Người nước ngoài nhập cảnh nhiễm virus phải trả toàn bộ phí điều trị khi vi phạm lệnh cách li

Ngày 14/8, Chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận và công bố ‘Phương án về việc tự chi trả chi phí điều trị đối với người nước ngoài nhập cảnh’.

Trong tương lai, nếu một người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc nhiễm virus Covid-19 và không tuân theo các biện pháp phòng dịch hoặc cố tình gây vấn đề với cơ quan kiểm soát dịch thì phải tự chi trả toàn bộ chi phí điều trị.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết từ 00 giờ ngày 17 tháng 8, người nước ngoài bị kết luận nhiễm virus Covid-19 trong quá trình cách ly hoặc kiểm dịch sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc nếu vi phạm các biện pháp phòng dịch tại Hàn sẽ phải trả toàn bộ chi phí điều trị.

Hành vi vi phạm bao gồm cả hành vi vi phạm các biện pháp phòng dịch như lệnh cách li hoặc nộp kết quả xét nghiệm giả.

Kể từ 0:00 ngày 24 tháng 8, chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí y tế cho các công dân nước ngoài nhiễm virus Covid-19 tùy theo quốc tịch hay không, tùy theo quốc gia đó có hỗ trợ chi phí điều trị cho công dân Hàn Quốc hay không.

Đối với người nước ngoài có visa cư trú dài hạn và có đăng ký bảo hiểm toàn dân tại Hàn, chính phủ dự kiến áp dụng nguyên tắc tự trả phí điều trị cho các chi phí không thuộc khoản hỗ trợ của cơ quan bảo hiểm.

Với người nước ngoài nhiễm virus Covid-19 trong Hàn Quốc vẫn sẽ áp dụng hỗ trợ phí điều trị như hiện tại nhằm ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.

——————————————————————————————————————–

<해외유입 외국인 확진자 격리 명령 위반하면 치료비 전액 부담>

8월 14일, 대한민국 정부가 ‘해외입국 외국인 치료비 자부담 방안’을 논의해 발표했다.

앞으로 대한민국에 입국하는 코로나19 외국인 확진자가 방역당국의 조처를 따르지 않거나 고의로 부담을 줄 경우 치료비 전액을 부담하게 된다.

정부는 8월 17일 0시부터 외국에서 한국으로 입국한 뒤 검역 또는 격리 과정에서 확진 판정을 받은 외국인이 국내 방역 조처를 위반했을 때 치료비 전액을 본인이 부담하도록 했다.

격리 명령을 포함해 방역 조처를 위반하거나 유전자 검사 결과를 허위로 제출하는 경우 등이 이에 해당한다.

8월 24일 0시 이후부터는 외국인 확진자의 해당 국가가 한국 국민에 대해 치료비를 지원하는지, 어느 정도 지원하는지 등을 고려해 국적별로 치료비 일부 또는 전부를 부담하도록 할 계획이다.

정부는 국민건강보험에 가입된 장기체류 외국인에 대해서는 공단 부담금을 제외한 본인 부담금에만 치료비 자부담 원칙을 적용할 계획이다.

다만, 국내에서 감염된 외국인에 대해서는 지역사회 전파 차단을 위해 현재와 같이 치료비 등을 지원할 예정이다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중