បើគ្មានម៉ាសអាចបដិសេដ្ឋមិនអោយជិះឡានក្រុង តាក់ស៊ី

 

Photo by frankie cordoba on Unsplash

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ខែឧសភាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគឆ្លងកូរូណា១៩ត្រូវបានអោយបិដិសេដ្ឋមិនអោយជិះឡានក្រុង តាក់ស៊ីចំពោះភ្ញៀវដែលមិនពាក់ម៉ាស។

ចាប់ពីម៉ោង០(១២យប់)ថ្ងៃទី២៧នៅគ្រប់ទាំងក្រុមហ៊ុនហោះហើយទាំងជើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវបានអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចដល់ភ្ញៀវត្រូវតែពាក់ម៉ាស។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ដើម្បីពង្រីកវិធានការកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាសអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់នោះ រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតិអោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបើកបរ និងអ្នកដែលធ្វើការជាអ្នកបើកបរនិមួយៗអាចបដិសេដ្ឋភ្ញៀងដែលមិនពាក់ម៉ាស ហើយនឹងលើកលែងការពិន័យផ្នែករដ្ឋបាលដូចជាការផ្អាក់អាជីវកម្ម និងផាកពិន័យដោយគិតត្រឹមពេលអនុវត្ដការបដិសេដ្ឋមិនអោយជិះ។

5월 26일부터 코로나19 전염의 확산을 막기 위해 마스크를 착용하지 않은 버스·택시 승객들을 대상으로 한 탑승 거부가 가능하게 됐다. 

27일 0시부터는 모든 항공사의 국제선과 국내선에도 탑승객 마스크 착용 의무와 조치가 적용됐다. 

한국 정부는 마스크 착용 의무화 확대 방침의 효율성을 높이기 위해 각 운송 사업자와 운수 종사자가 마스크를 착용하지 않은 승객의 승차를 거부할 수 있도록 하고, 탑승 거부 시 내리는 기존의 사업 정지 또는 과태료와 같은 행정처분도 한시적으로 면제하기로 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중