Bầu cử đại biểu Quốc hội Hàn Quốc lần thứ 21 vào ngày 15 tháng 4 

7654

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Hàn Quốc lần thứ 21  đang diễn ra.

Thông qua cuộc bầu cử này, sẽ có 253 ghế đại biểu thuộc quận, địa phương và 47 ghế cho đại biểu đại diện tỉ lệ đảng chính trị được lựa chọn.

Việc bỏ phiếu ở nước ngoài thực thi trong thời gian ngày 1 ~ 6/4,   bỏ phiếu trên tàu thuyền từ ngày 7 ~ 10/4 , bỏ phiếu sớm từ ngày 10 ~ 11/4 và ngày bỏ phiếu bầu cử chính thức và kiểm phiếu được tổ chức vào ngày 15 tháng 4.

Ngày bầu cử, ngày 15 tháng 4, là ngày nghỉ lễ chính thức theo quy định luật pháp Hàn Quốc .

<4월 15일 제21대 국회의원 선거>

제21대 국회의원 선거가 진행되고 있다. 

이번 선거를 통해 지역구 253석, 비례대표 47석의 국회의원을 선출하게 된다. 

1일~6일 재외투표, 7일~10일 선상투표, 10일~11일 사전투표를 거쳐 4월 15일 선거 투표와 개표가 진행된다. 

선거일인 4월 15일은 법정공휴일이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중