សាលាបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី១ ដល់ទី២ នឹងចូលរៀនទាំងអស់រហូតដល់ដំណាក់កាលទី២នៃការដាក់គម្លាតគ្នា

ចាប់ពីឆមាសថ្មីឆ្នាំនេះសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យ និងសិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់ទី១ និងទី ២ ប្រសិនអាចលើកលែងពីការប្រមូលផ្តុំក្នុងសាលារហូតដល់ដំណាក់កាលទី២នៃការដាក់គម្លាតសង្គមនោះ គឺអាចទៅសាលារៀនបានធម្មតា។

នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ និងប្រកាសផែនការពង្រីកការគ្រប់គ្រងកិច្ចការសិក្សា។

សម្រាប់សាលាឯកទេស និងសាលាតូចៗនឹងអាចសំរេចអោយអនុវត្តដោយសេរីនៃការប្រមូលផ្ដុំ ក្នុងសាលារហូតដល់ដំណាក់កាលទី២.៥ ។

ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសការបើកឆមាសសិក្សាថ្មីនិងចាប់ផ្តើមជាធម្មតាចាប់ពីខែមីនា ហើយការប្រឡងសមត្ថភាពសិក្សាចូលសាកលវិទ្យាល័យនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ដែលត្រូវជាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៣ ខែវិច្ឆិកា។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중