ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងចាប់ពីពីបុគ្គលិកពេទ្យ និងមនុស្សចាស់… និងជាក្រុមរហូតដល់ខែវិច្ឆិកា

ចាប់ពីខែកុម្ភៈ ការចាក់វ៉ាក់សាំងមេរោគកូរ៉ូណា១៩ នឹងចាប់ផ្តើមសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់។

នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងនៅខែកុម្ភៈ និងបន្ដដល់ត្រីមាសទី៣ នឹងចាប់ផ្ដើមចាក់សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសសម្រាប់វគ្គទី១ ហើយចាក់អោយជាក្រុមនៅខែវិច្ឆិកា។

អ្នកជំងឺដែលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងជាអាទិភាពក្នុងត្រីមាសទី១ មានបុគ្គលិកពេលបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន១១កន្លែង បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺរាតត្បាតចំនួន៧៣កន្លែង មន្ទីរពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺសភាពធ្ងន់ ៥០កន្លែង មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលសម្រាប់ជីវិតរស់នៅចំនួន ៧៣កន្លែង ដែលបុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់ប្រហែល៤៩០០០នាក់។

ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគក៏នឹងត្រូវផ្តល់នៅក្នុងវគ្គទី១ទៅដល់អ្នកជំងឺ និងអ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលថែទាំសុខភាព ក្រុមសង្រ្គោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យធំនៅកន្លែងព្យាបាល និងអ្នកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាល និងកន្លែងពិនិត្យជំងឺសម្រាប់មេរោគកូរ៉ូណា១៩លើកដំបូង។

ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ និងបង្ការជំងឺ និងស្ថាប័នសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមានផែនការបង្កើតប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការមានប្រតិកម្មណាមិនល្អ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중