ការចាក់វ៉ាក់សាំងមេរោគកូរ៉ូណា ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនឹងចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារការឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណាចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ។

អ្នកដែលទទួលចាក់ថ្នាំមុនគេគឺជាអ្នកដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលមើលថែនៅមន្ទីរពេទ្យឬនៅតាមមណ្ឌលសុខភាព

មណ្ឌលថែទាំផ្នែកជំងឺសតិ និងមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាដែលមានអាយុក្រោម ៦៥ឆ្នាំ។

សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននីមួយៗគ្រោងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យបឋមនៃស្ថាប័នចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសុវត្ថិភាព។

រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបើកកម្មវិធីមុខងារនៃ’ការចុះឈ្មោះចាក់ថ្នាំបង្ការ’ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ដែលត្រូវអោយស្ថាប័នចាក់វ៉ាក់សាំងនីមួយស្រង់យកពត៌មាននិងបញ្ចូលកំណត់ត្រារបស់អ្នកដែលត្រូវចាក់ថ្នាំមុនពេលការចាក់វ៉ាក់សាំងជាផ្លូវការត្រូវបានចាប់ផ្តើម។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중