ដាក់ពង្រាយបុគ្គលិក ៥៤,០០០នាក់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យនៅតាមសាលា

ដើម្បីត្រៀមបើកឆមាសថ្មីនៅថ្ងៃទី ២ ខែមីនា អ្នកត្រៀមការងារចំនួន៥៤,០០០នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតាមសាលារៀនទូទាំងប្រទេសក្នុងតួនាទីបុគ្គលិកសម្របសម្រួលការត្រួតពិនិត្យ។

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថាបានពិភាក្សាអំពីផែនការផ្ដល់ការជួយត្រួតពិនិត្យនៅតាមសាលារៀនសម្រាប់ឆមាសថ្មីនេះជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និងបង្ការជំងឺប្រទេសកូរ៉េ។

អាជ្ញាធរគ្រោងនឹងផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យដោយឥតគិតថ្លៃមុនពេលចូលទៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់សិស្សដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាននៅតាមសាលាដែលបានជ្រើសរើសទូទាំងប្រទេស។

មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សទាំងអស់អាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពសុខភាពរបស់របស់ខ្លួនជាមួយកម្មវិធីស្មាតហ្វូនចាប់ពីមួយសប្តាហ៍មុនពេលសាលារៀនចាប់ផ្ដើមឆមាសថ្មី។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중