និស្សិតបរទេសក៏តម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពចាប់ពីខែមីនាជាចាំបាច់

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមីនា និស្សិតបរទេសក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពផងដែរ។

យោងតាមច្បាប់ដែលប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាល និងសុខុមាលភាពសង្គមនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ជនអន្ដោប្រវេសន៍និងនិស្សិតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចាប់ពី ៦ ខែឡើងទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាដាច់ខាត។

ក្រសួងសុខាភិបាល និងសុខុមាលភាពសង្គមបានរាប់បញ្ចូលនិស្សិតបរទេសដែលបានចូលប្រទេសកូរ៉េដូចជាប្រភេទវីសាD-2 (និស្សិត) និង វីសាD-4 (សិក្សាវគ្គខ្លី) ដែលជាអ្នកចុះឈ្មោះឯកជនតាមតំបន់ដាក់ជាកាតព្វកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមីនា តាមរយៈការកែប្រែអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិ។

កម្មវិធីនេះអនុវត្តចំពោះជនជាតិកូរ៉េកើតក្រៅប្រទេស (F-4)ដែលមករៀននៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ រៀនសាលាបឋម អនុនិងវិទ្យាល័យទាំងអស់។

ធានារ៉ាប់រងដែលនិស្សិតបរទេសត្រូវបង់គឺ ៥០% នៃចំនួនជាមធ្យមអ្នកដែលបានចុះទាំងអស់ ប៉ុន្តែមានតែអាចបង់តែ៣០% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំនេះ។

ធានារ៉ាប់រងនឹងកើនឡើង ១០%ក្នុងរយៈពេល ២ឆ្នាំខាងមុខហើយចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ២០២៣ការបង់ធានារ៉ាប់រងនឹងឡើងដល់៥០%។

ពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់និស្សិតនីមួយៗគឺខុសគ្នា។

សម្រាប់និស្សិតបរទេសដែលនឹងរំពឹងថាមករៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើសពី២ឆ្នាំដែលមានវីសាប្រភេទ D-2 និងសិស្សមករៀនសាលាបឋម អនុនិងវិទ្យាល័យដែលមានវីសាD-4-3 ត្រូវតែចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពចាប់ពីថ្ងៃចូលមកប្រទេសកូរ៉េដើម្បីចៀសវាងគម្លាតនៃការព្យាបាល។

ក្រៅពីនេះសម្រាប់សិស្សដែលមកសិក្សាភាសាក្នុងរយៈពេល៦ខែត្រូវចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជាធម្មតានៅក្នុងតំបន់។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중