ្រោះតាមវិធីសាស្ត្រសងប្រាក់ និងរយៈពេល ហើយមិនទទួលយកកម្រៃការសងផ្ដាច់ពាក់កណ្ដាលកំណត់ប្រសិនបើការសងក្នុងរយៈពេលឆាប់។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중