ចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើថយចុះក្នុងរយៈពេល ៩ ខែជាប់ៗគ្នា

ចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាបានថយចុះចំនួន ២៧៣.០០០នាក់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយសារតែការប៉ះទង្គិចរបស់មេរោគកូរ៉ូណា ១៩ ។

យោងតាមនិន្នាការការងារដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិនៅថ្ងៃទី ១៦ ធ្នូ ចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើមានការធ្លាក់ចុះ៩ខែជាប់ៗគ្នាដោយគិតចាប់ពីខែមីនាមក។

ទំហំនៃការថយចុះនៃចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើគឺនៅក្នុងខែមេសាចំនួន -៤៧៦.០០០ នាក់ ខែឧសភាចំនួន -៣៩២.០០០នាក់ ខែមិថុនាចំនួន -៣៥២,០០០នាក់ ខែកក្ដដាចំនួន -២៧៧,០០០នាក់ ខែសីហាចំនួន -២២៤,០០០នាក់ ខែកញ្ញាចំនួន -៣៩២,០០០នាក់ ខែតុលាចំនួន -៤២១.០០០នាក់  ហើយបន្ដធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេល ៩ខែជាប់ៗគ្នា។

ការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើក្នុងរយៈពេល ៩ខែជាប់គ្នានេះ គឺជារយៈពេលវែងបំផុតចាប់តាំងពីការធ្លាក់ចុះរយៈពេល ១៦ខែជាប់ៗគ្នា ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ ១៩៩៨ ដល់ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩៩៩ ក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중