ភាពតក់ស្លុតបញ្ហាការងារដោយសារកូរូណា ផ្ដោតលើអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជួលការងារ

alex-kotliarskyi-QBpZGqEMsKg-unsplash

លទ្ធផលមួយបានរកឃើញថាផលប៉ះពាល់ការជួលការងារដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩ ត្រូវបានផ្តោតទៅលើអ្នកធ្វើការដែលមិនបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជួលការងារ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្មដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ចំនួនអ្នកមានការងារនៅខែមីនាបានថយចុះ ២២៩.០០០នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈ ដែលក្នុងនោះ ១៨៨.០០០នាក់គ្មានការងារធ្វើដែលស្មើនឹង៨២% ។

បើប្រៀបធៀបនឹងខែកុម្ភៈចំនួនកើនឡើងនៃអ្នកមានធានារ៉ាប់រងការងារកាលពីខែមីនាចំនួន២២០.០០០នាក់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចំនួន៨០០០នាក់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ។

코로나19에 따른 고용 충격이 고용보험 미가입 취업자에 집중된 것으로 나타났다.

5월 24일 발표된 산업연구원의 보고서에 따르면 3월 취업자는 2월보다 22만9,000명 줄었는데 이 가운데 고용보험 미가입자가 18만7,000명으로 82%를 차지했다.

2월 대비 고용보험 취득자 증가 수도 지난해 3월 22만 명에서 올해 3월에는 8,000명으로 급감했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중