នៅក្នុងសម័យកូរ៉ូណា និង វិធានការដោះស្រាយសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់

ក្រុមជនអន្ដោប្រវេសន៍បានជំរុញឱ្យពិភាក្សាអំពីវិធីដោះស្រាយអោយជនអន្ដោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អោយត្រូវច្បាប់វិញដើម្បីដោយស្រាយការកង្វះខាតកំលាំងពលកម្មក្នុងដំណាក់កាលរីករាលដាលមេរោគកូរ៉ូណា១៩។

កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ក្រុមពាក់ព័ន្ធជនអន្ដោប្រវេសន៍ចំនួន១៧ក្រុមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថា“នៅពេលដែលផ្លូវអាកាសត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩នោះ ក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ កំពុងក្លាយជាអ្នករស់នៅខុសច្បាប់ ដោយសារពួកគេមិនអាចចាកចេញពីប្រទេសបានបន្ទាប់ពីរយៈពេលស្នាក់នៅហួសកំណត់ ទោះក្នុងន័យដើម្បីដោះស្រាយចំនួនអ្នកខុសច្បាប់ក៏ដោយ ក្រសួងយុត្តិធម៌គួរតែពិចារណាជាបន្ទាន់ក្នុងការរៀបចំអោយពួកគេអាចត្រូវច្បាប់វិញ។

ចំនួនជនអន្ដោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ ៣៩៨,៥១៨នាក់ ដោយគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំមុន ដែលកើនឡើង ៨.៧% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중