Гадаад оюутнууд 3-р сараас эхлэн эрүүл мэндийн даатгалд зайлшгүй хамрагдана

Гуравдугаар сарын 1-нээс гадаад оюутнууд эрүүл мэндийн даатгалд зайлшгүй хамрагдах үүрэгтэй болж байна.

Эрүүл мэнд, халамжийн яамнаас нэгдүгээр сарын 15-ны өдөр зарласан хууль тогтоомжийн дагуу тус улсад 6 сараас дээш хугацаагаар оршин суусан цагаач иргэд, түүний дотор гадаад оюутнууд эрүүл мэндийн даатгалд заавал даатгуулах үүрэгтэй болж байгаа талаар мэдээлжээ.

Гуравдугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэчилсэн дүрэм журмыг хэрэгжүүлж эхлэх бөгөөд үүнд тус улсын орон нутгийн эрүүл мэндийн даатгалд заавал хамрагдах оршин суух ангилалд D-2(гадаадад суралцах), D-4(ерөнхий сургалт) зэрэг гадаад оюутнуудын оршин суух ангилалыг багтаажээ. .

Гадаадад амьдардаг Солонгос иргэн(F-4) бага дунд болон боловсролын зэрэг авахаар тус улсад амьдарч байгаа тохиолдолд мөн адил хамрагдана..

Гадаад оюутнуудын төлөх даатгалын хураамж нь нийт даатгалд хамрагдагсдын дундаж буюу 50% тай тэнцэх бөгөөд энэ жил 30% -ийг төлөхөөр зохицуулагджээ.

Цаашлаад хоёр жилийн туршид 10% -иар нэмэгдэх бөгөөд 2023 оны 3-р сараас эхлэн 50%тай тэнцэх мөнгөн төлбөр төлөх болно.

Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж эхлэх хугацаа нь гадаад оюутан бүрийн хувьд харилцан адилгүй байна. Дипломын хөтөлбөрт хамрагдахаар хоёр жил түүнээс дээш хугацаагаар суралцах D-2 ангилал бүхий гадаад оюутнууд, анхан, дунд, ахлах ангийн сургуулийн D-4-3 визний ангилал бүхий сурагчид эрүүл мэндийн үйлчилгээ шууд авахуйц хилээр орж ирсэн өдрөөс эхлэн хамруулахаар болжээ.

Харин хэлний бэлтгэл зэрэг ерөнхий сургалтаар ирж буй D-4 ангилалтай гадаад оюутны хувьд тус улсад 6 сар оршин суусны дараагаас эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах юм байна.

<외국인 유학생도 3월부터 건강보험 ‘의무 가입’>

3월 1일부터 외국인 유학생도 건강보험에 의무적으로 가입해야 한다. 

1월 15일 보건복지부가 입법예고한 내용에 따르면 외국인 유학생을 포함해 6개월 이상 한국에 체류하는 이주민은 건강보험 당연가입이 의무화됐다. 

복지부는 시행 규칙 개정을 통해 3월 1일부터 지역가입자 당연가입 체류 자격에 D-2(유학), D-4(일반연수) 등 국내에 들어온 유학생을 포함시켰다. 

재외동포(F-4) 학위과정, 초중등교육을 위해 유학을 온 경우에도 동일하게 적용한다. 

외국인 유학생이 납부해야 하는 보험료는 전체 가입자 평균의 50%지만, 올해는 30%만 납부하면 된다. 

향후 2년간 10%씩 보험료가 높아져 2023년 3월 이후부터 50%가 보험료로 부과될 예정이다. 

건강보험 가입 시점은 유학생마다 다르다. 

학위 과정을 밟기 위해 2년 이상 장기 체류가 예상되는 D-2 비자 유학생과 D-4-3 비자 초·중·고 유학생은 의료 공백이 발생하지 않도록 입국일부터 건강보험에 가입해야 한다. 

이외 어학연수 등 유학생은 6개월 체류 시 건강보험 지역가입자에 당연가입한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중