អនុវត្តការដាក់គម្លាតសង្គមក្នុងទីក្រុងក្នុង“ ដំណាក់កាលទី២.៥”

_upload_mwEditor_202008_1598398706002_20200826083826

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចអនុវត្តវិធានការដាក់គម្លាតសង្គមក្នុងដំណាក់កាលទី២.៥ ដែលត្រូវបានពង្រឹងខ្លាំងជាងដំណាក់កាលទី២ ដែលធ្លាប់បានដាក់កម្លាតសង្គមនៅក្នុងទីក្រុងនាពេលកន្លងមក។

បើទោះជានៅរក្សាការដាក់គម្លាតសង្គមដំណាក់កាលទី២ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ដល់ ថ្ងែទិ៦ ខែកញ្ញា ក្នុងរយៈពេល៨ថ្ងៃក៏ពិតមែន ប៉ុន្ដែការពង្រឹងវិធានការហាមឃាត់ដូចជានៅតាមកន្លែងលក់អាហារ ហាងកាហ្វេប្រេនឆាយ កន្លែងហាត់ប្រាណជាដើមគឺជាចាត់វិធានការដាក់គម្លាតសង្គមដំណាក់កាលទី២.៥។

នៅតាមរដ្ឋាភិបាល និង ស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវធ្វើការពីផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់មួយភាគបី នៃបុគ្គលិកទាំងអស់ ហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ត្រូវបានណែនាំអោយអនុវត្ដកម្រិតស្រដៀងគ្នានេះដែរ។

ចំពោះហាងកាហ្វេប្រេនឆាយការទទួលទានអាហារ និងភេសជ្ជៈនៅក្នុងហាងត្រូវបានហាមឃាត់ដោយមិនគិតពីម៉ោងធ្វើការ ហើយអនុញ្ញាតិអោយមានតែការវេចខ្ចប់ និង ការដឹកជញ្ជូនប៉ុណ្ណោះ។

សូម្បីតែនៅពេលវេចខ្ចប់ភេសជ្ជៈក៏ដោយ ក៏ត្រូវគោរពការអនុវត្ដន៍ការហាមឃាត់ដូចជា ចុះឈ្មោះអ្នកចូលហាង ពាក់ម៉ាស និងការរក្សាចម្ងាយ១ម៉ែត្រពីភ្ញៀវផ្សេងទៀតផងដែរ។

ដោយសារភោជនីយដ្ឋានក៏មានការរឹតត្បិតដែរ ដោយមានតែការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូនប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតចាប់ពីម៉ោង ៩ យប់ ដល់ម៉ោង ៥ ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់។

ដូចហាងកាហ្វេដែរ ការអនុវត្តន៍ចំបងសម្រាប់ការហាមឃាត់ដូចជាពាក់ម៉ាស ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីភ្ញៀវ ហើយត្រូវរក្សាចម្ងាយយ៉ាងតិច ១ម៉ែត្រ នៅចន្លោះតុអង្គុតនៅក្នុងហាង ហើយអនុញ្ជាតិអោយដោះម៉ាសចេញបានតែនៅពេលបរិភោគអាហារប៉ុណ្ណោះ។

ការហាមឃាត់ជាក្រុមត្រូវបានដាក់អនុវត្ដ លើកន្លែងលេងកីឡាខាងក្នុង ដូចជា កន្លែងហាត់ប្រាណ កន្លែងលេងប៊ីយ៉ា ទីលានវាយកូនហ្គោល ទីលានវាយសី កន្លេងប៊ូលលីង ផ្សារ កន្លែងហាត់កីឡាអេរូប៊ិក កន្លែងហាត់កាយសម្បទា កន្លែងវាយសី កន្លែងវាយសីលើតុ ។ល។

សម្រាប់សាលាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងក្រុង ការហាមឃាត់ជាក្រុម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានតែថ្នាក់រៀនតាមអីនធឺណេតប៉ុណ្ណោះ ចំពោះកន្លែងអាចសៀវភៅ និងហាងកាហ្វេសម្រាប់រៀនជាដើម ការជួបជុំជាក្រុមត្រូវបានហាមឃាត់។

ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគចំពោះមនុស្សចាស់ ការទៅសួរសុខទុក្ខនៅមន្ទីរពេទ្យ និងកន្លែងថែទាំនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានហាមឃាត់។

한국 정부가 수도권에 기존 사회적 거리두기 2단계보다 더 강화된 ‘2,5단계’ 방역 조치를 시행하기로 했다. 

8월 30일부터 9월 6일까지 8일간 2단계 거리두기를 유지하되 음식점, 프랜차이즈형 카페, 실내체육시설 등을 대상으로 방역조치를 강화하는 게 사회적 거리 두기 ‘2.5단계’다.

정부 및 공공기관은 전 인원의 3분의 1 이상 재택근무를 실시하며, 민간기업에도 유사한 수준이 권고된다. 

프랜차이즈형 카페에 대해서는 영업시간과 관계없이 매장 내 음식, 음료 섭취가 금지되고, 포장과 배달만 할 수 있다.

음료 등을 포장해 갈 때도 출입자 명부 작성, 마스크 착용, 이용자 간 최소 1m 간격 유지 등 핵심 방역수칙은 지켜야 한다. 

음식점도 운영이 제한돼 저녁 9시부터 다음날 새벽 5시까지는 포장과 배달만 허용된다. 

카페와 마찬가지로, 마스크 착용과 출입자 명부 관리, 시설 내 테이블 간 최소 1m 유지 등의 핵심 방역수칙도 지켜야 하고 음식을 섭취할 때만 마스크 착용이 제외된다. 

헬스장과 당구장, 골프장, 배드민턴장, 볼링장, 수영장, 스쿼시장, 에어로빅장, 체육도장, 테니스장, 탁구장 등 실내체육시설에 대해서는 집합금지 조치가 실시된다. 

수도권에 소재한 학원에 대해서는 비대면 수업만 허용되는 집합금지가 적용되고, 독서실과 스터디카페에도 집합금지 조치가 실시된다. 

고령층의 감염 위험을 줄이기 위해 수도권의 요양병원과 요양시설은 면회가 금지된다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중